Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Отдел "Международно и вътрешно сътрудничество"

 

ОБЯВА

За „Еразъм+“ преподавателска мобилност за 2020-2021 г.

 

Обявата е покана за кандидатстване за краткосрочна мобилност с цел преподаване за учебната 2020-2021 г. 

Всички преподаватели могат да кандидатстват за университети, с които има сключен договор за направлението, в което преподават. 

Срокът за подаване на документи се удължава до 30 септември 2020 г., кабинет 406/407 в Ректората..

Повече информация за условията и реда за кандидатстване и за участие в програмата с цел преподаване тук.

Документи за кандидатстване:

Преподавателите подават в кабинет 406/407 в Ректората следните документи:

 

За въпроси: Елена Тодорова, E-mail:

 

Университети, с които има сключен договор: