Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Еразъм+ студентски практики в ЕС
2018-2019 г.

По програма Еразъм+ е възможно многократно участие в практика и/или обучение в рамките на 12 месеца за всяка образователна степен (бакалавър, магистър, докторант) във всички форми на обучение. 

Минималният период без прекъсване за практика е 2 месеца (60 дни). Максималният период, който се финансира за всяка отделна академична година за всеки отделен работодател, е 4 месеца при финансиране чрез ВТУ и 6 месеца при финансиране чрез Еразъм+ консорциум АПАО. Условието е практиката да приключи най-късно на 30 септември на съответната календарна година.

Практика може да се извършва до 12 месеца след датата на държавен изпит при условие, че практиката е била договорена преди датата на държавния изпит. Практика може да се извършва в летните месеци.

ЕРАЗЪМ+ практики могат да се търсят чрез:

  • 1. Следните платформи за Еразъм+ студенти:

Digital Opportunity traineeships - ec.europa.eu /при намиране на работодател от тази платформа, отбележете в заявлението за кандидатстване/
Erasmusintern - erasmusintern.org
Erasmusu - www.Erasmusu.com
Jobtrust, практики в Гърция - www.jobtrust.gr
Paragoneurope, практики в Малта - http://internships.paragoneurope.eu*
Algoos, практики в Кипър и Гърция - www.algoos.com
Modern polyglotes, проктики в Ирландия - www.modernpolyglots.ie
Europe 3000, практики в Италия - www.europe3000.it
Практики в Испания - www.spain-internship.com
Практики в Италия - www.amfinternational.org/internships-and-experiences
AMFI International - www.amfinternational.org
Canarias Mobility - www.canariasmobility.com
Erasmusnet - www.erasmusnet.org

  • 2. Следните договорености на ВТУ

Wolverhampton University, Великобритания – за специалност Британистика и ирландистика
 
Музей на долен Дунав в Калараш, Румъния – за Балканистика, Приложна лингвистика с румънски, Етнология

Българско училище в Кипър – за Българска филология, История и география, НУП, ПИИ

„Асоциация за Българска култура“ и Неделно училище „Българче“ в Неапол, Италия - за Българска филология, История и география, НУП, ПИИ

Културна асоциация „Паралел 43“, Рим, Италия - за Българска филология, История и география, НУП, ПИИ

Ново българско училище „Васил Левски“, Български културен и духовен център „Св. София“ на Балеарите, гр. Палма, Испания - за Българска филология, История и география, НУП, ПИИ

Хотел в Кипър – за Културен туризъм и Приложна лингвистика

Сдружение „Организация на българската общност“ в Нидерландия – Айндховен и Българско Неделно училище „Св. Климент Охридски“, гр. Айндховен, Нидерландия – за Българска филология, История и география, НУП

  • 3. Всички договори по Еразъм+, в които за съответния университет е посочена възможност за практика (виж обявата тук). В този случай се кандидатства със съдействието на координатора по съответния договор.
  • 4. Еразъм+ консорциум за практики АПАО.

Кандидатства се съгласно обявената процедура на техния сайт. Документи за АПАО ще ви бъдат предоставени от , стая 509, Ректорат.

Финансирането може да бъде само от програма Еразъм+ или едновременно от Еразъм+ и от приемащата организация. Финансовото подпомагане от Еразъм+ е за пълни 30 дена и винаги е както следва:

720 евро за: Дания, Ирландия, Франция, Италия, Австрия, Финландия, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Белгия, Германия, Гърция, Испания, Кипър, Люксембург, Холандия, Португалия, Исландия, Малта.
670 евро за: Хърватия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Македония, Турция.

Документи се подават най-малко един месец преди началото на практиката.

Документите за практика включват:

   • На предварителен етап:

- Писмо за намерение (Letter of Intent)
- Заявление за желание за участие в практика по Еразъм+ (формуляр от Еразъм+ офиса)
- Уверение за студентски статус (от Центъра за административно обслужване на студенти)
- Протокол за одобрение на студента (след събеседване със студента във ВТУ)
- Програма за практиката (Learning agreement for traineeship - before mobility)

 • След одобрение:

- Договор за финансиране на практика (изпраща се на студента по имейл)
- Декларация за брой месеци предходно участие в Еразъм+
- Копие на европейска здравна карта или сключена застраховка за времето на мобилността.

 • При завръщане студентът се отчита с:

- Потвърждение за извършена работа (Learning agreement for traineeship – after mobility)
- Потвърждение за период

Еразъм+ студентски практики в ЕС
2017-2018 г.

По програма Еразъм+ е възможно многократно участие в практика и/или обучение в рамките на 12 месеца за всяка образователна степен (бакалавър, магистър, докторант) във всички форми на обучение.

Минималният период без прекъсване за практика е 2 месеца (60 дни). Максималният период, който се финансира за всяка отделна академична година за всеки отделен работодател, е 4 месеца при финансиране чрез ВТУ и 6 месеца при финансиране чрез Еразъм+ консорциум АПАО. Условието е практиката да приключи най-късно на 30 септември на съответната календарна година.

Практика може да се извършва до 12 месеца след датата на държавен изпит при условие, че практиката е била договорена преди датата на държавния изпит. Практика може да се извършва в летните месеци.

ЕРАЗЪМ+ практики могат да се търсят чрез:

  • 1. Следните платформи за Еразъм+ студенти:

Erasmusintern - erasmusintern.org
Erasmusu - www.Erasmusu.com
Jobtrust, практики в Гърция - www.jobtrust.gr
Paragoneurope, практики в Малта - http://internships.paragoneurope.eu*
Algoos, практики в Кипър и Гърция - www.algoos.com
Modern polyglotes, проктики в Ирландия - www.modernpolyglots.ie
Europe 3000, практики в Италия - www.europe3000.it
Практики в Испания - www.spain-internship.com
Практики в Италия - www.amfinternational.org/internships-and-experiences
AMFI International - www.amfinternational.org
Canarias Mobility - www.canariasmobility.com
Erasmusnet - www.erasmusnet.org

  • 2. Следните договорености на ВТУ

Wolverhampton University – за специалност Британистика и ирландистика
Музей на долен Дунав в Калараш – за Балканистика, Приложна лингвистика с румънски, Етнология
Български училища в Мадрид и в Кипър – за Българска филология, История и география, НУП, ПИИ
Хотел в Кипър – за Културен туризъм и Приложна лингвистика

  • 3. Всички договори по Еразъм+, в които за съответния университет е посочена възможност за практика (виж обявата тук). В този случай се кандидатства със съдействието на координатора по съответния договор.
  • 4. Еразъм+ консорциум за практики АПАО.

Кандидатства се съгласно обявената процедура на техния сайт. Документи за АПАО ще ви бъдат предоставени от , стая 509, Ректорат.

Финансирането може да бъде само от програма Еразъм+ или едновременно от Еразъм+ и от приемащата организация. Финансовото подпомагане от Еразъм+ е за пълни 30 дена и винаги е както следва:

700 евро за: Дания, Ирландия, Франция, Италия, Австрия, Финландия, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Белгия, Чехия, Германия, Гърция, Испания, Хърватска, Кипър, Люксембург, Холандия, Португалия, Словения, Исландия, Турция.
650 евро за: Естония, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словакия, Македония.

Документи се подават най-малко един месец преди началото на практиката.

Документите за практика включват:

Попълненото, подписано и подпечатано писмо за намерение (Letter of Intent) се изпраща от работодателя директно до Еразъм+ офиса на e-mail: .

Документи се подават най-малко един месец преди началото на практиката.Сдружение „Организация на българската общност“ в Нидерландия – Айндховен и Българско Неделно училище „Св. Климент Охридски“, гр. Айндховен, Нидерландия – за Българска филология, История и география, НУП

За повече информация: