Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Летни училища

Това са краткосрочни (1-2-3 седмици) тематични курсове на университети, участници в програма Еразъм+, за които се кандидатства в определени срокове и се заплаща такса. За участието си студентът получава сертификат, а ако курсът завършва с изпит – и кредити, които могат да се признаят във ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“ по процедура, идентична на тази за признаване на участие в програма Еразъм+. Краткосрочните курсове имат и цел да насърчат участниците да продължат обучението си по Еразъм+ или по друг начин в приемащия университет, поради което програмите са с високо качество на преподаване и на организираната социална програма за ориентация в културата на страната-домакин. Тук поместваме летни училища на наши партньори, както и обща информация.

Summer schools in Europe е най-голямата директория за търсене на летни училища в Европа, където можете да зададете параметри на търсене по област на знание, държава, брой кредити, размер на таксата, продължителност и период https://www.summerschoolsineurope.eu

26 програми за летни училища на Университет Масарик в Бърно, Чехия от областите култура, езици, бизнес, право, социални науки, спорт и др; за кандидатстване, срокове и такси: cic.muni.cz/summer и https://czs.muni.cz/en/student-from-abroad/summer-schools#list-of-summer-schools

6 програми за летни училища под надслова Delightful Istanbul Summer Schools на Университет Айдън, Истанбул, Турция; за кандидатстване, срокове и такси: https://www.aydin.edu.tr/en-us/international/shortterm/incoming/Pages/Delightful-Istanbul-Summer-School.aspx

Летни и зимни училища за студенти от специалност Право на ELSA (European Law Students’ Association) https://lawschools.elsa.org/

Leadership Summer School, 5-10 август 2018, Щутгарт, Германия; за кандидатстване, срокове и такси: http://www.mummert-alumni.de/summerschool

Innovating Storytelling to Address Civic Awareness in the Post-digital Age, 4-15 юни 2018, Болоня, Италия; за кандидатстване, срокове и такси: http://www.wetell.eu/summer-school

International Student Week in Timisoara, 23 юли -2 август 2018, Тимишоара Румъния; за кандидатстване, срокове и такси: https://iswint.ro/

Summer School of Croatian Language and Culture, 16-28 юли 2018, 3 ECTS, Задар, Хърватия; за кандидатстване, срокове и такси: http://www.unizd.hr/kroatistika-slavistika/ljetna-skola-hrvatskoga-jezika.

Summer School in Modern Computing Paradigms for Information Security, 9-20 юли 2018, Хагенберг, Австрия; за кандидатстване, срокове и такси: https://www.fh-ooe.at/en/hagenberg-campus/international/international-events/summer-school-2018/

International Summer School in Irish Studies, 2-27 юли 2018, Корк, Ирландия; за кандидатстване, срокове и такси: https://www.ucc.ie/en/iss/

Платформи за летни програми в Европа и други страни https://www.academiccourses.com/Summer-courses и https://www.shortcoursesportal.com

Deutsche Helden von Siegfried bis Schweinsteiger, 40.Internationale Sommer-Universitat Bamberg vom 3. bis zum 28. August 2018, www.uni-bamberg.de/isu

Graz International Summer School Seggau, 1-14 юли 2018, замък Сегау, Австрия; ; за кандидатстване, срокове и такси (за студенти на ВТУ като CEEPUS партньор, 380 евро): international.uni-graz.at/en/gusegg/


За въпроси: Даниела Пандулчева, тел: 618 310, e-mail: erasmus@uni-vt. bg , стая 407, Ректорат.