Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Мобилност с цел преподаване в ЕС

Мобилност с цел преподаване се осъществява в университети, с които Великотърновският университет има сключен Еразъм+ договор. Право на участие имат всички преподаватели от Великотърновския университет. Цел на мобилността е да бъдат изнесени 8 часа лекции или семинарни занятия в приемащия университет.

Заявленията за преподавателска мобилност се правят съобразно Обявата за Еразъм+ мобилност с цел преподаване за учебната 2017-2018 г. Те трябва да съответстват на направленията и броя мобилности, разписани в Еразъм+ договора.

Одобрението е според реда, разписан в Правилника за дейността на отдел „Международно и вътрешно сътрудничество“.

Преди мобилността преподавателят трябва да е получил потвърждение от приемащия университет, което се удостоверява с покана от приемащия университет или заверен договор за преподаване. След представяне на потвърждението се изготвя договора за финансиране и извършва банков превод на съответния грант.

Отчитането на мобилността става със следните документи: заверен от приемащия университет договор за преподаване, заверено от приемащия университет удостоверение за периода на престой и билети, удостоверяващи датите на пътуване и дестинацията, до която е финансирано пътуването.

Финансирането на мобилностите се изчислява на основание на единичните ставки за индивидуална подкрепа и пътни разходи.

Пътните разходи се изчисляват с помощта на калкулатор за разстоянията:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4?utm_source=ExisT+-+European+Volunteers%27+Newsletter&utm_campaign=ec3710eb6b-ExisT+Newsletter+-

За въпроси: Елена Тодорова, тел: 618 268, e-mail: , стая 406, Ректорат.