Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Летни училища

Това са краткосрочни (1-2-3 седмици) тематични курсове на университети, участници в програма Еразъм+, за които се кандидатства в определени срокове и се заплаща такса. За участието си студентът получава сертификат, а ако курсът завършва с изпит – и кредити, които могат да се признаят във ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“ по процедура, идентична на тази за признаване на участие в програма Еразъм+. Краткосрочните курсове имат и цел да насърчат участниците да продължат обучението си по Еразъм+ или по друг начин в приемащия университет, поради което програмите са с високо качество на преподаване и на организираната социална програма за ориентация в културата на страната-домакин. Тук поместваме летни училища на наши партньори, както и обща информация.

Summer schools in Europe е най-голямата директория за търсене на летни училища в Европа, където можете да зададете параметри на търсене по област на знание, държава, брой кредити, размер на таксата, продължителност и период https://www.summerschoolsineurope.eu

Летни училища на Университет Масарик в Бърно, Чехия от областите култура, езици, бизнес, право, социални науки, спорт и др; за кандидатстване, срокове и такси: cic.muni.cz/summer и https://czs.muni.cz/en/student-from-abroad/summer-schools#list-of-summer-schools

Летни училища под надслова Delightful Istanbul Summer Schools на Университет Айдън, Истанбул, Турция; за кандидатстване, срокове и такси: https://www.aydin.edu.tr/en-us/international/shortterm/incoming/Pages/Delightful-Istanbul-Summer-School.aspx

Летни и зимни училища за студенти от специалност Право на ELSA (European Law Students’ Association) https://lawschools.elsa.org/

Платформи за летни програми в Европа и други страни https://www.academiccourses.com/Summer-courses и https://www.shortcoursesportal.com


За въпроси: Даниела Пандулчева, тел: 618 310, e-mail: erasmus@uni-vt. bg , стая 407, Ректорат.