Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Отдел "Международно и вътрешно сътрудничество"

 

ОБЯВА

за студентска мобилност с държави извън ЕС

 

Обявата е покана за кандидатстване за краткосрочно обучение в следните университети:

      • Пекински Университет за езици и култури, Пекин, КНР – за докторанти във всички форми на обучение от направление Езици.
      • Китайски университет по геонауки, Ухан, КНР – за докторанти във всички форми на обучение от направление Изобразително изкуство.
      • Университет в Баня Лука, Босна и Херцеговина – за студенти редовно, задочно или дистанционно обучение и докторанти във всички форми на обучение от направление Бизнес и администрация, Икономика, Езици, Педагогика и Политически науки.

Програма „Еразъм+“ отпуска месечен грант за подпомагане разходите на студента по време на мобилността.

Не се заплаща семестриална такса в приемащия университет.

Мобилностите се осъществяват от три до четири месеца и половина към КНР и от три до 4 месеца към Босна и Херцеговина през първи семестър на учебната 2020/2021 и през втори семестър на учебната 2019/2020 за КНР. 

Срок за подаване на документи: до 28.02.2020 в каб. 406/407 /Ректорат/.

Критериите за подбор на студенти са: степен на владеене на работния език /английски - В2 или езикът на страната/; мотивация; среден успех от следването до момента; курс на обучение; студентът да има завършен първи курс на бакалавърска степен преди периода на мобилност с цел обучение; студентът активно съдейства на пристигащите Еразъм+ студенти като член на Еразъм студентска мрежа (ESN) – Велико Търново; студентът няма да надвиши 12 месеца мобилност за съответната образователна степен.


 

Документи за кандидатстване: 

Студентите подават в каб. 406/ 407 ( Ректорат) следните документи:

 

За въпроси: , Ректорат, стая 406, 407 /Ректорат/.