Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Добре дошли на сайта за информация,
отзиви и кандидатстване по програма ЕРАЗЪМ+ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 

ЕРАЗЪМ+ е образователна програма на Европейския съюз. Основната й дейност в сферата на висшето образование е подпомагане на мобилността на студенти и докторанти с цел обучение или практика и на преподавателите и служителите с цел преподаване или обучение по договорености с университети-партньори или други приемащи организации от програмни или партниращи на Европейския съюз държави. Вижте подробности!
За повече информация за програмата вижте сайта на Център за развитие на човешките ресурси.

Новини

ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ, 7-17 МАЙ 2024, КОРЧА.  БАЛКАНИТЕ В ЕЗИКОВЕДСКИТЕ, ЛИТЕРАТУРНИ, ИСТОРИЧЕСКИ И ЕТНОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
АКАДЕМИЯ ЗА ДОКТОРАНТИ, 7-17 МАЙ 2024, КОРЧА.  БАЛКАНИТЕ В ЕЗИКОВЕДСКИТЕ, ЛИТЕРАТУРНИ, ИСТОРИЧЕСКИ И ЕТНОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Успешно приключи Еразъм+ смесена интензивна програма “Свободно време – спортни активности и наука”
Еразъм+ смесена интензивна програма СВОБОДНОТО ВРЕМЕ - АКТИВНОСТИ В ПЛАНИНАТА И ТИЙМБИЛДИНГ
Две Еразъм+ смесени интензивни програми за студенти в Яш, Румъния

Еразъм+ Партньори

Стратегия за интернационализация

Двустранно и вътрешно сътрудничество

Международен българистичен семинар

Други програми

Еразъм+ Проекти