До Еразъм институционалния координатор
На Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

Заявление

за участие в конкурс за провеждане на мобилност с цел преподаване по програма Еразъм+

1. ПЕРСОНАЛНИ ДАННИ:

 

Име:

Презиме:

Фамилия:

 


 

Националност:

Мобилен телефон:

 


 

E-mail адрес:

Пол:

 


2. ДАННИ ЗА УНИВЕРСИТЕТ:

 

Университет:

Факултет:

Преподавател в катедра:

 


3. КАНДИДАТСТВАМ ЗА МОБИЛНОСТ В:

 

Държава (съгласно обявата):

Град:

Име на университет (съгласно обявата):

 


 

Име на университет (нашете го на български):

Област на знание (съгласно обявата):

 


 

Координатор на договора за ВТУ (съгласно обявата):

Работен език за мобилността:

Ниво на владеене на езика:

 


 

Планиран период (месец):

 


4. ПРИЛАГАМ:

 

Прилагам:

 
5. Не съм уеб робот/бот:

 

Въведете символите от картинката:

 Важно! Разгледайте внимателно това, което сте попълнили. След натискането на зеления бутон 'ГЕНЕРИРАЙ ЗАЯВЛЕНИЕТО' няма да може да променяте нищо по него.

Уважаеми колеги, след като изберете бутона 'ГЕНЕРИРАЙ ЗАЯВЛЕНИЕТО' ще Ви се отвори попълнено заявлението, което трябва да принтирате, подпишете и предадете лично в офиса на Еразъм+.