Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Отдел "Международно и вътрешно сътрудничество"

 

ОБЯВА

За „Еразъм+“ студентска мобилност за уч. 2017/2018 г.

 

Обявата е покана за кандидатстване за краткосрочно обучение или практика в друг европейски университет/институция за студенти редовно, задочно или дистанционно обучение.

Програма „Еразъм+“ отпуска месечен грант за подпомагане разходите на студента по време на мобилността.

Не се заплаща семестриална такса в приемащия университет.

Кандидатства се за университети, с които има сключен договор за конкретната специалност/направление.

Заявление за кандидатстване можете да намерите тук.

Срок за подаване на документи: 30 октомври 2017 (за втори семестър на уч. 2017/2018 г.) в каб. 406/407 /Ректорат/.

Мобилностите се осъществяват от три до дванадесет месеца с цел обучение и от два до дванадесет месеца с цел практика. За всяка една образователна степен (бакалавър, магистър, докторант) студентите имат право на 12 месеца мобилност общо (обучение и/или практика).

Повече информация за условията и реда за кандидатстване и за участие в програмата с цел обучение тук.

Повече информация за условията и възможностите за участие в Еразъм+ практики тук.

Електронен адрес на координаторите по договорите можете да намерите тук.

Месечни грантове по държави за обучение/практика можете да намерите тук.

Критериите за подбор на студенти са: степен на владеене на работния език /английски - В2 или езикът на страната/, студентите от неезиковите специалности представят сертификат за преминат езиков курс или копие на диплома за средно образование; среден успех от следването до момента; курс на обучение; мотивация; студентът да има завършен първи курс на бакалавърска степен преди периода на мобилност с цел обучение; студентът активно съдейства на пристигащите Еразъм+ студенти като член на Еразъм студентска мрежа (ESN) – Велико Търново; студентът няма да надвиши 12 месеца мобилност за съответната образователна степен.

 

За въпроси: , Ректорат, стая 406, 407

 

Свободни места по държави:

        степен обучение практика краен срок кандидатстване - студенти
AT Austria      

бр.студен-

ти/бр. месеци

бр.студен-ти/бр.

месеци

A GRAZ 01

2021

Karl-Franzens-Universität Graz

Гергана Георгиева

Владимира Вълкова

Людмила Костова

224 History

222 Languages /German/

222 Languages /English and American Studies/

М

Б

М

2/10

2/10

2/10

-

-

-

15.05.

15.10.

A GRAZ 08

2021

Kirchliche Pädagogische Hochschule Graz

Весела Белчева

Свилен Станчев

14 Teacher Training

222 Languages

Б/М/Д 4/20 -

1.06.

1.12.

A KLAGENF01

2021

Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

Весела Белчева

Свилен Станчев

14 Teacher Training

222 Languages

Б/М/Д 2/10 -

1.06.

1.11.

A KLAGENF01

2021

Alpen-Adria-Universität Klagenfurt Росица Радоева 481 Computer Science Б 2/10 -

1.06.

1.11.

A KLAGENF02

2021

Pädagogische Hochschule Kärnten /Viktor Frankl Hochschule

University College of Teacher Education Carinthia

Силвия Великова 0111 Education Б/М 4/40 2/20

15.06.

15.12.

A KLAGENF02

2021

Pädagogische Hochschule Kärnten /Viktor Frankl Hochschule

University College of Teacher Education Carinthia

Иванка Минчева 0111 Education Б/М 2/20 2/20

15.06.

15.12.

A KREMS05

2021

Donau-Universität Krems

Danube University of Krems

Петя Бялмаркова 481 Computer Science Д 2/10 -

30.06.

30.01.

A SALZBUR01

2021

University of Salzburg Христо Орманджиев 38 Law М/Д 3/18 -

30.06.

30.11.

A SALZBUR 01

2021

University of Salzburg Цанко Стефанов 0311 Economics, Business Б/М 2/12 -

30.06.

30.11.

A SALZBUR03

2021

Salzburg University of Education Stefan Zweig

Весела Белчева

Свилен Станчев

14 Teacher Training

222 Foreign Languages

Б/М/Д

Б/М/Д

2/10

2/10

-

-

1.06.

15.11.

A WIEN10

2021

Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems

Весела Белчева

Свилен Станчев

14 Teacher Training

221 Religion

222 Languages

Б/М/Д 4/20 -

15.06.

30.11.

        степен обучение практика краен срок кандидатстване - студенти
BE Belgium              

B BRUSSEL01

2021

Vrije Universiteit Brussel Калоян Великов 223 Applied Linguistics

Б

М

2/20

2/20

-

15.05.

15.10.

B BRUSSEL43

2021

LUCA School of Arts Антоанета Анчева 021 Fine Arts Б/М 3/15 -

15.05.

1.11.

B BRUSSEL48

2015/2018

Odisee Людмил Петров 0114 Teacher Training with subject specialization (Secondary education)

Б

2/6 tbd

15.06.

15.11

online reg.

B BRUXEL02

2021

Saint-Louis University Маринела Петрова 0231 Translation, Interpreting

Б

2/10 -

31.05.

15.11.

B BRUXEL 04

2020

Universite Libre de Bruxelles Светла Глушкова 313 Political Science - - -

1.05.

1.10.

B BRUXEL 04

2020

Universite Libre de Bruxelles Маринела Петрова 222 Languages Б 3/18 -

1.05.

1.10.

B GENT01

2021

Universiteit Gent Светла Глушкова 220 Humanities Б/М/Д 2/10 -  

B KORTRIJ01

2021

Vives University College Людмил Петров 1014 Sports Б 2/10 -

10.06.

20.11.

B KORTRIJ01

2021

Vives University College Николай Попов 011 Education, Teacher Training (languages) Б 2/10 -

31.05.

20.11.

B KORTRIJ01

2021

Vives University College Силвия Великова 011 Education Б 2/10 -

31.05.

20.11

B LEUVEN01

2021

KU Leuven Доника Вълчева 481 Computer Science М 2/10 -

18.04.

15.10.

B LEUVEN01

2021

KU Leuven, Antwerp Campus Николай Попов 0231 Translation Б/М 2/10 -

14.04.

1.10.

B LEUVEN18

2021

UC Leuven-Limburg, Leuven Campus Христо Орманджиев 042 Law Б 2/10 -

15.06.

15.11.

        степен обучение практика краен срок кандидатстване - студенти
CZ Czech Republic              

CZ BRNO05

2021

Masaryk University Даниела Константинова 222 Languages Б/М 1/5 -

15.07.

15.11

CZ OLOMOUC01

2021

Univerzita Palackeho v Olomouci Людмила Костова 222 Languages Б/М 2/12 -

31.05.

31.10.

CZ OSTRAVA 02

2021

University of Ostrava Даниела Константинова 222 Languages Б/М/Д 4/24 -

31.05.

31.10.

CZ OSTRAVA 02

2021

University of Ostrava Антоанета Анчева 211 Fine Arts Б/М/Д 3/15 -

31.05.

31.10.

CZ PRAHA02

2021

Czech University of Life Sciences

Янка Тянкова

Доника Вълчева

04 Business administration and Law

06 ICT

Б/М/Д

4/20

4/20

tbd

tbd

15.06.

15.11.

CZ PRAHA03

2021

Academy of Fine Arts Prague Пеньо Пенев Art and Design Б/М/Д 2/12 -

30.04.

30.11.

CZ USTINAD01

2021

Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Usti nad Labem Ралица Иванова 222 Modern Languages -German Studies Б/М 1/5 -

15.06.

1.12.

        степен обучение практика краен срок кандидатстване - студенти
CY Cyprus              

CY NICOSIA14

2021

University of Nicosia

Владимир Владов

Иван Тютюнджиев

Пеньо Пенев

220 English Language and Literature

225 History

021 Fine Arts

Б

2/20

2/20

2/20

Tbd

Tbd

tbd

30.04.

25.10.

CY NICOSIA14

2021

University of Nicosia Милена Йоргова 0923 Social work Б/М 2/8 tbd

30.04.

25.10.

        степен обучение практика краен срок кандидатстване - студенти
DE Germany              

D BAMBERG01

2021        

Otto-Friedrich Universität Bamberg

Людмила Костова

Мария Павлова

222 Languages

340 Business Studies

Б/М

Б/М

2x5 or

1x10

-  

D BIELEFE01

2021

Universität Bielefeld Свилен Станчев

09 Languages and Philological Sciences

011 Education

023 Languages

222 Foreign Languages

Б/М/Д

3*10

OR

6*5

2/20

15.06.

15.12.

D CHEMNIT 01

2021

Technische Universität Chemnitz Николина Бурнева 312 Sociology and Cultural Studies Б/М 3/15 2/10

15.07.

15.01.

D EICHSTA01

2021

Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

Елена Димитрова

Валентин Спиридонов

222/225

Languages/History

Б/М/Д 3/18 -

15.05.

15.11.

D FREIBUR01

2021

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Владимира Вълкова 222 Languages Б/М/Д 2/20 -

15.06.

30.11.

D GIESSEN01

2021

Justus-Liebig-Universität Gießen

Магдалена Ганчева

Валентин Спиридонов

222 Languages

225 History and Archeology

Б/М/Д

2/12

2/12

-

15.06.

15.12.

D GOTTING01

2021

Georg-August-Universität Göttingen Стоян Буров 0231 Foreign Languages

Б

М

1/5

1/5

-

1.06.

1.12.

D HALLE03

2021

Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle Пеньо Пенев

021 Fine Arts

14 Teacher Training

Б/М/Д 1/6 -

15.05.

15.11.

D JENA01

2021

Friedrich Schiller Universität Jena Владимира Вълкова 222 Languages Б/М/Д 2/20 -

30.06.

31.01.

D JENA01

2017

Friedrich Schiller Universität Jena

Весела Белчева

Свилен Станчев

14 Teacher Training

222 Languages

Б/М/Д 2/10 2/10

30.06.

31.01.

D KAISERS01

2021

Technische Universität Kaiserslautern Галя Накова 461 Mathematics Б/М/Д 2/10 -

31.05.

30.11.

D KOLN01

2021

Universität zu Köln Смилен Марков 0221 Religion and Theology Б/М/Д 3/18 1/3

15.07.

30.11.

D MUNSTER01

2021

Westfälische Wilhelms-Universität Münster Николина Бурнева 222 Languages

Б

М

2/12

2/12

-

1.05.

1.11.

D PASSAU01

2021

Universität Passau

Олег Асенов 481 Computer Science Б 2/10 -

15.06.

15.12.

D SIEGEN01

2021

Universität Siegen Людмила Костова

222 Foreign Languages

Б/М/Д 2/12 -  

D TRIER01

2021

Universität Trier Христо Орманджиев 380 Law Б/М 3/18 -  

D TUBINGE01

2021

Eberhard Karls Universiät Tubingen Владимира Вълкова 222 Languages Б/М 2/20 -

31.05.

31.12.

DE WOLFENB01

2020

Ostfalia Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel Юлияна Дошкова-Тодорова 061 Computer science Б/М 2/10 -

31.03.

31.10.

        степен обучение практика краен срок кандидатстване - студенти
DK Denmark              

DK ROSKILD 01

2021

Roskilde Univesitetscenter Мирослав Гълъбов 481 Computer Science Б/М 2/10 -

15.04.

15.09.

        степен обучение практика краен срок кандидатстване - студенти
EE Estonia              

EE TALLINN05

2021

Talinn University Велин Петров

023 Slavonic, Russian Philology

0114 Teacher Training (Russian)

Б/М 2/10 -

1.06.

1.11.

EE TARTU02

2021

University of Tartu Антоанета Анчева 211 Fine Arts Б/М 2/10 -

1.06.

1.11.

EE TARTU02

2021

University of Tartu Христо Орманджиев 380 Law М 3/15 -

1.06.

1.11.

        степен обучение практика краен срок кандидатстване - студенти
ES Spain              

E ALIKANT 12

2021

Escuela de Arte y Superior de Diseno de Alicante Антоанета Анчева 213 Fine Arts Б/М 3/15 -

1.06.

15.11.

E ALMERIA01

2021

Universidad de Almeria Стефания Беломъжева 1014 Sports Б 2/10 -

15.06 nomination

30.06.application

15.11. nomination

30.11.application

E AVILES02

2020

Escuela Suoerior de Arte del Principado de Asturias Антоанета Анчева 021 Design Б 2/12

tbd

1.07.

1.12.

E BADAJOZ01

2021

University of Estramadura

Бойка Недева

222 Languages Б 2/20 -

31.05.

31.10.

E BADAJOZ01

2021

University of Estramadura Цанко Стефанов 041 Business administration Б/М 2/9 -

31.05.

31.10.

E BARCELO 01

2021

Universitat de Barcelona Пенка Кънева 14 Education Б/М 2/12 -

20.05.

20.10.

E BILBAO02

2021

University of Deusto Катя Симеонова

1 Primary Education

1 Social Education

Б

Б

1/5

1/5

tbd

tbd

15.06.

15.11.

E CUIDAR01

2021

Universidad de Castilla-La Mancha Антоанета Анчева 211 Fine Arts Б 2/10 -

15.07.

30.11.

E CUIDAR01

2021

Universidad de Castilla-La Mancha Юлия Митева 0220 Humanities Б 2/18 -

15.06.

15.11.

E GRANADA01

2021

Universidad de Granada Светослав Косев 03 Fine Arts Б 2/20 -

15.06.

15.11.

E GRANADA01

(Ceuta)

2020

Universidad de Granada Ваня Цонкова 340 Business Б 5/45 -

May

October

E GRANADA01 (Ceuta)

2021

Universidad de Granada

Марияна Николова

Доника Вълчева

Ваня Цонкова

140 Teacher Training

481 Computer Science

340 Business

Б

5/45

5/45

5/45

-

30.06.

31.10.

E LOGRONO03

2021

Escuela Superior de Diseno de La Rioja Антоанета Анчева 211 Arts Б/М 2/10 -

30.05.

15.11.

E MADRID03

2021

Universidad Complutense de Madrid Антоанета Анчева 21 Arts Б/М 2/18 -

15.06.

30.10.

E MADRID57

2021

Escuela de Arte 10 Светослав Косев 03/05 Fine Arts/ Teacher Training Б/М/Д 2/12 2/6

1.06.

15.11.

E MALAGA 01

2021

Universidad de Malaga Десислава Андреева 032/0414 Journalism and information/ Marketing and Publicity Б 3/18 -

15.06.

1.11.

E MURCIA01

2021

Universidad de Murcia Слави Димитров 4432/0532 Earth Sciences (Geography) Б 2/10

tbd

30.06.

30.11.

E MURCIA06

2021

Escuela de Arte de Murcia Светослав Косев 03/05 Fine Arts/ Teacher Training Б/М/Д 2/12 2/6

5.09.

15.01.

E PALMA01

2021

University of the Ballearic Islands Стела Дерменджиева 443 Geography Б/М/Д 2/10 -

30.04.

30.09.

E PALMA01

2021

University of the Ballearic Islands

Тихомир Трифонов

Христо Орманджиев

481 Computer Science

222 Languages

38 Law

Б/М

Б/М

Б/М/Д

2/10

2/10

4/30

-

30.04.

30.09.

E PALMA01

2021

University of the Ballearic Islands Бойка Недева 0231 Language acquisition

Б

М

Д

1/12-1/6

1/6 – само втори сем.

2/6

-

-

-

30.04-nomination

30.06-application

30.09.-nomination

30.11.-application

E PALMA01

2021

University of the Ballearic Islands

Ваня Цонкова

Венета Христова

0311 Economics/041 Business and administration Б 2/12 -

30.04-nomination

30.06-application

30.09.-nomination

30.11.-application

E PALMA17

2021

Escola d’Art I Superior de Disseny de les Illes Balears Антоанета Анчева 0213 Fine Arts Б/М 4/20

tbd

30.06.

15.12.

E SALAMAN02

2021

Universidad de Salamanca Антон Дончев 05.0 Education Б 2/12 -

15.07.

15.07.

E SANTIAG01

2021

University of Santiago de Compostela Слави Димитров 0532 Geography Б/М 2/10

tbd

30.06.

31.10.

E SANTIAG01

2021

University of Santiago de Compostela Слави Димитров 224/0222 History and Archeology Б/М 2/10

tbd

30.06.

31.10.

E TENERIF01

2020

Universidad de la Laguna Луис Контрерас 222 Languages Б/М 3/15 -  

E TENERIF01

2021

Universidad de la Laguna Слави Димитров 4432/0532 Earth Sciences (Geography) Б/М/Д 2/10

tbd

 

E VALENCI01

2021

Universitat de Valencia Катерина Златкова-Дончева 14 Teacher Training Б/М/Д 2/15 -

15.06.

15.11.

E VALENCI01

2021

Universitat de Valencia

Ралица Иванова

0232 Literature and Linguistics

Б

М

Д

2/20

3/15

1/10

-

15.06.

15.09.

E VALENCI02

2021

Universitat Politecnica de Valencia

Свилен Станчев

Весела Белчева

023 Languages М/Д 3/10 -

1.04-31.05

1.10-30.11

E ZARAGOZ 01

2021

Universidad de Zaragoza Силвия Великова 145 Training for teachers Б 3/18 -

1.07.

28.11.

E ZARAGOZ 01

2021

Universidad de Zaragoza Силвия Великова 140 Teacher Training and education science Б/М 2/10 -

1.07.

28.11.

        степен обучение практика краен срок кандидатстване - студенти
EL Greece              

G ATHINE 01

2021

National and Kapodistrian University of Athens Димитриос Румпос 0232 Literature and Linguistics Б 2/12 -

30.05.

30.11

G ATHINE 02

2020

National Technical University of Athens

Георги Георгиев

0548 Mathematics, Informatics Б/М/Д 1/6 -

15.06.

15.11.

G IOANNIN01

2021

University of Ioannina Иванка Дончева

0220/0239 Humanities/Languages

0314 Sociology and cultural studies

Б/М/Д 2/12

tbd

15.06.

30.11.

G IOANNIN01

2021

University of Ioannina Анастасия Петрова 0222 History and Archaeology Б/М/Д 2/10

tbd

15.06.

30.11.

G KOMOTIN01

2021

Democritus University of Thrace – кампус Alexandruploi /раб. Език английски/

Свилен Станчев

Весела Белчева

14 Teacher Training

222 Languages

144 TT basic level

Б/М/Д 2/10 2/10

15.07.

1.10.

G KOMOTIN01

2021

Democritus University of Thrace – кампус Komotini /раб.език гръцки/ Анастасия Петрова

222 Languages

22 Humanities

Б/М/Д 3/18 -

15.07.

1.10.

G KRISTIS01

2021

University of Crete Росица Димкова 0112 Training for pre-school teachers Б/М/Д 2/20 2/20

15.06.

15.11.

G THESSAL01

2021

Aristotle University of Thessaloniki Тодор Тодоров 221 Religion Б/М/Д 2/12 2/12

30.06.

30.11.

G THESSAL01

2021

Aristotle University of Thessaloniki Антоанета Анчева 211 Arts Б/М 3/15 -

30.06.

30.11.

G THESSAL01

2021

Aristotle University of Thessaloniki Димитринка Цонкова 813 Sports Б/М/Д 2/18 2/18

30.06.

30.11.

G THESSAL01

2021

Aristotle University of Thessaloniki Николай Проданов 042 Law Б/М/Д 2/10 -

30.06.

30.11.

G THESSAL01

2021

Aristotle University of Thessaloniki Димитриос Румпос

023 Languages

022 Humanities / Balkan Studies/

Б/М/Д 2/12 2/12

30.06.

30.11.

G THESSAL02

2021

University of Macedonia Анастасия Петрова

022 Humanities

023 Languages

Б/М/Д

6/30 tbd

1.06.

1.11.

        степен обучение практика краен срок кандидатстване - студенти
FI Finland              

SF TAMPERE06

2018

Tampere University of Applied Sciences

Ваня Цонкова

Цветанка Трифонова

041 Business administration

0612 Database

0613 Software

Б

2/10

1/5

1/5

-

15.05.

31.10.

SF VANTAA05

2021

Laurea University of Applied Sciences

Милена Йоргова

Венета Христова

092 Welfare

041 Business and administration

Б

Б

2/10

2/10

-

-

1.05.Nomination

15.05Application

15.10 Nomination

30.10Application

        степен обучение практика краен срок кандидатстване - студенти
FR France              

F ANGERS04

2021

Université Catholique de l’Quest Владимира Вълкова 222 Languages Б/М 2/18 -

31.05.

30.11.

F ANJOU02

2021

ESAIP Graduate School of Engineering Емилиян Петков 0610 Informatics   10/50 2/10

30.06.

30.11

F AV FONT 02

2021

ESIGETEL Мирослав Гълъбов 48 Informatics Б/М/Д - 2/10

30.06.

30.10.

B BORDEAU58

2021

IUT de Bordeaux-Site de Perigueux Стела Дерменджиева

432 Geography

812 Cultural Tourism

041 Business

Б

Б

Б

2/20

2/20

2/20

-

-

-

31.05.

15.11

F CAEN20

2021

esam Caen/Cherbourg Антоанета Анчева 211 Fine Arts Б/М 3/15 -

15.05.

15.11.

F DIJON13

2021

Ecole Nationale Superieure d’art de Dijon Антоанета Анчева 211 Fine Arts

Б/М/Д

3/15 -

15.05.

1.11.

F LILLE11

2021

Universite Catholique de Lille Цанко Стефанов 314 Economics Б 2/18 -  

F LYON02

2021

Université Lumiere Lyon 2 Райна Ковачева

222 Languages

Б/М/Д 3/18 -

31.05.

15.10.

F NANCY 43

2021

Universite de Lorraine Христо Орманджиев 380 Law Б/М/Д 3/15 -  

F PARIS003

2017

Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris 3) Светла Глушкова

0312 European studies

0232 Literature and Linguistics

Б/М

2/18

1/9

-

-

15.05.

15.11.

F PARIS013

2021

Universite Paris13

Доника Вълчева

Светла Глушкова

Маринела Петрова

481 Computer science

225 Humanities

225 Historie

222 Languages Anglais

Б

Б

Б

Б

2/10

2/10

2/10

2/10

-

15.05.

30.11.

F PARIS397

2021

Academie Charpentier Мариана Гърмидолова 210 Arts Б/М/Д 2/12 -

15.05.

15.10.

F REIMS23

2021

Escole Superieure d’Art et de Design de Reims Мариана Гърмидолова Escole Superieure d’Art et de Design de Reims М/Д 2/10 -

1.05.

1.11.

F RENNES 02

2021

Université Rennes 2 Павлина Рибарова 022 Humanities /modern letters Б/М/Д 2/10 -  

F ROUEN01

2021

Universite de Rouen Миркула Константинова 0232 Languages and Philological Sciences Б/М/Д 2/12 -

1.06.

1.11.

F ROUBAIX09

2021

Ecole Superieure des Arts Appliquee et du Textile (Roubaix) Антоанета Анчева 21 Arts Б/М 1/9 -

15.05.

15.10.

F SURESNES05

2021

INS HEA Анелия Гърбачева

0111 Education

031 Social Science

- - -  

F TOULOUS02

2021

University of Toulouse le Mirail Антоанета Анчева 21 Arts Б/М 2/9 -

15.06.

31.10.

        степен обучение практика краен срок кандидатстване - студенти
HR Croatia              

HR OSIJEK01

2021

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Пенка Кънева 05 Education Б/М/Д 2/12

tbd

1.07.

1.12.

HR RIJEKA01

2021

University of Rijeka Георги Георгиев 11 Mathematics, Informatics Б/М 2/20 -

10.06.

10.11.

HR ZADAR 01

2021

University of Zadar

Мариана Гърмидолова

Пеньо Пенев

14 Teacher Training

21 Arts

Б/М/Д

5/25

2/12

tbd

tbd

15.04.

15.10.

HR ZADAR 01

2021

University of Zadar Мариана Петрова

04 Business

15 Communication

14 Social Science

Б/М/Д

2/12

2/12

2/12

tbd

tbd

tbd

15.04.

15.10.

HR ZADAR 01

2021

University of Zadar Иван Марков 07 Geography Б/М/Д 2/12

tbd

15.04-

15.05/

15.10-

15.11

HR ZADAR 01

2021

University of Zadar Христо Бонджолов 09 Languages Б/М/Д 2/12 tbd

HR ZADAR 01

2021

University of Zadar Вихрен Бузов 0313 Philosophy and Etics, Psychology Б/М/Д 2/12 -

HR ZADAR 01

2021

University of Zadar Николай Проданов 08 Humanities Б/М/Д 2/12

tbd

HR ZAGREB01

2021

University of Zagreb Слави Димитров 443 Geography Б/М 2/20 -

10.05.

10.11.

HR ZAPRESI01

2021

University of Applied Science Baltazar Zapresic Венета Христова

0311 Economics

041 Busineaa and Administration

1015 Travel, Tourism and Leisure

Б/М 2/12 -

15.06.

15.11

        степен обучение практика краен срок кандидатстване - студенти
HU Hungary              

HU BUDAPES01

2021

Eötvös Lorand University Ценка Иванова 0232 Literature and linguistics Б/М ¼ tbd

15.05.

15.11.

HU BUDAPES15

2021

Dennis Gabor College Емилиян Петков 0610 ICT Б 2/12 6 months

30.05.

30.11.

HU BUDAPES 16

2021

Obuda University Тихомир Трифонов 11.3/481 Informatics/Computer science Б/М/Д 4/10 -

15.05.

20.11.

HU BUDAPES 45

2021

Budapest Metropolitan University Цанко Стефанов 34 Business and Administration Б 2/12 -

15.06.

15.11

HU BUDAPES 45

2021

Budapest Metropolitan University Светослав Косев 021 Arts Б/М/Д 2/10 -

15.06.

15.11.

HU BUDAPES 47

2021

Central European University

Росина Костова

0222 History and Archaeology Б/М/Д 2/12 -

31.05.

31.10.

HU SOPRON01

2021

University of West Hungary Златко Върбанов 46 Mathematics Б/М/Д 2/12 -

1.06.

1.11.

HU SOPRON01

2021

University of West Hungary Наталия Няголова 0231 Russian Studies Б/М 2/20 -

1.07.

1.11.

HU SZEGED01

2021

University of Seged Антоанета Анчева 211 Fine Arts/Painting, Sculpture, Printmaking/ Б/М 2/20 -

30.06.

31.10.

HU SZEGED01

2021

University of Seged Магдалена Ганчева 222 Languages /Russian/ Б 4/20 2/4

30.06.

31.10.

HU VESZPRE01

2021

University of Pannonia

Силвия Великова 222 British, American and Irish Studies Education Б/М/Д 2/12 -

30.05.

30.11.

        степен обучение практика краен срок кандидатстване - студенти
IS Island              

IS REYKJAV01

2021

University of Island Ивелин Иванов 0222 History Д 1/6

15.04-nomination

1.05-application

15.09.-nomination

1.10.-application

        степен обучение практика краен срок кандидатстване - студенти
IT Italy              

I BARI02

2021

Accademia di Belle Arti di Bari Антоанета Анчева 211 Fine Arts Б/М 3/15 -

15.07.

15.12.

I BENEVEN02

2020

Universita degli Studi del Sannio Доника Вълчева 481 ICT/Computer science Б 2/10 -

1.07.

1.12.

I BOLOGNA01

2021

Universita di Bologna Нели Пейчева 222 Languages Б/М/Д 2/10 -

15.07.

30.11.

I CAGLIAR01

2021

Univrsita Degli Studi di Cagliari Галя Накова

461 Mathematics

481 Informatics

Б/М/Д 2/40 -

31.05.

31.10.

I CT 03

2021

Accademia di Belle Arti di Catania Антоанета Анчева 211 Fine Arts Б/М 2/10 -

30.07.

30.11.

I COSENZA01

2021

University of Calabria Бояна Боянова 041 Business and Administration Б/М/Д 2/12 -

30.06.

30.11.

I FOGGIA 01

2020

Accademia di Belle Arti di Foggia Антоанета Анчева 021 Fine Arts Б/М 1/10

tbd

1.07.

1.12.

I GENOVA01

2021

Universita degli studi di Genova Пенка Кънева 0113 Teacher Training without subject specialisation Б 2/12 -

15.09.

30.11.

I L-AQUIL03

2021

Academy of Fine Arts of L’Aquila Антоанета Анчева 210 Arts/Restoration Б/М 2/18 -

31.05.

30.11.

I NAPOLI 06

2021

Accademia di Belle Arti Светослав Косев 03 Fine Arts М/Д 2/12 2/6

30.06.

31.10.

I PISA01

2021

Universita di Pisa

Мариана Петрова

11.3/06 Informatics/ICT Б/М/Д 2/10 2/10

1.07.

1.12.

I RAVENNA01

2021

Accademia di Belle Arti di Ravenna Борис Желев 21 Arts М/Д 2/12 2/6

15.06.

15.07.

I ROMA 01

2021

Universita degli studi di Roma “La Sapienza” Георги Георгиев 061 ICT Б/М 2/12 -  

I ROMA 02

2021

Univrsita Degli Studi di   Roma “Tor Vergata” Бойка Недева 222 Languages Б/М 2/20 2/20

1.06.

1.10.

I TERAMO01

2021

Universita degli Studi di Teramo Цанко Стефанов

041 Business and Administration

042 Law

Б/М/Д

2/12

2/12

-

-

31.07.

30.11.

        степен обучение практика краен срок кандидатстване - студенти
LT Lithuania              

LT KAUNAS08

2021

Caunas College Антоанета Анчева 021 Arts Б 2/8

tbd

1.06.

1.12.

LT KLAIPED01

2021

Klaipeda University

Силвия Великова

Людмил Петров

1 Education

22 Languages

3452 Tourism

9021 Physical education

Б/М/Д

Б/М

Б/М

Б/М

2/10

2/10

2/10

2/10

tbd

tbd

tbd

tbd

1.06.

1.11.

LT KLAIPED01

2021

Klaipeda University Тодор Галунов 0312 Political Science and Civics Б/М 2 -

1.06.

15.11.

LT KLAIPED04

2021

SMK University of Applied Social Sciences Янка Тянкова 38 Law Б/М/Д 2/12 -

1.06.

1.12.

LT KLAIPED09

2021

Klaipeda State University of Applied Sciences

Мариана Петрова

061 ICT

041 Business and Administration

812 Travel, Tourism and leisure

0311 Economics

14 Teacher Training

Б

Б

Б

Б

Б

2/10

2/10

2/10

2/10

2/10

-

-

-

-

-

June

November

LT VILNIUS02

2020

Vilnius Gediminas Technical Unibversity Тодор Галунов 313 Political Science Б/М/Д 2/10 -

10.05.

30.11.

LT VILNIUS 14

2021

Vilnius College of Technologies and Design Пеньо Пенев

211 Fine Arts

Б 2/10 -

1.06.

1.12.

        степен обучение практика краен срок кандидатстване - студенти
LV Latvia              

LV DAUGAVP01

2021

Daugavpils University

Мариана Петрова

Светослав Стефанов

Мариана Петрова

Мариана Петрова

Георги Митов

011 Education

1014 Sports

03 Social science, journalism and information

0311 Economics

0421 Law

Б/М

Б

Б/М

Б/М

Б/М

4/20

4/20

4/20

4/20

4/20

-

-

-

-

-

15.07.

15.12.

LV DAUGAVP01

2021

Daugavpils University

Мариана Петрова

0311 Psychology Б/М 2/10 2/10

15.07.

15.12.

LV LIEPAJA01

2021

Liepaja University Милена Йоргова 092 Welfare Б 2/10 -

15.06.

15.11.

LV RIGA 01

2021

University of Latvia Силвия Великова 011 Education Б/М/Д 3/18 -

15.05.

15.11.

LV RIGA 01

2021

University of Latvia Светлана Атанасова 023 English Language Б/М/Д 2/12 -

15.05.

15.11.

LV RIGA 01

2020

University of Latvia Ивелин Иванов 0222 History and Archaeology Б/М/Д 1/9 2/12

15.05.

15.11.

LV RIGA 01

2020

University of Latvia Янка Тянкова 042 Law Б/М/Д 2/12 -

15.05.

15.11.

LV RIGA 01

2021

University of Latvia Тодор Галунов 0312 Political sciences Б/М/Д 2/10 -

15.05.

15.11.

LV RIGA 01

2020

University of Latvia Ралица Иванова 023 German Philology Б/М 2/10 -

15.05.

15.11.

LV RIGA 04

2021

Art Academy of Latvia Владимир Аврамов 03.0 Fine Arts Б/М 2/10 -

1.06.

15.11.

LV RIGA 09

2021

Turiba University Фани Маздрашка-Михова 032 Journalism and Communication

Б/М/Д

2/8 2/6

30.06.

30.11.

LV RIGA 27

2021

Riga Teacher Training and Educational Management Academy Мариана Петрова

14 Teacher Training and education science

041 Business and Administration

Б/М/Д

Б/М/Д

2/10

2/10

-

-

1.07.

1.12.

LV RIGA 30

2021

International Higher School of Practical Psychology

Даниела Тасевска

311 Psychology Б/М/Д 2/12 -

1.06.

1.10.

LV RIGA 32

2021

Information Systems Management Institute Мариана Петрова

34 Business and Administration

481 Computer Sciences

Б/М/Д

Б/М

Б/М

4/20

4/20

4/20

2/6

2/6

2/6

…..

30.11.

LV RIGA 41

2021

Latvian College of Culture at the Latvian Academy of culture Мариана Петрова

061 ICT

041 Business and Administration

021 Arts

Б/М

Б/М

Б/М

2/10

2/10

2/10

-

-

-

1.07.

1.12.

LV REZEKNE02

2020

Rezeknes Augstskola

Пламен Легкоступ

Пеньо Пенев

Венета Христова

Мирослав Гълъбов

011 Education

021 Arts

041 Business and administration

061 ICTs

Б/М/Д

Б/М/Д

Б/М/Д

Б/М/Д

2/10

2/10

2/10

2/10

tbd

tbd

tbd

tbd

1.06./15.06.

15.10./15.12

LV VALMIER01

2021

Vidzemes Augstskola

Петя Бялмаркова

481 Computer Science

Б 2/10 -

1.05.

15.10.

LV VENTSPI01

2021

Ventspils Univesity College (Ventspils Augstskolu) Мариана Петрова

023 Languages

061 ICT

041 Business and Administration

Б/М

Б/М

Б/М/Д

2/10

2/10

2/10

-  
        степен обучение практика краен срок кандидатстване - студенти
NL Netherlands              

NL S-GRAVE 13

2021

The Hague University of Applied Sciences Катя Симеонова 14 Teacher Training Б 2/10 -

15.05.

15.11.

NL S-GRAVE 13

2022

The Hague University of Applied Sciences Невена Бянова

34 Business

Б 2/12 -

15.05.

15.11.

NL EINDHOV03

2021

Fontys University of Applied Sciences Антоанета Анчева 021 Fine Arts

Б/М

2/18 -

15.05.

15.11.

NL LEEUWAR03

2021

Stenden University Катя Симеонова 011 Education, Teacher Training Б 2/10 -

15.05.

15.11.

        степен обучение практика краен срок кандидатстване - студенти
NO Norway              
N HALDEN02 Hogskolen I Ostfold Людмила Костова

011 Education

023 Languages

Б 2/12 -

1.05.

1.11.

        степен обучение практика краен срок кандидатстване - студенти
PL Poland              

PL BIALYST01

2021

Bialystok University of Technology Пеньо Пенев 214 Graphic Design Б 2/20 -

15.07.

15.01.

PL BIALYST04

2021

University of Bialystok Маргрета Григорова 32 Journalism and information Б/М/Д 2/18 2/18

30.06.

30.11

PL BIELSKO 02

2021

University of Bielsko-Biala Станка Бонова 023 Languages Б/М/Д 2/20 2/20

1.06.

1.12.

PL BYDGOSZ 01

2021

Kazimierz Wielki University Стела Дерменджиева 0532 Geography

Б/М

2/10 tbd

31.07.

30.11.

PL GDANSK01

2021

University of Gdansk Владимир Хънтов 222 Languages Б/М 3/15 -

31.05.

30.11.

PL GDANSK05

2021

Academy of Fine Arts in Gdansk Антоанета Анчева 211 Fine Arts Б/М 2/18 -

30.06.

30.10.

PL JAROSLA 02

2021

School of Technology and Economics in Jaroslaw Мариана Петрова

0610 ICT

0410 Business   and Administration

0311 Economics

14 Teacher Training

Б

Б

Б/М

Б/М

2/10

2/10

2/10

2/10

-

15.06.

15.11

PL KATOWIC01

2021

Uniwersytet Slaski w Katowicach

Мария Илиева

Людмила Костова

222 Foreign Languages /Bulgarian, Polish/

222 Foreign Languages

/English/

Б/М/Д

3/30

3/30

-

-

30.06.

30.11.

PL KATOWIC05

2021

The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice

Людмил Петров

813 Sports Б/М/Д 3/30 -

30.06.

15.12.

PL KIELCE02

2021

Jan Kochanowski University of Kielce Иванка Минчева 0541 Mathematics Б/М 2/10 tbd

30.06.

15.01.

PL KRAKOW01

2021

Jagiellonian University Вихрен Бузов 226 Philosophy and etics Б/М 2/10 1/5

31.05.

30.11.

PL KRAKOW01

2021

Jagiellonian University Вихрен Бузов 313 Political Science Б/М/Д 2/12 -

31.05.

30.11.

PL KRAKOW01

2021

Jagiellonian University

Мария Илиева

222 Foreign Languages Б/М/Д 2/10 2/10

31.05.

30.11.

PL KRAKOW01

2021

Jagiellonian University Бойка Недева 222 Languages and Philological science Б/М/Д 1/5 1/10

31.05.

30.11.

PL KRAKOW05

2021

Pedagogical University of Cracow Маргрета Григорова

222 Foreign Languages

14 Teacher Training

Б/М/Д 3/18 -

30.06.

30.11.

PL KRAKOW10

2021

The Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow Николай Коев 03/05 Art and Design/TT Б/М 2/12 -

15.06.

15.11.

PL KRAKOW15

2021

The School of Banking and Management in Cracow Мария Врачовска 340 Business Б/М 2/10 -

30.06.

1.12.

PL LODZ01

2021

University of Lodz Маринела Петрова 222 Languages /French

Б/М/Д

2/10 -

30.06.

15.12.

PL LODZ01

2021

University of Lodz Маргрета Григорова

09 Languages

08 Humanities

Б/М/Д

Д

2/12

1/6

2/6

30.06.

15.12.

PL LODZ01

2021

University of Lodz Магдалена Ганчева 222 Russian Б/М/Д 2/20 -

30.06.

15.12.

PL LODZ01

2021

University of Lodz Георги Игнатов 32 Journalism and information Б 2/20 -

30.06.

15.12.

PL LODZ 01

2021

University of Lodz Илияна Ганчева 0222 History and Archaeology /Ethnology/ Б/М/Д 2/12 -

30.06.

15.12.

PL LODZ 01

2021

University of Lodz Ивелин Иванов 0222 History and Archaeology Д 2/12 2/12

30.06.

15.12.

PL LODZ05

2021

Fine Arts Academy in Lodz Антоанета Анчева 211 Fine Arts Б/М 3/30 -

31.05.

15.11.

PL LODZ09

2021

University of Social Sciences Катя Симеонова 0110 Education Б/М 4/20 -

30.06.

30.11.

PL LUBLIN01

2021

University Marii Curie-Sklodowskiej Доника Вълчева 481 Computer Science Б/М/Д 2/20 -

15.05.

15.11.

PL LUBLIN01

2021

University Marii Curie-Sklodowskiej Валентина Бонджолова 222 Foreign Languages Б/М/Д 3/18 3/18

15.07.

15.01.

PL OLSZTYN01

2021

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Тодор Галунов

0312 Political Science Б/М 2/12 -

15.05-nomination

15.16-application

30.10-nomination

31.11-application

PL POZNAN01

2021

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Маргрета Григорова 222 Languages Б/М/Д 2/18 -

1.06.

1.11.

PL POZNAN01

2021

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Вихрен Бузов

226 Philosophy and ethics

311 Psychology

Б/М/Д

2/12

2/12

-

1.06.

1.11.

PL POZNAN 01

2021

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Нели Пейчева

Пеньо Пенев

222 Languages

1 Education

223 Mother tongue /Polish/

32 Journalism and /Library/ Information

21 Arts

Б

Б/М

Б/М

Б/М

Б/М

2/10

2/10

2/10

2/10

2/10

2

2

2

1-library

1-gallery

June

November

PL RADOM04

2021

Radom Academy of Economics Бояна Боянова

340 Business

342 Marketing

314 Economics

Б/М 2/20 -

22.09

22.02

PL RZESOW02

2021

Universytet Rzesowski Наталия Няголова 0231 Language acquisition /Russian/ Б/М 2/18 -

31.05.

31.10.

PL SLUPSK01

2021

Pomeranian University in Slupsk

Теодора Калейнска

310 Social Science

031 Humanities

Б/М/Д

Б/М/Д

2/12

2/12

2/4

2/4

July

November

PL SZCZECI15

2021

Academy of Art in Szczecin Красимира Друмева 021 Art and Design Б/М/Д 2/12 2

30.06.

30.11.

PL TORUN 01

2021

Nicolaus Copernicus University Ценка Иванова 222 Languages Б/М 2/10 2/10

1.06.

1.11.

PL TORUN 01

2021

Nicolaus Copernicus University

Теодора Калейнска

Георги Игнатов

313 Political Science and civics

32 Journalism

Б/М/Д 2/10 -

1.06.

1.11.

PL TORUN 01

2021

Nicolaus Copernicus University Слави Димитров Geography Б/М/Д ?/20 -

1.06.

1.11.

PL TORUN 01

2021

Nicolaus Copernicus University Вихрен Бузов 226 Philosophy and etics Б/М/Д 3/18 -

1.06.

1.11.

PL WARSZAW01

2021

University of Warsaw Иванка Дончева 225 Archeology Б/М/Д 3/15 5/10

15.05.

15.11.

PL WARSZAW01

2021

University of Warsaw Стела Дерменджиева 0532 Geography Б/М/Д 2/18 -

15.05.

15.11.

PL WARSZAW01

2020

University of Warsaw Наталия Няголова 22 Humanities Б/М/Д 2/10 -

15.05.

15.11.

PL WARSZAW07

2021

Cardinal Stefan Wyszynski University Ваня Сапунджиева 221 Theology Б/М/Д

2/20

-

15.05.

31.12.

PL WARSZAW07

2021

Cardinal Stefan Wyszynski University Стеляна Данкова 023 Languages

Б

М

2/10

2/10

-

31.05.

15.01.

PL WARSZAW12

2021

Akademia Wychowania Fizycznego Josefa Pilsudskiego w Warszawie Димитринка Цонкова

813 Sports

812 Tourism and leisure

723 Physiotherapy and nursing

Б/М/Д

2/10

2/10

2/10

-

15.06.

15.11.

PL WROCLAW07

2021

The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw Николай Коев 03 Art and Design Б/М/Д 2/12 -

30.05.

15.11.

        степен обучение практика краен срок кандидатстване - студенти
PT Portugal              

P ACORES01

2021

University of the Azores Цанко Стефанов 316 International Relations Б/М 2/12 -

31.05.

31.10.

P BRAGA01

2021

Universidade do Minho Елена Димитрова 222 German Б/М/Д 2/12 -

1.06.

1.11.

P BRAGA01

2021

Universidade do Minho Слави Димитров 4432 Geography Б/М 2/10 -

1.06.

1.11.

P BRAGA01

2021

Universidade do Minho Слави Димитров 0222 History and Archaeology - - -  

P COIMBRA01

2021

University of Coimbra Бойка Недева 222 Languages Б/М/Д 2/20 2/20

1.06.

1.11.

P COIMBRA01

2021

University of Coimbra Стела Дерменджиева 0532 Earth sciences Б/М/Д 2/18 -

1.06.

1.11.

P EVORA01

2021

Universidade de Evora Антоанета Анчева 21 Arts Б/М/Д 2/10 -

15.07.

15.11.

P LISBOA109

2021

Universidade de Lisboa Бойка Недева 222 Languages Б/М/Д 2/18 2/18

31.05.

31.10.

P PORTO 02

2021

Universidade do Porto Слави Димитров Geography                                                         Б/М 2/10 -

15.06.

30.11.

P PORTO 02

2021

Universidade do Porto Антоанета Анчева 211 Fine Arts Б/М 2/18 -

15.06.

30.11.

P PORTO 02

2021

Universidade do Porto Бойка Недева 222 Languages Б/М/Д 2/12 -

15.06.

30.11.

P PORTO 05

2021

Instituto Politecnico do Porto Олег Асенов 11.3/481 ICT/Computer science Б 2/10 -

1.06.

15.11.

P SANTERE01

2021

Instituto Politecnico de Santerem Росица Димкова 14/813/729 Teacher Training and Education Science Б/М/Д 2/12 tbd

30.09.

31.01.

        степен обучение практика краен срок кандидатстване - студенти
RO Romania              

RO ALBAIU01

2021

University of Alba Iulia Боряна Михайлова

023 Languages

022 Humanities

Б/М/Д

2/20

1/10

1/3

1/3

30.06.

15.12.

RO ALBAIU01

2021

University of Alba Iulia Мариян Стоядинов 0221 Religion and Theology Б/М/Д 2/20 1/3

30.06.

15.12.

RO BACAU01

2021

“Vasile Alecsandri” University of Bacau Тихомир Трифонов

061 Informatics, Computer Science

0541 Mathematics

Б/М

Б

2/10

1/5

-

-

1.07.

1.11.

RO BRASOV01

2021

Transilvania University of Brasov Христо Орманджиев 38 Law М/Д 3/18 -

15.07.

30.11.

RO BUCURES09

2021

University of Bucharest Вихрен Бузов 0223 Philosophy Б/М/Д 2/10 -

30.06.

31.10.

RO BUCURES09

2021

University of Bucharest Миглена Прашкова 221 Religion and theology Б/М/Д 6/30 -

15.07.

30.11.

RO BUCURES09

2021

University of Bucharest Йоана Славчева 023 Languages /Balkan Studies/ Б/М/Д 2/12 3/12

15.07.

30.11.

RO BUCURES13

2021

National University of Political Studies and Public Administration Вихрен Бузов 313 Political Science Б/М/Д 2/12 -

15.06.

15.11.

RO BUCURES20

2021

Spiru Haret University Стела Дерменджиева

4432 Geography

05.0 Teacher Training

Б/М/Д

Б/М

?/18

2/10

2/10

15.07.

30.11.

RO CLUJNAP01

2021

Babes-Bolyai University Тодор Тодоров

02 Arts and Humanities /Iconography/

022 Theology

Б/М/Д

2/12 -

1-15.07.

1-15.11.

RO CLUJNAP01

2021

Babes-Bolyai University Виргиния Мирославска 023 Languages

Б/М/Д

2/12 -

15.07.

15.11.

RO CLUJNAP01

2021

Babes-Bolyai University Людмила Костова 0232 Literature and Linguistics Б/М/Д 2/12 -

15.07.

15.11.

RO CLUJNAP06

2021

Universitatea se Arta si Design Cluj-Napoca Пеньо Пенев 210 Art and Design Б/М/Д 2/12 2/6

16.06.

15.11.!!!

RO CONSTAN02

2021

Ovidius University of Constanta Йоана Славчева

023 Languages

022 Humanities

Б/М/Д 3/18 -

1.07.

1.12.

RO CONSTAN02

2021

Ovidius University of Constanta Мариана Петрова

041 Business   and Administration

0311 Economics

14 Teacher Training

Б/М

Б/М

Б/М

2/10

2/10

2/10

-

1.07.

1.12.

RO CRAIOVA01

2020

University of Craiova Стела Дерменджиева 07.1 Geography Б/М/Д ?/18 -

15.07.

30.11.

RO CRAIOVA01

2020

University of Craiova Теодора Демирева 315 Social work Б/М/Д 2/12 -

15.07.

30.11.

RO CRAIOVA01

2020

University of Craiova Боряна Михайлова

09.0 Languages

08.0 Balkan Studies

Б/М/Д

Б/М/Д

2/18

1/9

-

-

15.07.

30.11.

RO CRAIOVA01

2021

University of Craiova Теодора Калейнска 313 Political science and civics Б/М/Д 2/10 -

15.07.

30.11.

RO CRAIOVA01

2021

University of Craiova Теодора Калейнска

Social Sciences

Humanities

Б/М/Д

Б/М/Д

2/12

2/12

2/4

2/4

15.07.

30.11.

RO CRAIOVA01

2021

University of Craiova Маринела Михова 011 Education Б/М/Д 2/12 2/12

15.05.

15.11.

RO CRAIOVA01

2021

University of Craiova Недко Минчев

0410 Business and Administration

0311 Economics

Б/М-only thesis/Д 6/30 -

15.05.

15.11.

RO IASI02

2021

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi Людмила Костова 023 Languages Б/М/Д 2/10 -

1.08.

1.12.

RO IASI02

2021

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi Росина Костова 225 History and Archeology Б/М/Д 2/12 -

1.08.

1.12.

RO IASI05

2021

Technical University of Iasi Галя Накова

461 Mathematics

481 Computer Science

Б/М/Д 2/10 -

15.07.

30.11.

RO ORADEA01

2021

Universitatea din Oradea Елена Бораджиева 311 Psychology Б/М 2/12 -

30.06.

31.12.

RO ORADEA01

2021

Universitatea din Oradea Вихрен Бузов 31 Social and behavioral science Б/М/Д 2/12 -

30.06.

31.12.

RO ORADEA01

2021

Universitatea din Oradea Людмил Петров 813 Sports Б/М/Д 2/20 2/6

30.06.

31.12.

RO PITESTI01

2021

University of Pitesti

Доника Вълчева

481 Computer Science

Б/М/Д 2/10 -

30.06.

30.11.

RO PITESTI01

2021

University of Pitesti Людмил Петров 813 Sports Б/М/Д 3/30 -

30.06.

30.11.

RO PITESTI01

2021

University of Pitesti Десислава Давидкова 38 Law Б/М/Д 2/12 -

30.06.

30.11.

RO PITESTI01

2020

University of Pitesti Ваня Цонкова Economics Б 2/10 -

June

November

RO PITESTI01

2020

University of Pitesti Свилен Станчев 023 Languages Б/М 2/10 -

June

November

RO PLOIEST01

2021

Petroleum-Gas University of Ploiesti Людмила Костова

023 Languages

011 Education

Б/М/Д 3/15 -

15.07.

30.11.

RO SUCEAVA01

2021

Universitatea “Stefan cel Mare” Suceava Атанас Дерменджиев 4432 Geography Б/М 2/10 -

1.08.

1.08.

RO SUCEAVA01

2021

Universitatea “Stefan cel Mare” Suceava

Силвия Грудкова

011 Education Б/М/Д 2/12 - 1.08

RO TIMISIOA01

2021

West University of Timisoara Анастасия Тонкова 03 Fine Arts Б/М/Д 2/12 2/6

30.07.

31.12.

        степен обучение практика краен срок кандидатстване - студенти
SK Slovakia              

SK BANSKA01

2021

Matej Bel University in Banska Bysrica Даниела Константинова 222 Languages Б/М/Д 4/20 1/5

15.05.

30.09.

SK BRATISL02

2021

Comenius University in Bratislava Ценка Иванова 222 Languages Б/М/Д 2/10 2/10

15.06.

15.11.

SK BRATISL02

2021

Comenius University in Bratislava Димитър Димитров 0222 History and Archaeology Б/М/Д 2/10 -

15.06.

15.11.

SK NITRA01

2018

Constantine the Philosopher University in Nitra Даниела Константинова 222 Languages Б/М/Д ?2 -

31.05.

30.11.

SK PRESOV01

2019

University of Presov Даниела Константинова 222 Languages Б/М/Д 2/8 -

15.06.

15.11.

SK TRNAVA02

2021

University of SS. Cyril and Methodius in Trnava

Вихрен Бузов

Красимира Йонкова

313 Political science

311 Psychology

Б/М/Д

2/10

3/15

-

30.05.

1.12.

SK TRNAVA02

2021

University of SS. Cyril and Methodius in Trnava Димитър Димитров 225 History Б/М 2/20 -

30.05.

1.12.

SK TRNAVA02

2021

University of SS. Cyril and Methodius in Trnava Вихрен Бузов 226 Philosophy Б/М/Д 2/10 -

30.05.

1.12.

SK TRNAVA02

2021

University of SS. Cyril and Methodius in Trnava Георги Георгиев 46 Mathematics and Statistics Б 2/12 -

30.05.

1.12.

        степен обучение практика краен срок кандидатстване - студенти
SI Slovene              

SI KOPER03

2021

University of Primorska Пенка Кънева 011 Education, Teacher Training Б/М/Д 2/12 -

15.06.

15.11.

SI LJUBLJA01

2021

University of Ljubljana Николай Проданов 38 Law М/Д 2/12 -

15.05.

15.11.

SI LJUBLJA01

2021

University of Ljubljana Катя Симеонова 14 Teacher Training Б/М 2/10 -

15.05.

15.11.

SI MARIBOR01

2021

University of Maribor

Милена Бръчкова

Людмила Иванова

311 Psychology

222 Languages

Б/М

Б/М/Д

1/6

1/6

-

1.07.

1.12.

        степен обучение практика краен срок кандидатстване - студенти
SE Sweden              

S MALMO01

2019

Malmo University Катя Симеонова 1 Education Б/М 3/15 -

15.04.

15.10.

        степен обучение практика краен срок кандидатстване - студенти
TR Turkey              

TR AGRI01

2021

Ibrahim Cecen University of Agri   222 Foreign Languages Б/М 3/18 -

15.07.

15.12.

TR ADANA 01

2021

Cukurova University Людмила Костова

114 Teacher Training with subject specialization /English/

112 Training for preschool teachers

Б/М/Д

Б/М/Д

2/12

2/20

-

-

30.06.

30.12

TR ANKARA01

2021

Ankara University Ралица Демиркова 0232 Literature and Linguistics Б/М/Д 2/12 -

1.07.

1.12.

TR ANKARA01

2021

Ankara University Красимира Мутафова 0222 History Б 1/6 -

1.07.

1.12.

TR ANKARA01

2021

Ankara University Ценка Иванова 0231 Foreign Languages /Bulgarian/ Б/М 2/20 -

1.07.

1.12.

TR ANKARA01

2021

Ankara University Стела Дерменджиева 0532 Geography Б 1/6 -

1.07.

1.12.

TR ANKARA01

2021

Ankara University Емилиян Петков 0610 ICTs Б/М/Д 2/12 -

1.07.

1.12.

TR ANKARA02

2021

Gazi University

Марияна Гърмидолова

София Дерменджиева

011 Education Б/М/Д 2/12 -

15.06.

15.11

TR ANKARA06

2021

Baskent Universitesi Людмила Костова 023 Languages Б/М 2/12 -

30.06.

30.11.

TR ANKARA10

2021

TOBB University of Economics and Technology Вихрен Бузов 0312 Political Science and Civics Б/М 2/12 -

15.07.

15.10.

TR BOLU01

2020

Abant Izzet Baysal University Даниела Йорданова

0112 Training for pre-school teachers

0113 Teacher training without subject specialization

1014 Sports-physical education

Б

Б

Б

2/20

2/20

2/20

2/20

2/20

2/20

15.07.

15.12.

TR CANAKKA01

2021

Canakkale 18 Mart Universitesi Недко Минчев

041 Business and Management

1015 Travel, tourism and leisure

Б/М/Д

Б/М/Д

2/10

2/10

/10

/10

 

TR EDIRNE01

2021

Trakya University Елена Димитрова

023 Languages /Bulgarian/

023 Languages /German/

Б/М 2/20 -

30.06.

30.12.

TR EDIRNE01

2021

Trakya University Милен Христов 541 Mathematics Б/М 2/10 -

30.06.

30.12.

TR ESKISEH02

2021

Eskisehir Osmangazi University Стела Дерменджиева

07 Geography

05 Education

Б/М/Д

Б/М

?/18

-

2/10

2/10

31.07.

15.12.

TR ERZURUM01

2020

Atatürk Üniversitesi Пенка Кънева 05 Education Б/М/Д 4/20 4/20

30.06.

30.11.

TR GIRESUN01

2021

Giresun University   0222 History Б 2/10 tbd

15.06.

15.12.

TR GIRESUN01

2021

Giresun University Бояна Боянова 311 Economics Б 2/10 tbd

15.06.

15.12.

TR HATAY01

2021

Mustafa Kemal University  

0114 Teacher Training (English)

041 Business and Administration

1014 Sports

01 Education

Б/М/Д 3/30 3/9

15.07.

30.11.

TR ISTANBU05

2021

Marmara University Пеньо Пенев 211 Fine Arts Б/М/Д 3/18 -

15.05.

25.10.

TR ISTANBU09

2021

Beykent University Istanbul Мария Врачовска

041/073 Business and Administration/Banking& Finance/Tourism/Management

/Public Relations

Б/М/Д 2/12 -  

TR ISTANBU018

2021

Maltepe University Вихрен Бузов

311 Psychology

226 Philosophy

Б/М/Д 3/18 -

15.07.

30.11.

TR ISTANBU21

2021

Yeditepe University Маргарита Карамихова 031 Anthropology Б/М/Д 4/13 -

15.06.

15.11.

TR ISTANBU22

2021

Okan University Антоанета Анчева 211 Fine Arts Б/М 2/10 -

1.07.

1.12.

TR ISTANBU25

2021

Istanbul Aydin University

Гергана Георгиева

Марияна Шопова

Ваня Цонкова

0222 History and Archaeology

023 Languages

0410 Business and Administration

Б

Б

Б/М/Д

2/12

2/12

3/18

2/6

4/12

2/6

15.08

15.12

TR ISTANBU 33

2021

Istanbul Sehir University Вихрен Бузов 223 Philosophy and Ethics Б 2/20 -

1.06.

1.12.

TR ISTANBU 38

2021

Istanbul Kemerburgas University Пеньо Пенев 021 Arts Б/М/Д 3/30 3/9  

TR IZMIR02

2021

Ege University Теодор Калушков

481 Computer Science

Б 2/10 -

15.07.

30.11.

TR IZMIR02

2021

Ege University Даниела Тасевска 313 Psychology Б/М 2/12 -

15.07.

30.11.

TR IZMIR05

2021

Yasar University Христо Орманджиев 380 Law М/Д 3/18 -

30.06.

15.10.

TR YALOVA01

2021

Yalova University Недко Минчев 34 Business and Administration Б/М/Д 2/10 -

30.06.

31.12.

TR KARABUK 01

2021

Karabuk University Слави Димитров 0532 Geography Б/М/Д 2/10 tbd

16.09.

17.02.

TR KONYA 01

2021

Selcuk University Теодор Калушков 061 ICT Б/М 2/10 -

15.08.

30.12.

TR KONYA 04

2021

Necmettin Erbakan University Людмила Костова 023 Languages Б 2/12 -

30.06.

30.11.

TR ORDU 01

2021

Ordu University Катя Симеонова 011 Education Б/М 3/27 2/6

15.07.

30.11.

TR RIZE01

2021

Recep Tayyip Erdogan University Пенка Кънева 011 Education Б/М/Д 2/10 -

15.07.

15.11.

TR RIZE01

2021

Recep Tayyip Erdogan University Недко Минчев 0311 Economics Б/М/Д 2/10 -

15.07.

15.11.

TR RIZE01

2021

Recep Tayyip Erdogan University Недко Минчев 041 Business Administration Б/М/Д 2/10 -

15.07.

15.11.

TR RIZE01

2021

Recep Tayyip Erdogan University Мирослав Гълъбов 541 Mathematics Б/М/Д 2/10 -

15.07.

15.11.

TR TEKIRDA 01

2021

Namik Kemal University Боряна Братанова

023 Languages (English language and Literature)

023 Languages (School of Foreign Languages)

222 Languages and Philological sciences

Б/М/Д 2/24 -

15.04/15.07

15.04/15.11

        степен обучение практика краен срок кандидатстване - студенти
UK United Kingdom              

UK WOLVERH01

2021

University of Wolverhampton Свилен Станчев

223 Modern Languages

48 Computing

14 Education

Б/М/Д 2/10 2/10

1.06.

1.10.

UK WOLVERH01

2021

University of Wolverhampton Людмила Костова 22 Humanities: comparative literature; linguistics М/Д 3/9 5/15

1.06.

1.10.

UK LEICEST02

2021

De Montfort University Пеньо Пенев

211 Fine Arts

22 Humanities

Б/М/Д 5/50 -

15.04.

1.10.

UK LEEDS02

2018

Leeds Metropolitan University

Доника Вълчева

Антон Маринов

Computing/ICT

History&Humanities

Б/М

Б

2/10

2/10

-

30.05.

30.10.

        степен обучение практика краен срок кандидатстване - студенти
Republic of Macedonia              

MK OHRID 01

2021

University of Information and Technology “Saint Paul the Apostle” Доника Вълчева 06 Informatics and Computer Science Б/М/Д 2/10 tbd

15.06.

1.12

MK SKOPJE01 Ss. Cyril and Methodius University in Skopje

Людмил Петров

813 Sports Б/М/Д 3/30 -

15.07.

30.11.

MK SKOPJE01

2021

Ss. Cyril and Methodius University in Skopje

Мариана Петрова

46 Mathematics, Informatics

314 Economics

319 Social and Behavioural science (others)

34 Business and Administration

Б/М/Д

Б/М/Д

Б/М/Д

Б/М/Д

2/10

2/10

2/10

2/10

-

-

-

-

15.05.

15.11.

MK SKOPJE01

2021

Ss. Cyril and Methodius University in Skopje Николай Проданов 22 Humanities М/Д 2/12 -

15.05.

15.11

MK SKOPJE01

2021

Ss. Cyril and Methodius University in Skopje Маргарита Карамихова Anthropology Б/М/Д 2/12 -

15.05.

15.11

MK SKOPJE09 FON University Теодора Калейнска

313 Political science

and civics

Б/М/Д 2/10 -

15.07.

30.11.

MK STIP01

2021

Goce Delchev University Стефка Буюклиева

11 Mathematics

11 Informatics

Б/М/Д

Б/М/Д

2/10

2/10

-

-

30.06.

31.12.

MK STIP01

2021

Goce Delchev University

Весела Белчева

Свилен Станчев

011 Education

023 Languages

Б/М/Д

Б/М/Д

2/10

2/10

2/10

2/10

 

MK TETOVO01

2021

State University of Tetova Людмил Петров 813 Sports Б/М/Д 3/30 -

1.06.

15.11.