Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Еразъм+ студентски практики в ЕС
2023-2024 г.

vnimanieДокументи за кандидатстване за практика се подават на място или се изпращат лично от студента чрез куриер на следния адрес: 5003 Велико Търново, ул. Теодосий Търновски №2, Еразъм офис. Повече информация на тел. 062/ 618 268.  

По програма Еразъм+ е възможно многократно участие в практика и/или обучение в рамките на 12 месеца за всяка образователна степен (бакалавър , магистър, докторант) във всички форми на обучение.  

Минималният период без прекъсване за практика е 2 месеца (60 дни – изчисляват се на база 30 дни/месец, напр. 05.06. до 04.08. – 2 месеца (60) дни). Максималният период, който се финансира за всяка отделна академична година за всеки отделен работодател, е 4 месеца при финансиране чрез ВТУ и 6 месеца при финансиране чрез Еразъм+ консорциум АПАО. 

Повече за кандидатстване чрез АПАО можете да намерите тук.

Практика може да се извършва до 12 месеца след датата на държавен изпит при условие, че практиката е била договорена преди датата на държавния изпит. Практика може да се извършва в летните месеци.

Практиката е доброволна и се разбира като практика, свързана със специалността на обучение във ВТУ. Студенти първи курс (степен бакалавър) реализират практика след завършен първи курс на обучение. 

Финансирането може да бъде само от програма Еразъм+ или едновременно от Еразъм+ и от приемащата организация. Финансовото подпомагане от Еразъм+ е за пълни 30 дена и винаги е както следва:

750 евро за: Дания, Ирландия, Франция, Италия, Австрия, Финландия, Швеция, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Белгия, Германия, Гърция, Испания, Кипър, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Исландия, Малта.
690 евро за: Хърватия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Северна Македония, Турция.

ВАЖНО!!! Документи се подават най-малко два месеца преди началото на практиката. 

Документите за практика включват:

   • На предварителен етап:

- Заявление за желание за участие в практика по Еразъм+ (в заявлението се посочва служебният имейл адрес на студента, издаден от ВТУ)
- Уверение за студентски статус, указващо, че студентът е с непрекъснати студентски права и среден успех от обучението до момента не по-малко от Мн. добър 4,50. Магистри първи курс представят среден успех от курса на обучение от бакалавърската степен (от Центъра за административно обслужване на студенти) - в оригинал. 
- Протокол за одобрение на студента (след събеседване със студента във ВТУ) - Протоколът за селекция се подписва от координатора на договора, по който се осъществява практиката. В случай на практика към частни организации, се провежда събеседване със студента. Събеседванията се провеждат всеки първи понеделник от месеца от 10.00 ч. в Еразъм+ офиса – каб. 406, Ректорат. 
- Писмо за намерение (Letter of Intent) - с подпис и печат на работодателя
- Програма за практиката (Learning agreement for traineeship - before mobility) - с подробно описана програма за практиката, заверена с подпис и печат на работодателя
- Сертификат от езиков тест на работния език, направен в онлайн системата на програмата Еразъм+ (не е приложимо при работен език български). Следвайте инструкциите тук.

 • След одобрение:

- Договор за финансиране на практика (изпраща се на студента по имейл)
- Декларация за брой месеци предходно участие в Еразъм+ (изпраща се на студента по имейл)
- Копие на европейска здравна карта или сключена застраховка за времето на мобилността

След изготвяне на договора за финансиране, той се предава в Еразъм+ офиса в 3 екземпляра, двустранно разпечатан и подписан на всяка страница.

Преди мобилността студентите получават покана за онлайн тест на езика, който са посочили в договора за финансиране. Студентите, реализиращи практика в български неделни училища, не правят тест и курс, тъй като работният език е български. Онлайн тестът е задължителен за всички други практики. След като се направи онлайн тестът, студентът получава покана за онлайн езиков курс на платформата OLS. За да получи финансиране, студентът трябва да е работил в системата на езиковия курс поне 5 астрономически часа. Онлайн курсът се прави на английски език или на езика на страната домакин, като целта му е да се научат основни фрази и понятия за по-лесно справяне в чужда езикова среда. Той също е задължителен.

Авансовото финансиране е в размер на 80% от договорената сума. и се превежда на студентите, когато:
- са направили онлайн теста и онлайн курса.
- представят копие на билет за пътуване (с автобус/влак/самолет). В случай на пътуване с лично МПС попълват декларация по образец и при преминаване на ГКПП изпращат копие на заплатена винетна такса, удостоверяващи пътуването (декларацията се изпраща по имейл при деклариране начина на пътуване).
- студентите, които ще реализират практика от 2 месеца, получават авансовото финансиране на 100 %.
- практиката може да се удължава, като се изпрати заявление свободен текст до , адресирана до проф. Димитър Димитров, зам.-ректор по международната дейност, един месец преди края на практиката.

 • При завръщане студентът се отчита с:

- Потвърждение за извършена работа (Learning agreement for traineeship – after mobility) - в оригинал
- Потвърждение за период - в оригинал
- билети/бордни карти (за отиване и връщане или касови бонове/винетки/пътни такси при пътуване с лично МПС.

Документите за отчитане на практиката се предават на място в Еразъм+ офиса.

За пълното отчитане на мобилността студентът трябва да направи онлайн тест след мобилността, който е задължителен, ако е правил такъв преди мобилността, както и електронен отчет (анкета), която получава автоматично на имейла, след приключване на мобилността. Поканата идва директно от системата на Европейската комисия, в която е регистриран студентът.

Балансовото плащане на студента се превежда след изпълване на всички задължения по отчитането на периода на практиката.


ЕРАЗЪМ+ практики могат да се търсят чрез:

  • 1. Следните договорености на ВТУ:

Италия

„Асоциация за Българска култура“ и Неделно училище „Българче“ в Неапол, Италия - за Българска филология, История, География, НУП, ПИИ

Културна асоциация „Паралел 43“, Рим, Италия и Българско неделно училище „Асен и Илия Пейкови“, Рим, Италия - за Българска филология, История, География, НУП, ПИИ

Културна асоциация „Асен и Илия Пейкови“ с Българско училище „АзБуки“ – Рим и Колеферо, Италия за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП

Българско училище „П. Яворов“, Милано, Италия към Езиков и културен център „Тук България“, Милано, Италия за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП

Асоциация „Малката България в централна Италия“ и БНУ „Капитан Петко Войвода“ Перуджа и Монтепулчано, Италия за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП, ПИИ

Българско неделно училище „Христо Ботев“ гр. Еболи, Италия за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП, ПИИ

Българско неделно училище „Райна Княгиня“ гр. Салерно, Италия за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП, ПИИ

Културна асоциация „Вирту“, Рим и Българско неделно училище „Абагар“, Летуно, Ладисполи, Италия

Испания

Български културен и духовен център „Св. София“ на Балеарите и Ново българско училище „Васил Левски“, гр. Палма, Испания - за Българска филология, История, География, НУП, ПИИ

Неделно българско училище „Азбукарчета“, Торехон де Ардос, Мадрид, Испания за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП, ПИИ

Асоциация на българите в Арагон, Сарагоса, БНУ „В. Левски“ гр. Сарагоса – НУП

Асоциация „Българските деца на Навара и Българско културно-просветно училище „Паисий Хилендарски“ гр. Памплона

Асоциация на българите в провинция Тарагона „България“ и Българско неделно училище „Свети Седмочисленици“

Нидерландия

Сдружение „Организация на българската общност“ в Айндховен, Нидерландия и Българско Неделно училище „Св. Климент Охридски“, гр. Айндховен, Нидерландия – за Българска филология, История, География, НУП

Чешка република

Българско неделно училище „Възраждане“ към сдружение „Възраждане“, гр. Прага, Чешка република

Българско средно училище „Д-р Петър Берон“, гр. Прага, Чешка република за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП, ПИИ

Франция

Асоциация „Български език – език европейски“ - за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП, ПИИ

Германия

Немско-българска родителска инициатива „Ян Бибиян“, гр. Мюнстер, Германия за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП, ПИИ

БНУ „Аз Буки Веди“, Кьолн за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП, ПИИ

Българско неделно училище „Паисий Хилендарски“, Мюнхен

Българско неделно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Дортмунд

Австрия

Българско училище „Св. св. Кирил и Методий“, Виена за Българска филология, История на България, География на България, Човек и общество

Асоциация АБУЧ, Българско неделно училище „Орфей“, гр. Линц

Гърция

Българско училище „Цар Симеон Велики“ в Дикеа, Гърция към Гръцко-българско културно-образователно сдружение, Орестиада, Гърция

Гръцко-българско сдружение за култура „Паисий Хилендарски“, Атина, Гърция

Културна асоциация за гръцко-българско приятелство и сътрудничество „Васил Левски“ с неделни училища НУ „Васил Левски“ – Катерини и НУ „Васил Левски“ – Йерапетра (о. Крит), Гърция

Полша

Българско училище „Дора Габе“, Варшава, Полша за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП

Кипър 

Българско училище в Кипър – за Българска филология, История, География, НУП, ПИИ

Република Ирландия

Българска асоциация за образование „Райна Княгиня“ и Българско неделно училище „Рана Княгиня“, Дъблин и Корк, Българско училище „Христо Ботев“, Туламор

  • 2. Всички договори по Еразъм+, в които за съответния университет е посочена възможност за практика (виж обявата тук). В този случай се кандидатства със съдействието на координатора по съответния договор.

При подаване на документи студентът представя всички необходими документи. Непълен пакет документи няма да се приема!!!.

За повече информация: Силвия Христова, , тел. 062/ 618 268, Ректорат, каб. 406

Еразъм+ студентски практики в ЕС
2022-2023 г.

vnimanieДокументи за кандидатстване за практика се подават на място или се изпращат лично от студента чрез куриер на следния адрес: 5003 Велико Търново, ул. Теодосий Търновски №2, Еразъм офис. Повече информация на тел. 062/ 618 268.  

По програма Еразъм+ е възможно многократно участие в практика и/или обучение в рамките на 12 месеца за всяка образователна степен (бакалавър, магистър, докторант) във всички форми на обучение.

Минималният период без прекъсване за практика е 2 месеца (60 дни – изчисляват се на база 30 дни/месец, напр. 05.06. до 04.08. – 2 месеца (60) дни). Максималният период, който се финансира за всяка отделна академична година за всеки отделен работодател, е 4 месеца при финансиране чрез ВТУ и 6 месеца при финансиране чрез Еразъм+ консорциум АПАО. 

Повече за кандидатстване чрез АПАО можете да намерите тук.

Практика може да се извършва до 12 месеца след датата на държавен изпит при условие, че практиката е била договорена преди датата на държавния изпит. Практика може да се извършва в летните месеци.

Практиката е доброволна и се разбира като практика, свързана със специалността на обучение във ВТУ. Студенти първи курс (степен бакалавър) реализират практика след завършен първи курс на обучение. 

Финансирането може да бъде само от програма Еразъм+ или едновременно от Еразъм+ и от приемащата организация. Финансовото подпомагане от Еразъм+ е за пълни 30 дена и винаги е както следва:

750 евро за: Дания, Ирландия, Франция, Италия, Австрия, Финландия, Швеция, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Белгия, Германия, Гърция, Испания, Кипър, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Исландия, Малта.
690 евро за: Хърватия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Северна Македония, Турция.

ВАЖНО!!! Документи се подават най-малко два месеца преди началото на практиката. 

Документите за практика включват:

   • На предварителен етап:

- Заявление за желание за участие в практика по Еразъм+ (в заявлението се посочва служебният имейл адрес на студента, издаден от ВТУ)
- Уверение за студентски статус, указващо, че студентът е с непрекъснати студентски права и среден успех от обучението до момента не по-малко от Мн. добър 4,50. Магистри първи курс представят среден успех от курса на обучение от бакалавърската степен (от Центъра за административно обслужване на студенти) - в оригинал. 
- Протокол за одобрение на студента (след събеседване със студента във ВТУ) - Протоколът за селекция се подписва от координатора на договора, по който се осъществява практиката. В случай на практика към частни организации, се провежда събеседване със студента. Събеседванията се провеждат всеки първи понеделник от месеца от 10.00 ч. в Еразъм+ офиса – каб. 406, Ректорат. 
- Писмо за намерение (Letter of Intent) - с подпис и печат на работодателя
- Програма за практиката (Learning agreement for traineeship - before mobility) - с подробно описана програма за практиката, заверена с подпис и печат на работодателя
- Сертификат от езиков тест на работния език, направен в онлайн системата на програмата Еразъм+ (не е приложимо при работен език български). Следвайте инструкциите тук.

 • След одобрение:

- Договор за финансиране на практика (изпраща се на студента по имейл)
- Декларация за брой месеци предходно участие в Еразъм+ (изпраща се на студента по имейл)
- Копие на европейска здравна карта или сключена застраховка за времето на мобилността

След изготвяне на договора за финансиране, той се предава в Еразъм+ офиса в 3 екземпляра, двустранно разпечатан и подписан на всяка страница.

Преди мобилността студентите получават покана за онлайн тест на езика, който са посочили в договора за финансиране. Студентите, реализиращи практика в български неделни училища, не правят тест и курс, тъй като работният език е български. Онлайн тестът е задължителен за всички други практики. След като се направи онлайн тестът, студентът получава покана за онлайн езиков курс на платформата OLS. За да получи финансиране, студентът трябва да е работил в системата на езиковия курс поне 5 астрономически часа. Онлайн курсът се прави на английски език или на езика на страната домакин, като целта му е да се научат основни фрази и понятия за по-лесно справяне в чужда езикова среда. Той също е задължителен.

Авансовото финансиране е в размер на 80% от договорената сума. и се превежда на студентите, когато:
- са направили онлайн теста и онлайн курса.
- представят копие на билет за пътуване (с автобус/влак/самолет). В случай на пътуване с лично МПС попълват декларация по образец и при преминаване на ГКПП изпращат копие на заплатена винетна такса, удостоверяващи пътуването (декларацията се изпраща по имейл при деклариране начина на пътуване).
- студентите, които ще реализират практика от 2 месеца, получават авансовото финансиране на 100 %.
- практиката може да се удължава, като се изпрати заявление свободен текст до , адресирана до проф. Димитър Димитров, зам.-ректор по международната дейност, един месец преди края на практиката.

 • При завръщане студентът се отчита с:

- Потвърждение за извършена работа (Learning agreement for traineeship – after mobility) - в оригинал
- Потвърждение за период - в оригинал
- билети/бордни карти (за отиване и връщане или касови бонове/винетки/пътни такси при пътуване с лично МПС.

Документите за отчитане на практиката се предават на място в Еразъм+ офиса.

За пълното отчитане на мобилността студентът трябва да направи онлайн тест след мобилността, който е задължителен, ако е правил такъв преди мобилността, както и електронен отчет (анкета), която получава автоматично на имейла, след приключване на мобилността. Поканата идва директно от системата на Европейската комисия, в която е регистриран студентът.

Балансовото плащане на студента се превежда след изпълване на всички задължения по отчитането на периода на практиката.


ЕРАЗЪМ+ практики могат да се търсят чрез:

  • 1. Следните договорености на ВТУ:

Италия

„Асоциация за Българска култура“ и Неделно училище „Българче“ в Неапол, Италия - за Българска филология, История, География, НУП, ПИИ

Културна асоциация „Паралел 43“, Рим, Италия и Българско неделно училище „Асен и Илия Пейкови“, Рим, Италия - за Българска филология, История, География, НУП, ПИИ

Културна асоциация „Асен и Илия Пейкови“ с Българско училище „АзБуки“ – Рим и Колеферо, Италия за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП

Българско училище „П. Яворов“, Милано, Италия към Езиков и културен център „Тук България“, Милано, Италия за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП

Асоциация „Малката България в централна Италия“ и БНУ „Капитан Петко Войвода“ Перуджа и Монтепулчано, Италия за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП, ПИИ

Българско неделно училище „Христо Ботев“ гр. Еболи, Италия за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП, ПИИ

Българско неделно училище „Райна Княгиня“ гр. Салерно, Италия за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП, ПИИ

Испания

Български културен и духовен център „Св. София“ на Балеарите и Ново българско училище „Васил Левски“, гр. Палма, Испания - за Българска филология, История, География, НУП, ПИИ

Неделно българско училище „Азбукарчета“, Торехон де Ардос, Мадрид, Испания за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП, ПИИ

Нидерландия

Сдружение „Организация на българската общност“ в Айндховен, Нидерландия и Българско Неделно училище „Св. Климент Охридски“, гр. Айндховен, Нидерландия – за Българска филология, История, География, НУП/p>

Чешка република

Българско неделно училище „Възраждане“ към сдружение „Възраждане“, гр. Прага, Чешка република

Българско средно училище „Д-р Петър Берон“, гр. Прага, Чешка република за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП, ПИИ

Франция

Асоциация „Български език – език европейски“ - за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП, ПИИ

Германия

Немско-българска родителска инициатива „Ян Бибиян“, гр. Мюнстер, Германия за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП, ПИИ

БНУ „Аз Буки Веди“, Кьолн за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП, ПИИ

Австрия

Българско училище „Св. св. Кирил и Методий“, Виена за Българска филология, История на България, География на България, Човек и общество

Гърция

Българско училище „Цар Симеон Велики“ в Дикеа, Гърция към Гръцко-българско културно-образователно сдружение, Орестиада, Гърция

Гръцко-българско сдружение за култура „Паисий Хилендарски“, Атина, Гърция

Културна асоциация за гръцко-българско приятелство и сътрудничество „Васил Левски“ с неделни училища НУ „Васил Левски“ – Катерини и НУ „Васил Левски“ – Йерапетра (о. Крит), Гърция

Румъния

Музей на долен Дунав в Калараш, Румъния – за Балканистика, Приложна лингвистика с румънски, Етнология

Полша

Българско училище „Дора Габе“, Варшава, Полша за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП

Кипър 

Българско училище в Кипър – за Българска филология, История, География, НУП, ПИИ

  • 2. Всички договори по Еразъм+, в които за съответния университет е посочена възможност за практика (виж обявата тук). В този случай се кандидатства със съдействието на координатора по съответния договор.

При подаване на документи студентът представя всички необходими документи. Непълен пакет документи няма да се приема!!!.

За повече информация: Силвия Христова, , тел. 062/ 618 268, Ректорат, каб. 406

Еразъм+ студентски практики в ЕС
2021-2022 г.

vnimanieДокументи за кандидатстване за практика се подават на място или се изпращат лично от студента чрез куриер на следния адрес: 5003 Велико Търново, ул. Теодосий Търновски №2, Еразъм офис. Повече информация на тел. 062/ 618 268.  

По програма Еразъм+ е възможно многократно участие в практика и/или обучение в рамките на 12 месеца за всяка образователна степен (бакалавър, магистър, докторант) във всички форми на обучение.

Минималният период без прекъсване за практика е 2 месеца (60 дни – изчисляват се на база 30 дни/месец, напр. 05.06. до 04.08. – 2 месеца (60) дни). Максималният период, който се финансира за всяка отделна академична година за всеки отделен работодател, е 4 месеца при финансиране чрез ВТУ и 6 месеца при финансиране чрез Еразъм+ консорциум АПАО. 

Повече за кандидатстване чрез АПАО можете да намерите тук.

Практика може да се извършва до 12 месеца след датата на държавен изпит при условие, че практиката е била договорена преди датата на държавния изпит. Практика може да се извършва в летните месеци.

Практиката е доброволна и се разбира като практика, свързана със специалността на обучение във ВТУ. Студенти първи курс (степен бакалавър) реализират практика след завършен първи курс на обучение. 

Финансирането може да бъде само от програма Еразъм+ или едновременно от Еразъм+ и от приемащата организация. Финансовото подпомагане от Еразъм+ е за пълни 30 дена и винаги е както следва:

750 евро за: Дания, Ирландия, Франция, Италия, Австрия, Финландия, Швеция, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Белгия, Германия, Гърция, Испания, Кипър, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Исландия, Малта.
690 евро за: Хърватия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Северна Македония, Турция.

ВАЖНО!!! Документи се подават най-малко два месеца преди началото на практиката.

Документите за практика включват:

   • На предварителен етап:

- Заявление за желание за участие в практика по Еразъм+ (в заявлението се посочва служебният имейл адрес на студента, издаден от ВТУ)
- Уверение за студентски статус, указващо, че студентът е с непрекъснати студентски права и среден успех от обучението до момента не по-малко от Мн. добър 4,50. Магистри първи курс представят среден успех от курса на обучение от бакалавърската степен (от Центъра за административно обслужване на студенти) - в оригинал. 
- Протокол за одобрение на студента (след събеседване със студента във ВТУ) - Протоколът за селекция се подписва от координатора на договора, по който се осъществява практиката. В случай на практика към частни организации, се провежда събеседване със студента. Събеседванията се провеждат всеки първи понеделник от месеца от 10.00 ч. в Еразъм+ офиса – каб. 406, Ректорат. 
- Писмо за намерение (Letter of Intent) - с подпис и печат на работодателя
- Програма за практиката (Learning agreement for traineeship - before mobility) - с подробно описана програма за практиката, заверена с подпис и печат на работодателя
- Сертификат от езиков тест на работния език, направен в онлайн системата на програмата Еразъм+ (не е приложимо при работен език български). Следвайте инструкциите тук.

 • След одобрение:

- Договор за финансиране на практика (изпраща се на студента по имейл)
- Декларация за брой месеци предходно участие в Еразъм+ (изпраща се на студента по имейл)
- Копие на европейска здравна карта или сключена застраховка за времето на мобилността

След изготвяне на договора за финансиране, той се предава в Еразъм+ офиса в 3 екземпляра, двустранно разпечатан и подписан на всяка страница.

Преди мобилността студентите получават покана за онлайн тест на езика, който са посочили в договора за финансиране. Студентите, реализиращи практика в български неделни училища, не правят тест и курс, тъй като работният език е български. Онлайн тестът е задължителен за всички други практики. След като се направи онлайн тестът, студентът получава покана за онлайн езиков курс на платформата OLS. За да получи финансиране, студентът трябва да е работил в системата на езиковия курс поне 5 астрономически часа. Онлайн курсът се прави на английски език или на езика на страната домакин, като целта му е да се научат основни фрази и понятия за по-лесно справяне в чужда езикова среда. Той също е задължителен.

Авансовото финансиране е в размер на 80% от договорената сума. и се превежда на студентите, когато:
- са направили онлайн теста и онлайн курса.
- представят копие на билет за пътуване (с автобус/влак/самолет). В случай на пътуване с лично МПС попълват декларация по образец и при преминаване на ГКПП изпращат копие на заплатена винетна такса, удостоверяващи пътуването (декларацията се изпраща по имейл при деклариране начина на пътуване).
- студентите, които ще реализират практика от 2 месеца, получават авансовото финансиране на 100 %.
- практиката може да се удължава, като се изпрати заявление свободен текст до , адресирана до проф. Димитър Димитров, зам.-ректор по международната дейност, един месец преди края на практиката.

 • При завръщане студентът се отчита с:

- Потвърждение за извършена работа (Learning agreement for traineeship – after mobility) - в оригинал
- Потвърждение за период - в оригинал
- билети/бордни карти (за отиване и връщане или касови бонове/винетки/пътни такси при пътуване с лично МПС.

Документите за отчитане на практиката се предават на място в Еразъм+ офиса.

За пълното отчитане на мобилността студентът трябва да направи онлайн тест след мобилността, който е задължителен, ако е правил такъв преди мобилността, както и електронен отчет (анкета), която получава автоматично на имейла, след приключване на мобилността. Поканата идва директно от системата на Европейската комисия, в която е регистриран студентът.

Балансовото плащане на студента се превежда след изпълване на всички задължения по отчитането на периода на практиката.


ЕРАЗЪМ+ практики могат да се търсят чрез:

  • 1. Следните платформи за Еразъм+ студенти:

Paragoneurope, практики в Малта - http://www.paragoneurope.eu/
Algoos, практики в Кипър и Гърция - www.algoos.com
Modern polyglotes, практики в Ирландия - www.modernpolyglots.ie
Europe 3000, практики в Италия - www.europe3000.it
Практики в Испания - www.spain-internship.com
Практики в Италия - www.amfinternational.org/internships-and-experiences
AMFI International - www.amfinternational.org
Tenerife Job Training, практики на Канарските острови - www.tenerifejobtraining.com
Paragoneurope - www.paragoneurope.eu

  • 2. Следните договорености на ВТУ:

Италия

„Асоциация за Българска култура“ и Неделно училище „Българче“ в Неапол, Италия - за Българска филология, История, География, НУП, ПИИ

Културна асоциация „Паралел 43“, Рим, Италия и Българско неделно училище „Асен и Илия Пейкови“, Рим, Италия - за Българска филология, История, География, НУП, ПИИ

Културна асоциация „Асен и Илия Пейкови“ с Българско училище „АзБуки“ – Рим и Колеферо, Италия за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП

Българско училище „П. Яворов“, Милано, Италия към Езиков и културен център „Тук България“, Милано, Италия за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП

Асоциация „Малката България в централна Италия“ и БНУ „Капитан Петко Войвода“ Перуджа и Монтепулчано, Италия за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП, ПИИ

Българско неделно училище „Христо Ботев“ гр. Еболи, Италия за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП, ПИИ

Българско неделно училище „Райна Княгиня“ гр. Салерно, Италия за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП, ПИИ

Испания

Български културен и духовен център „Св. София“ на Балеарите и Ново българско училище „Васил Левски“, гр. Палма, Испания - за Българска филология, История, География, НУП, ПИИ

Неделно българско училище „Азбукарчета“, Торехон де Ардос, Мадрид, Испания за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП, ПИИ

Нидерландия

Сдружение „Организация на българската общност“ в Айндховен, Нидерландия и Българско Неделно училище „Св. Климент Охридски“, гр. Айндховен, Нидерландия – за Българска филология, История, География, НУП

Чешка република

Българско неделно училище „Възраждане“ към сдружение „Възраждане“, гр. Прага, Чешка република

Българско средно училище „Д-р Петър Берон“, гр. Прага, Чешка република за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП, ПИИ

Франция

Асоциация „Български език – език европейски“ - за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП, ПИИ

Германия

Немско-българска родителска инициатива „Ян Бибиян“, гр. Мюнстер, Германия за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП, ПИИ

БНУ „Аз Буки Веди“, Кьолн за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП, ПИИ

Австрия

Българско училище „Св. св. Кирил и Методий“, Виена за Българска филология, История на България, География на България, Човек и общество

Гърция

Българско училище „Цар Симеон Велики“ в Дикеа, Гърция към Гръцко-българско културно-образователно сдружение, Орестиада, Гърция

Гръцко-българско сдружение за култура „Паисий Хилендарски“, Атина, Гърция

Културна асоциация за гръцко-българско приятелство и сътрудничество „Васил Левски“ с неделни училища НУ „Васил Левски“ – Катерини и НУ „Васил Левски“ – Йерапетра (о. Крит), Гърция

Румъния

Музей на долен Дунав в Калараш, Румъния – за Балканистика, Приложна лингвистика с румънски, Етнология

Полша

Българско училище „Дора Габе“, Варшава, Полша за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП

Кипър

Българско училище в Кипър – за Българска филология, История, География, НУП, ПИИ

  • 3. Всички договори по Еразъм+, в които за съответния университет е посочена възможност за практика (виж обявата тук). В този случай се кандидатства със съдействието на координатора по съответния договор.

При подаване на документи студентът представя всички необходими документи. Непълен пакет документи няма да се приема!!!.

За повече информация: Силвия Христова, , тел. 062/ 618 268, Ректорат, каб. 406

Еразъм+ студентски практики в ЕС
2020-2021 г.

vnimanieДокументи за кандидатстване за практика се подават на място или се изпращат лично от студента чрез куриер на следния адрес: 5003 Велико Търново, ул. Теодосий Търновски №2, Еразъм офис. Повече информация на тел. 062/ 618 268.  

По програма Еразъм+ е възможно многократно участие в практика и/или обучение в рамките на 12 месеца за всяка образователна степен (бакалавър, магистър, докторант) във всички форми на обучение. 

Минималният период без прекъсване за практика е 2 месеца (60 дни – изчисляват се на база 30 дни/месец, напр. 05.06. до 04.08. – 2 месеца). Максималният период, който се финансира за всяка отделна академична година за всеки отделен работодател, е 4 месеца при финансиране чрез ВТУ и 6 месеца при финансиране чрез Еразъм+ консорциум АПАО. 

Повече за кандидатстване чрез АПАО можете да намерите тук.

Практика може да се извършва до 12 месеца след датата на държавен изпит при условие, че практиката е била договорена преди датата на държавния изпит. Практика може да се извършва в летните месеци.

Практиката е доброволна и се разбира като практика, свързана със специалността на обучение във ВТУ. Студенти първи курс (степен бакалавър) реализират практика след завършен първи курс на обучение. 

Финансирането може да бъде само от програма Еразъм+ или едновременно от Еразъм+ и от приемащата организация. Финансовото подпомагане от Еразъм+ е за пълни 30 дена и винаги е както следва:

720 евро за: Дания, Ирландия, Франция, Италия, Австрия, Финландия, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Белгия, Германия, Гърция, Испания, Кипър, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Исландия, Малта.
670 евро за: Хърватия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Северна Македония, Турция.

ВАЖНО!!! Документи се подават най-малко два месеца преди началото на практиката.

Документите за практика включват:

   • На предварителен етап:

- Заявление за желание за участие в практика по Еразъм+ (в заявлението се посочва служебният имейл адрес на студента, издаден от ВТУ)
- Уверение за студентски статус, указващо, че студентът е с непрекъснати студентски права и среден успех от обучението до момента не по-малко от Мн. добър 4,50. Магистри първи курс представят среден успех от курса на обучение от бакалавърската степен (от Центъра за административно обслужване на студенти) - в оригинал. 
- Протокол за одобрение на студента (след събеседване със студента във ВТУ) - Протоколът за селекция се подписва от координатора на договора, по който се осъществява практиката. В случай на практика към частни организации, протоколът се подписва от факултетния координатор на съответния факултет и от експерт от Еразъм+ офиса. 
- Писмо за намерение (Letter of Intent) - с подпис и печат на работодателя
- Програма за практиката (Learning agreement for traineeship - before mobility) - с подробно описана програма за практиката, заверена с подпис и печат на работодателя

 • Преди одобрение:

След подаване на документи за практика на предварителен етап, администраторът на дейността практики осъществява контакт с работодателя, за потвърждение на готовността за приемане на практикант. Работодателят трябва да е информиран, че е възможно представител на университета да осъществи контакт с него.

 • След одобрение:

- Договор за финансиране на практика (изпраща се на студента по имейл)
- Декларация за брой месеци предходно участие в Еразъм+ (изпраща се на студента по имейл)
- Копие на европейска здравна карта или сключена застраховка за времето на мобилността

След изготвяне на договора за финансиране, той и всички други придружаващи документи, изпратени по имейл, а не в оригинал, се предават в Еразъм+ офиса или се изпращат по куриер, лично от студента.

Преди мобилността студентите получават покана за онлайн тест на езика, който са посочили в договора за финансиране. Онлайн тестът е задължителен. След като се направи онлайн тестът, студентът получава покана за онлайн езиков курс на платформата OLS. За да получи финансиране, студентът трябва да е работил в системата на езиковия курс поне 5 астрономически часа. Онлайн курсът се прави на английски език или на езика на страната домакин, като целта му е да се научат основни фрази и понятия за по-лесно справяне в чужда езикова среда. Той също е задължителен.

Авансовото финансиране е в размер на 80% от договорената сума. и се превежда на студентите, когато:
- са направили онлайн теста и онлайн курса.
- представят копие на билет за пътуване (с автобус/влак/самолет). В случай на пътуване с лично МПС попълват декларация по образец и при преминаване на ГКПП изпращат копие на заплатена винетна такса, удостоверяващи пътуването (декларацията се изпраща по имейл при деклариране начина на пътуване).

 • При завръщане студентът се отчита с:

- Потвърждение за извършена работа (Learning agreement for traineeship – after mobility) - в оригинал
- Потвърждение за период - в оригинал
- билет за връщане (с документите за отчитане се носи оригиналният билет (бордна карта), с който е осъществено пътуването)

Документите за отчитане на практиката се предават на място в Еразъм+ офиса или се изпращат по пощата с куриер, лично от студента.

За пълното отчитане на мобилността студентът трябва да направи онлайн тест след мобилността, който е задължителен, както и електронен отчет (анкета), която получава автоматично на имейла, след приключване на мобилността. Поканата идва директно от системата на Европейската комисия, в която е регистриран студентът.

Балансовото плащане на студента се превежда след изпълване на всички задължения по отчитането на периода на практиката.

ЕРАЗЪМ+ практики могат да се търсят чрез:

  • 1. Следните платформи за Еразъм+ студенти:

Digital Opportunity traineeships - ec.europa.eu /при намиране на работодател от тази платформа, отбележете в заявлението за кандидатстване/
Erasmusintern - erasmusintern.org
Erasmusu - www.Erasmusu.com
Paragoneurope, практики в Малта - http://www.paragoneurope.eu/
Algoos, практики в Кипър и Гърция - www.algoos.com
Modern polyglotes, практики в Ирландия - www.modernpolyglots.ie
Europe 3000, практики в Италия - www.europe3000.it
Практики в Испания - www.spain-internship.com
Практики в Италия - www.amfinternational.org/internships-and-experiences
AMFI International - www.amfinternational.org
Tenerife Job Training, практики на Канарските острови - www.tenerifejobtraining.com
Erasmusnet - www.erasmusnet.org
Paragoneurope - www.paragoneurope.eu

  • 2. Следните договорености на ВТУ:

Музей на долен Дунав в Калараш, Румъния – за Балканистика, Приложна лингвистика с румънски, Етнология

Българско училище в Кипър – за Българска филология, История, География, НУП, ПИИ

„Асоциация за Българска култура“ и Неделно училище „Българче“ в Неапол, Италия - за Българска филология, История, География, НУП, ПИИ

Културна асоциация „Паралел 43“, Рим, Италия и Българско неделно училище „Асен и Илия Пейкови“, Рим, Италия - за Българска филология, История, География, НУП, ПИИ

Ново българско училище „Васил Левски“, Български културен и духовен център „Св. София“ на Балеарите, гр. Палма, Испания - за Българска филология, История, География, НУП, ПИИ

Хотел в Кипър – за Културен туризъм и Приложна лингвистика

Сдружение „Организация на българската общност“ в Айндховен, Нидерландия и Българско Неделно училище „Св. Климент Охридски“, гр. Айндховен, Нидерландия – за Българска филология, История, География, НУП

Българско училище „Цар Симеон Велики“ в Дикеа, Гърция към Гръцко-българско културно-образователно сдружение, Орестиада, Гърция

Българско средно училище „Д-р Петър Берон“, гр. Прага, Чешка република за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП, ПИИ

Немско-българска родителска инициатива „Ян Бибиян“, гр. Мюнстер, Германия за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП, ПИИ

Българско неделно училище „Възраждане“ към сдружение „Възраждане“, гр. Прага, Чешка република

Неделно българско училище „Азбукарчета“, Торехон де Ардос, Мадрид, Испания

Българско училище „П. Яворов“, Милано, Италия към Езиков и културен център „Тук България“, Милано, Италия за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП

Българско училище „Дора Габе“, Варшава, Полша за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП

Културна асоциация „Асен и Илия Пейкови“ с Българско училище „АзБуки“ – Рим и Колеферо, Италия за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП

Българско училище „Св. св. Кирил и Методий“, Виена за Българска филология, История на България, География на България, Човек и общество

  • 3. Всички договори по Еразъм+, в които за съответния университет е посочена възможност за практика (виж обявата тук). В този случай се кандидатства със съдействието на координатора по съответния договор.

При подаване на документи студентът представя всички необходими документи. Непълен пакет документи няма да се приема!!!.

За повече информация: Силвия Христова, , тел. 062/ 618 268, Ректорат, каб. 406

Еразъм+ студентски практики в ЕС
2019-2020 г.

По програма Еразъм+ е възможно многократно участие в практика и/или обучение в рамките на 12 месеца за всяка образователна степен (бакалавър, магистър, докторант) във всички форми на обучение.

Минималният период без прекъсване за практика е 2 месеца (60 дни – изчисляват се на база 30 дни/месец, напр. 05.06. до 04.08. – 2 месеца). Максималният период, който се финансира за всяка отделна академична година за всеки отделен работодател, е 4 месеца при финансиране чрез ВТУ и 6 месеца при финансиране чрез Еразъм+ консорциум АПАО. Условието е практиката да приключи най-късно на 30 септември на съответната календарна година.

Повече за кандидатстване чрез АПАО можете да намерите тук.

Практика може да се извършва до 12 месеца след датата на държавен изпит при условие, че практиката е била договорена преди датата на държавния изпит. Практика може да се извършва в летните месеци.

Практиката е доброволна и се разбира като практика, свързана със специалността на обучение във ВТУ. Студенти първи курс (степен бакалавър) реализират практика след завършен първи курс на обучение. 

ЕРАЗЪМ+ практики могат да се търсят чрез:

  • 1. Следните платформи за Еразъм+ студенти:

Digital Opportunity traineeships - ec.europa.eu /при намиране на работодател от тази платформа, отбележете в заявлението за кандидатстване/
Erasmusintern - erasmusintern.org
Erasmusu - www.Erasmusu.com
Paragoneurope, практики в Малта - http://www.paragoneurope.eu/
Algoos, практики в Кипър и Гърция - www.algoos.com
Modern polyglotes, практики в Ирландия - www.modernpolyglots.ie
Europe 3000, практики в Италия - www.europe3000.it
Практики в Испания - www.spain-internship.com
Практики в Италия - www.amfinternational.org/internships-and-experiences
AMFI International - www.amfinternational.org
Tenerife Job Training, практики на Канарските острови - www.tenerifejobtraining.com
Erasmusnet - www.erasmusnet.org
Paragoneurope - www.paragoneurope.eu

  • 2. Следните договорености на ВТУ:

Музей на долен Дунав в Калараш, Румъния – за Балканистика, Приложна лингвистика с румънски, Етнология

Българско училище в Кипър – за Българска филология, История, География, НУП, ПИИ

„Асоциация за Българска култура“ и Неделно училище „Българче“ в Неапол, Италия - за Българска филология, История, География, НУП, ПИИ

Културна асоциация „Паралел 43“, Рим, Италия и Българско неделно училище „Асен и Илия Пейкови“, Рим, Италия - за Българска филология, История, География, НУП, ПИИ

Ново българско училище „Васил Левски“, Български културен и духовен център „Св. София“ на Балеарите, гр. Палма, Испания - за Българска филология, История, География, НУП, ПИИ

Хотел в Кипър – за Културен туризъм и Приложна лингвистика

Сдружение „Организация на българската общност“ в Айндховен, Нидерландия и Българско Неделно училище „Св. Климент Охридски“, гр. Айндховен, Нидерландия – за Българска филология, История, География, НУП

Българско училище „Цар Симеон Велики“ в Дикеа, Гърция към Гръцко-българско културно-образователно сдружение, Орестиада, Гърция

Българско средно училище „Д-р Петър Берон“, гр. Прага, Чешка република за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП, ПИИ

Немско-българска родителска инициатива „Ян Бибиян“, гр. Мюнстер, Германия за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП, ПИИ

Българско неделно училище „Възраждане“ към сдружение „Възраждане“, гр. Прага, Чешка република

Неделно българско училище „Азбукарчета“, Торехон де Ардос, Мадрид, Испания

Българско училище „П. Яворов“, Милано, Италия към Езиков и културен център „Тук България“, Милано, Италия за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП

Българско училище „Дора Габе“, Варшава, Полша за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП

Културна асоциация „Асен и Илия Пейкови“ с Българско училище „АзБуки“ – Рим и Колеферо, Италия за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП

  • 3. Всички договори по Еразъм+, в които за съответния университет е посочена възможност за практика (виж обявата тук). В този случай се кандидатства със съдействието на координатора по съответния договор.

Финансирането може да бъде само от програма Еразъм+ или едновременно от Еразъм+ и от приемащата организация. Финансовото подпомагане от Еразъм+ е за пълни 30 дена и винаги е както следва:

720 евро за: Дания, Ирландия, Франция, Италия, Австрия, Финландия, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Белгия, Германия, Гърция, Испания, Кипър, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Исландия, Малта.
670 евро за: Хърватия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Северна Македония, Турция.

ВАЖНО!!! Документи се подават най-малко два месеца преди началото на практиката.

Документите за практика включват:

   • На предварителен етап:

- Заявление за желание за участие в практика по Еразъм+ (в заявлението се посочва служебният имейл адрес на студента, издаден от ВТУ)
- Уверение за студентски статус, указващо, че студентът е с непрекъснати студентски права и среден успех от обучението до момента не по-малко от Мн. добър 4,50. Магистри първи курс представят среден успех от курса на обучение от бакалавърската степен (от Центъра за административно обслужване на студенти). 
- Протокол за одобрение на студента (след събеседване със студента във ВТУ) - Протоколът за селекция се подписва от координатора на договора, по който се осъществява практиката. В случай на практика към частни организации, протоколът се подписва от факултетния координатор на съответния факултет и от експерт от Еразъм+ офиса. 
- Писмо за намерение (Letter of Intent)
- Програма за практиката (Learning agreement for traineeship - before mobility)

 • След одобрение:

- Договор за финансиране на практика (изпраща се на студента по имейл)
- Декларация за брой месеци предходно участие в Еразъм+
- Копие на европейска здравна карта или сключена застраховка за времето на мобилността.

 • При завръщане студентът се отчита с:

- Потвърждение за извършена работа (Learning agreement for traineeship – after mobility)
- Потвърждение за период

При подаване на документи студентът представя всички необходими документи. Непълен пакет документи няма да се приема!!!.

За повече информация: Силвия Христова, , тел. 062/ 618 268, Ректорат, каб. 406

Еразъм+ студентски практики в ЕС
2018-2019 г.

По програма Еразъм+ е възможно многократно участие в практика и/или обучение в рамките на 12 месеца за всяка образователна степен (бакалавър, магистър, докторант) във всички форми на обучение. 

Минималният период без прекъсване за практика е 2 месеца (60 дни). Максималният период, който се финансира за всяка отделна академична година за всеки отделен работодател, е 4 месеца при финансиране чрез ВТУ и 6 месеца при финансиране чрез Еразъм+ консорциум АПАО. Условието е практиката да приключи най-късно на 30 септември на съответната календарна година.

Практика може да се извършва до 12 месеца след датата на държавен изпит при условие, че практиката е била договорена преди датата на държавния изпит. Практика може да се извършва в летните месеци.

ЕРАЗЪМ+ практики могат да се търсят чрез:

  • 1. Следните платформи за Еразъм+ студенти:

Digital Opportunity traineeships - ec.europa.eu /при намиране на работодател от тази платформа, отбележете в заявлението за кандидатстване/
Erasmusintern - erasmusintern.org
Erasmusu - www.Erasmusu.com
Jobtrust, практики в Гърция - www.jobtrust.gr
Paragoneurope, практики в Малта - http://internships.paragoneurope.eu*
Algoos, практики в Кипър и Гърция - www.algoos.com
Modern polyglotes, практики в Ирландия - www.modernpolyglots.ie
Europe 3000, практики в Италия - www.europe3000.it
Практики в Испания - www.spain-internship.com
Практики в Италия - www.amfinternational.org/internships-and-experiences
AMFI International - www.amfinternational.org
Tenerife Job Training, практики на Канарските острови - www.tenerifejobtraining.com
Erasmusnet - www.erasmusnet.org

  • 2. Следните договорености на ВТУ

Wolverhampton University, Великобритания – за специалност Британистика и ирландистика
 
Музей на долен Дунав в Калараш, Румъния – за Балканистика, Приложна лингвистика с румънски, Етнология

Българско училище в Кипър – за Българска филология, История и география, НУП, ПИИ

„Асоциация за Българска култура“ и Неделно училище „Българче“ в Неапол, Италия - за Българска филология, История и география, НУП, ПИИ

Културна асоциация „Паралел 43“, Рим, Италия - за Българска филология, История и география, НУП, ПИИ

Ново българско училище „Васил Левски“, Български културен и духовен център „Св. София“ на Балеарите, гр. Палма, Испания - за Българска филология, История и география, НУП, ПИИ

Хотел в Кипър – за Културен туризъм и Приложна лингвистика

Сдружение „Организация на българската общност“ в Нидерландия – Айндховен и Българско Неделно училище „Св. Климент Охридски“, гр. Айндховен, Нидерландия – за Българска филология, История и география, НУП

  • 3. Всички договори по Еразъм+, в които за съответния университет е посочена възможност за практика (виж обявата тук). В този случай се кандидатства със съдействието на координатора по съответния договор.
  • 4. Еразъм+ консорциум за практики АПАО.

Кандидатства се съгласно обявената процедура на техния сайт. Документи за АПАО ще ви бъдат предоставени от , стая 509, Ректорат.

Финансирането може да бъде само от програма Еразъм+ или едновременно от Еразъм+ и от приемащата организация. Финансовото подпомагане от Еразъм+ е за пълни 30 дена и винаги е както следва:

720 евро за: Дания, Ирландия, Франция, Италия, Австрия, Финландия, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Белгия, Германия, Гърция, Испания, Кипър, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Исландия, Малта.
670 евро за: Хърватия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Северна Македония, Турция.

Документи се подават най-малко един месец преди началото на практиката.

Документите за практика включват:

   • На предварителен етап:

- Писмо за намерение (Letter of Intent)
- Заявление за желание за участие в практика по Еразъм+ (формуляр от Еразъм+ офиса)
- Уверение за студентски статус (от Центъра за административно обслужване на студенти)
- Протокол за одобрение на студента (след събеседване със студента във ВТУ)
- Програма за практиката (Learning agreement for traineeship - before mobility)

 • След одобрение:

- Договор за финансиране на практика (изпраща се на студента по имейл)
- Декларация за брой месеци предходно участие в Еразъм+
- Копие на европейска здравна карта или сключена застраховка за времето на мобилността.

 • При завръщане студентът се отчита с:

- Потвърждение за извършена работа (Learning agreement for traineeship – after mobility)
- Потвърждение за период

За повече информация: Силвия Христова, , тел. 062/ 618 268, Ректорат, каб. 406 

За повече информация: Силвия Христова, , тел. 062/ 618 268, Ректорат, каб. 406