Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Добре дошли на сайта за информация,
отзиви и кандидатстване по програма ЕРАЗЪМ+ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

ЕРАЗЪМ+ е образователна програма на Европейския съюз. Основната й дейност в сферата на висшето образование е подпомагане на мобилността на студенти и докторанти с цел обучение или практика и на преподавателите и служителите с цел преподаване или обучение по договорености с университети-партньори или други приемащи организации от програмни или партниращи на Европейския съюз държави.
За повече информация за програмата вижте сайта на Център за развитие на човешките ресурси.

Еразъм+ Партньори

Новини

Устойчивост в развитието на международната дейност
ВТУ организира втора международна Еразъм+ седмица
На вниманието на всички преподаватели и служители
ОБЯВА
Приключи първата мобилност на обучаеми по проект „Овластяване на работещите в социалната сфера в малките населени места“

Стратегия за интернационализация

Двустранно и вътрешно сътрудничество

Международен българистичен семинар

Други програми