Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Отдел "Международно и вътрешно сътрудничество"

 

ОБЯВА

За „Еразъм+“ студентска мобилност за уч. 2021/2022 г.

 

Обявата е покана за кандидатстване за краткосрочно обучение или практика в друг европейски университет/институция за студенти редовно, задочно или дистанционно обучение. 

Програма „Еразъм+“ отпуска месечен грант за подпомагане разходите на студента по време на мобилността.

Не се заплаща семестриална такса в приемащия университет.

Кандидатства се за университети, с които има сключен договор за конкретната специалност/направление.

Срок за подаване на документи: до 28 април 2021 г., за втори семестър - до 23 октомври 2021 г.

Мобилностите се осъществяват от три до дванадесет месеца с цел обучение и от два до дванадесет месеца с цел практика. За всяка една образователна степен (бакалавър, магистър, докторант) студентите имат право на 12 месеца мобилност общо (обучение и/или практика).

Повече информация за условията и реда за кандидатстване и за участие в програмата с цел обучение тук.

Повече информация за условията и възможностите за участие в Еразъм+ практики тук.

Месечни грантове по държави за обучение/практика можете да намерите тук.

Критериите за подбор на студенти са: степен на владеене на работния език /английски - В2 или езикът на страната/; мотивация; среден успех от следването до момента; курс на обучение; студентът да има завършен първи курс на бакалавърска степен преди периода на мобилност с цел обучение; студентът активно съдейства на пристигащите Еразъм+ студенти като член на Еразъм студентска мрежа (ESN) – Велико Търново; студентът няма да надвиши 12 месеца мобилност за съответната образователна степен. 


vnimanieВъв връзка с мерките, предприети за ограничаване на пандемията от COVID-19 кандидатстването е само електронно - чрез регистриране на онлайн Заявление в срок. Документите, които изискваме на хартиен носител, се носят в деня на събеседването и предават на координатора на договора. 

Документи за кандидатстване:

Студентите подават следните документи:

 

За въпроси за обучение: , тел.: 062 / 618-310, Ректорат, стая 406, 407 /Ректорат/.

За въпроси за практика: , Ректорат, стая 406, 407 /Ректорат/.

 

Свободни места по държави: