Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Мобилност с цел преподаване в ЕС

Мобилност с цел преподаване се осъществява в университети, с които Великотърновският университет има сключен Еразъм+ договор. Право на участие имат всички преподаватели от Великотърновския университет. Цел на мобилността е да бъдат изнесени 8 часа лекции или семинарни занятия в приемащия университет. Втора мобилност се осъществява от академичните координатори, които имат изпратени по техни договори студенти с цел обучение и при наличие на финансови средства през втория семестър на академичната година.

Заявленията за мобилност с цел преподаване се подават от преподавателите в Еразъм+ офиса, кабинет 406. Те трябва да съответстват на направленията, разписани в Еразъм+ договора.

Одобрението е според реда, разписан в Правилника за дейността на отдел „Международно и вътрешно сътрудничество“. Броят на одобрените мобилности за всеки Еразъм+ договор, е не повече от броя мобилности разписани в съответния договор.

Преди мобилността преподавателят трябва да е получил потвърждение от приемащия университет, което се удостоверява със заверено Споразумение за мобилност с цел преподаване.. След представяне на потвърждението се изготвя договора за финансиране и по банков път се превежда съответната стипендия.

Отчитането на мобилността става със следните документи: заверено от приемащия университет Споразумение за мобилност с цел преподаване; заверено от приемащия университет Удостоверение за периода на престой; билети, удостоверяващи датите на пътуване до дестинацията, до която е финансирано пътуването. В случай на пътуване с лично превозно средство се представя фактура от хотел за 6 нощувки.

За въпроси: Елена Тодорова, тел: 618 268, e-mail: , стая 406, Ректорат.