Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Отдел "Международно и вътрешно сътрудничество"

 

ОБЯВА

за студентска мобилност с държави извън ЕС

 

Обявата е покана за кандидатстване за краткосрочно обучение в Египет, Университет Мансура за студенти редовно, задочно или дистанционно обучение.

Програма „Еразъм+“ отпуска месечен грант за подпомагане разходите на студента по време на мобилността.

Не се заплаща семестриална такса в приемащия университет.

Кандидатства се направленията: Езици, История и археология, Туризъм

Срок за подаване на документи: до 16.06.2018 (за първи семестър на уч. 2018/2019 г. и 15.10.2018 г. за втори семестър на уч. 2018/2019 г. в каб. 406/407 /Ректорат/.

Мобилностите се осъществяват от три до пет месеца.

Критериите за подбор на студенти са: степен на владеене на работния език /английски - В2 или езикът на страната/; мотивация; среден успех от следването до момента; курс на обучение; студентът да има завършен първи курс на бакалавърска степен преди периода на мобилност с цел обучение; студентът активно съдейства на пристигащите Еразъм+ студенти като член на Еразъм студентска мрежа (ESN) – Велико Търново; студентът няма да надвиши 12 месеца мобилност за съответната образователна степен.

Документи за кандидатстване:

Студентите подават в каб. 406/ 407 ( Ректорат) следните документи:

 

За въпроси за обучение: , Ректорат, стая 406, 407 /Ректорат/.

За въпроси за практика: , Ректорат, стая 406, 407 /Ректорат/.