Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

КРАТКОСРОЧНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 

Краткосрочната мобилност е с продължителност от 5 до 30 дни.  

Тя може да бъде:  

   • само физическа - за докторанти
   • смесена (физическа, комбинирана с онлайн период) - за бакалаври, магистри и докторанти

Краткосрочната мобилност включва следните възможности:

   • краткосрочна физическа мобилност с цел обучение за докторанти;
   • краткосрочна физическа мобилност с цел практика за докторанти;
   • краткосрочна смесена мобилност с цел обучение за бакалаври, магистри и докторанти;
   • краткосрочна смесена мобилност с цел практика за бакалаври, магистри и докторанти;
   • мобилност в смесени интензивни програми за бакалаври, магистри и докторанти;

Мобилност с цел обучение може да се осъществи само към университети, с които Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" има сключен Еразъм+ договор. Вижте университетите в Обявата за дългосрочна мобилност тук.

При смесена мобилност с цел обучение е необходимо съответния приемащ университет да има обявени курсове за краткосрочно смесено обучение или координаторите да се договорят за обмяна на студенти за краткосрочно обучение, което да продължи с онлайн форма.

Физическа мобилност на докторанти с цел обучение може да се реализира само с цел работа върху докторска теза (project development), т.е. не е необходимо приемащия университет да е обявил смесени краткосрочни курсове.

Физическа мобилност на докторанти с цел практика може да се реализира към всеки университет, независимо дали има договор с него или не, или към друга приемаща организация.

Срок за кандидатстване: 2 месеца преди началото на мобилността

Финансиране: 70 евро на ден от 1 до 14 ден, 50 евро на ден от 15 до 30 ден. 50 евро подпомагане за екологичен трансопрт, само при използване на влак, автобус или споделена кола (повече от един финансиран участник, който ползва колата)


Процедура за докторантска мобилност:

   • 1. Докторантите сами или съвместно с координатор подготвят и изискват да бъде заверена от приемащата организация Покана за мобилност на докторант. Изтегли от тук.
   • 2. В Еразъм офиса на ВТУ се подават заверената Покана, заедно със Заявление, Протокол за селекция и Уверение за докторантски статус.
   • 3. Селекция за одобрение на мобилността за финансиране.
   • 4. Подготовка и заверка на Learning agreement for studies (при мобилност с цел обучение) или Learning agreement for traineeship (при мобилност с цел практика)
   • 5. Провеждане и отчитане на мобилността с документите както за едносеместриална мобилност с цел обучение или практика

Процедура за смесена мобилност на бакалаври и магистри: Студентите кандидатстват към приемащия университет съобразно изискванията на обявата за краткосрочни смесени курсове. С писмото, че ги приемат за краткосрочно обучение кандидатстват за финансиране в Еразъм офиса на ВТУ. 

Мобилност с цел обучение може да се осъществи само към университети, с които Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" има сключен Еразъм+ договор. Вижте университетите в Обявата за дългосрочна мобилност ТУК.


За въпроси: Даниела Пандулчева -


 

Летни училища 2014-2021 

Това са краткосрочни (1-2-3 седмици) тематични курсове на университети, участници в програма Еразъм+, за които се кандидатства в определени срокове и се заплаща такса. За участието си студентът получава сертификат, а ако курсът завършва с изпит – и кредити, които могат да се признаят във ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“ по процедура, идентична на тази за признаване на участие в програма Еразъм+. Краткосрочните курсове имат и цел да насърчат участниците да продължат обучението си по Еразъм+ или по друг начин в приемащия университет, поради което програмите са с високо качество на преподаване и на организираната социална програма за ориентация в културата на страната-домакин. Тук поместваме летни училища на наши партньори, както и обща информация.

Summer schools in Europe е най-голямата директория за търсене на летни училища в Европа, където можете да зададете параметри на търсене по област на знание, държава, брой кредити, размер на таксата, продължителност и период https://www.summerschoolsineurope.eu

Летни училища на Университет Масарик в Бърно, Чехия от областите култура, езици, бизнес, право, социални науки, спорт и др; за кандидатстване, срокове и такси: cic.muni.cz/summer и https://czs.muni.cz/en/student-from-abroad/summer-schools#list-of-summer-schools

Летни училища под надслова Delightful Istanbul Summer Schools на Университет Айдън, Истанбул, Турция; за кандидатстване, срокове и такси: https://www.aydin.edu.tr/en-us/international/shortterm/incoming/Pages/Delightful-Istanbul-Summer-School.aspx

Летни и зимни училища за студенти от специалност Право на ELSA (European Law Students’ Association) https://lawschools.elsa.org/

Платформи за летни програми в Европа и други страни https://www.academiccourses.com/Summer-courses и https://www.shortcoursesportal.com

За въпроси: Даниела Пандулчева, тел: 618 310, e-mail: erasmus@uni-vt. bg , стая 407, Ректорат.