Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Отдел "Международно и вътрешно сътрудничество"

 

ОБЯВА 

За „Еразъм+“ студентска мобилност за уч. 2024/2025 г.

 

Обявата е покана за кандидатстване за дългосрочно обучение по програма Еразъм+ (един или два семестъра) за университет от държава от ЕС или друга програмна държава, с който имаме сключен Еразъм+ договор.

В мобилност могат да участват студенти бакалаври, магистри или докторанти в редовна, задочна или дистанционна форма на обучение. 

Програма „Еразъм+“ отпуска месечен грант за подпомагане разходите на студента по време на мобилността (606 или 674 евро на месец).

Не се заплаща семестриална такса в приемащия университет.

Кандидатства се за университети, с които има сключен договор за същото направление (Езици, Педагогика и т.н).

Срок за подаване на документи:
- до 10 март 2024 - за първи или втори семестър на 2024-2025 г. 

Мобилностите се осъществяват от два до дванадесет месеца. За всяка една образователна степен (бакалавър, магистър, докторант) студентите имат право на 12 месеца мобилност общо (обучение и/или практика).

Повече информация за условията и реда за кандидатстване и за участие в програмата с цел обучение тук.

Повече информация за условията и възможностите за участие в Еразъм+ практики тук.

Месечни грантове по държави за обучение/практика можете да намерите тук.

Критериите за подбор на студенти са: степен на владеене на работния език /английски или езикът на страната/; мотивация; среден успех от следването до момента; курс на обучение; студентът да има завършен първи курс на бакалавърска степен преди периода на мобилност с цел обучение; студентът активно съдейства на пристигащите Еразъм+ студенти като член на Еразъм студентска мрежа (ESN) – Велико Търново; студентът няма да надвиши 12 месеца мобилност за съответната образователна степен. 

 

vnimanie Други възможности за кандидатстване за студентска мобилност са следите:
- краткосрочна мобилност за студенти и докторанти тук
- мобилност към партньорски държави, които не са членки на Еразъм+ тук

Документи за кандидатстване:

Студентите подават следните документи:

 

За въпроси за обучение: , тел.: 062 / 618-310, Ректорат, стая 406, 407 /Ректорат/.

За въпроси за практика: , Ректорат, стая 406, 407 /Ректорат/.

 

Свободни места по държави: