Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Отдел "Международно и вътрешно сътрудничество"

 

ОБЯВА

за студентска мобилност с държави извън ЕС за 2023-2024 година 

 

Обявата е покана за кандидатстване за краткосрочно обучение в следните университети:

   • Университет в Тирана, Албания - за направления Езици, История, Туризъм, Право.
   • Университет „Александър Джувани“ в Елбасан, Албания - за направления Информатика, История и Физическо възпитание и спорт.
   • Университет „Фан С. Ноли“ в Корча, Албания - за направления Педагогика, История, Езици, Бизнес и администрация.
   • Университет „Исмаил Кемали“ във Вльора, Албания - за направление Бизнес и икономика.
   • Университет в Баня Лука, Босна и Херцеговина – за направления Психология, Езици, Изкуства, Бизнес и администрация, Философия и Политология.
   • Международен университет Бурх в Сараево, Босна и Херцеговина – за направление Политология, Бизнес и администрация, Изобразително изкуство, Езици
   • Колеж Универсум в Прищина, Косово – за направления Политология, Бизнес и администрация, Езици, Науки за здравето и Графичен дизайн.
   • Университет на Прищина в Косовска Митровица, Косово – за направления Туризъм, Спорт, Езици (сръбски), Право, Изобразителни изкуства, Философия
   • Университет в Мансура, Египет – за направления История и Археология, Бизнес и администрация.
   • Университет Хелуан в Кайро, Египет – за направление Бизнес и администрация, Изобразително изкуство
   • Universite Chouaib Doukkali, Мароко – за направление Бизнес и администрация, Езици
   • Национална академия на науките на Република Армения, Йереван, Армения – за направление Математика и информатика
   • Кавказки международен университет, Тбилиси, Грузия – за направление Бизнес и администрация, Информационни и комуникационни технологии, Изобразително изкуство, Езици, Психология
   • Европейски университет, Тбилиси, Грузия – за направление Педагогика, Международни отношения, Бизнес и администрация, Информационни и комуникационни технологии
   • Грузински институт за международни отношения, Тбилиси, Грузия - Педагогика, Бизнес и администрация, Информационни и комуникационни технологии, Изобразително изкуство, Социални науки, Социални дейности
   • Тбилиския държавен университет "Ив. Джавахишвили, Тбилиси, Грузия – за направление Педагогика, Бизнес и администрация, Информационни и комуникационни технологии, Изобразително изкуство, Социални науки, Социални дейности, Услуги за сигурност
   • Тараклийски държавен университет, Тараклия, Република Молдова – за направление Езици (български)


Програма „Еразъм+“ отпуска месечен грант за подпомагане разходите на студента по време на мобилността в размер на 700 евро на месец и за подпомагане на транспортните разходи като фиксирана ставка за разстояние. 

Не се заплаща семестриална такса в приемащия университет.

Мобилностите се осъществяват от три до четири месеца и половина през втори семестър на учебната 2023/2024.

Срок за подаване на документи: до 31.01.2024 в каб. 406/407 /Ректорат/.

Критериите за подбор на студенти са: степен на владеене на работния език /английски - В2 или езикът на страната/; мотивация; среден успех от следването до момента; курс на обучение; студентът да има завършен първи курс на бакалавърска степен преди периода на мобилност с цел обучение; студентът активно съдейства на пристигащите Еразъм+ студенти като член на Еразъм студентска мрежа (ESN) – Велико Търново; студентът няма да надвиши 12 месеца мобилност за съответната образователна степен.


 

Документи за кандидатстване: 

Студентите подават в каб. 406/ 407 ( Ректорат) следните документи:

 

За въпроси: , Ректорат, стая 406, 407 /Ректорат/.

(за Албания и Косово – , 062-618310)

  

 
 

 

  

 

ОБЯВА

за студентска мобилност с държави извън ЕС за 2021-2022 година

 

Обявата е покана за кандидатстване за краткосрочно обучение в следните университети:

   • Пекински Университет за езици и култури, Пекин, КНР – за докторанти във всички форми на обучение от направление Езици.
   • Китайски университет по геонауки, Ухан, КНР – за докторанти във всички форми на обучение от направление Изобразително изкуство.
   • Университет в Баня Лука, Босна и Херцеговина – за студенти редовно, задочно или дистанционно обучение и докторанти във всички форми на обучение от направление Бизнес и администрация, Икономика, Езици, Педагогика и Политически науки.
   • Тверски държавен университет, Твер, Русия - за студенти редовно, задочно или дистанционно обучение и докторанти във всички форми на обучение от направления Езици и История и археология.
   • Башкирски държавен университет, Уфа, Русия - за студенти редовно, задочно или дистанционно обучение и докторанти във всички форми на обучение от направление Езици.
   • Университет в Тирана, Албания - за студенти редовно, задочно или дистанционно обучение и докторанти във всички форми на обучение от направление Езици (руски, български, албански, гръцки) за мобилност с цел обучение и за практика за преподаване на български език.
   • Университет „Александър Джувани“ в Елбасан, Албания - за студенти редовно, задочно или дистанционно обучение и докторанти във всички форми на обучение от направление Физическо възпитание и спорт.
   • Университет „Фан Ноли“ в Корча, Албания - за студенти редовно, задочно или дистанционно обучение и докторанти във всички форми на обучение от направление Педагогика.
   • Университет „Исмаил Кемали“ във Вльора, Албания - за студенти редовно, задочно или дистанционно обучение и докторанти във всички форми на обучение от направление Бизнес и икономика (Туризъм и Маркетинг).

Програма „Еразъм+“ отпуска месечен грант за подпомагане разходите на студента по време на мобилността.

Не се заплаща семестриална такса в приемащия университет.

Мобилностите се осъществяват от три до четири месеца и половина през втори семестър на учебната 2021/2022. 

Срок за подаване на документи: до 29.10.2021 в каб. 406/407 /Ректорат/.

Критериите за подбор на студенти са: степен на владеене на работния език /английски - В2 или езикът на страната/; мотивация; среден успех от следването до момента; курс на обучение; студентът да има завършен първи курс на бакалавърска степен преди периода на мобилност с цел обучение; студентът активно съдейства на пристигащите Еразъм+ студенти като член на Еразъм студентска мрежа (ESN) – Велико Търново; студентът няма да надвиши 12 месеца мобилност за съответната образователна степен.  


 

Документи за кандидатстване: 

Студентите подават в каб. 406/ 407 ( Ректорат) следните документи:

 

За въпроси: , Ректорат, стая 406, 407 /Ректорат/.

(за Албания – , 062-618310)