Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Добре дошли на сайта за информация,
отзиви и кандидатстване по програма ЕРАЗЪМ+ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 

ЕРАЗЪМ+ е образователна програма на Европейския съюз. Основната й дейност в сферата на висшето образование е подпомагане на мобилността на студенти и докторанти с цел обучение или практика и на преподавателите и служителите с цел преподаване или обучение по договорености с университети-партньори или други приемащи организации от програмни или партниращи на Европейския съюз държави. Вижте подробности!
За повече информация за програмата вижте сайта на Център за развитие на човешките ресурси.

Новини

Обява за есенна академия за докторанти в Северна Македония и Сърбия
Еразъм+ смесена интензивна програма за Юридически факултет
Покана за участие в смесена интензивна програма в Словакия, 16-20 октомври 2023
МЕЛЕС БОТ – признание за добра практика
Покана за участие в смесена интензивна програма в Латвия, 23-27 октомври 2023

Еразъм+ Партньори

Стратегия за интернационализация

Двустранно и вътрешно сътрудничество

Международен българистичен семинар

Други програми

Еразъм+ Проекти