Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Обявата е покана за кандидатстване за Еразъм+ смесена интензивна програма за студенти – бакалаври, магистри и докторанти

Тема: Практически знания във философията: афективност, умения и ноу-хау (Practical Knowledge in Philosophy: Affectivity, Skills and Knowing How)

Период на физическа мобилност: 09.05.2024 - 14.05.2024 г.

Онлайн компонент: 08.05.2024 - 15.05.2024

Място на провеждане: Клуж Напока, Румъния

Област на обучение: Философия

Условие за участие: владеене на английски език

Финансови условия: подневна стипендия от 79 евро на ден за дните на програмата и за два дни за път и 50 евро за подпомагане на транспорт, общо 682 евро

Описание: Програмата има за цел да представи една философия, която, отвъд своите теоретични импулси, е родена от необходимостта да се реагира на непосредствени проблеми; преди да размишлява върху сложните структури на реалността, тя избира по-скоро да опише конкретните взаимоотношения с нещата и ежедневните дейности. Следователно, включва практическо знание – вид знание, което е в състояние да отчете собствената си основа и да я свърже с теоретичен дискурс. Но в основата си практическото познание остава мистерия за тялото, разположено в света. Невъзможността да се редуцира практическото знание поставя въплътения носител във връзка със света и хвърля светлина върху неговите измерения и координати.

Желаещите подават Заявление [изтегли от тук] и уверение за студент в Ректорат, стая 407 или по имейл на  до 23 февруари 2024 г.

За контакти: Даниела Пандулчева, Стая 407, Ректорат, тел: 062 618 310