Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Новини

Великотърновският университет получи висока оценка от Европейската комисия
Еразъм+ офисът на Великотърновския университет получи най-голямата оценка – наградата за качество по програма „Еразъм+“
EPSWRA - Овластяване на работещите в социалната сфера в малките населени места
ОБЯВА - курсове по английски език
Устойчивост в развитието на международната дейност