Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Образователна международна мобилност, насочена към преподавателски и непреподавателски състав от висшите училища от/към Програмни и Партниращи страни* на Програма Еразъм +

ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Отдел "Международно и вътрешно сътрудничество"

 

ОБЯВА

за преподавателска мобилност за академичната 2023/2024 г. с държави извън ЕС

 

Свободни места за „Еразъм+“ мобилност с цел преподаване за академичната 2023/2024 г. в следните университети:  

   • Университет в Тирана, Албания - за направления Езици, История, Туризъм, Право.
   • Университет „Александър Джувани“ в Елбасан, Албания - за направления Информатика, История и Физическо възпитание и спорт.
   • Университет „Фан С. Ноли“ в Корча, Албания - за направления Педагогика, История, Езици, Бизнес и администрация.
   • Университет „Исмаил Кемали“ във Вльора, Албания - за направление Бизнес и икономика.
   • Университет в Баня Лука, Босна и Херцеговина – за направления Психология, Езици, Изкуства, Бизнес и администрация, Философия и Политология.
   • Международен университет Бурх в Сараево, Босна и Херцеговина – за направление Политология, Бизнес и администрация, Изобразително изкуство, Езици
   • Колеж Универсум в Прищина, Косово – за направления Политология, Бизнес и администрация, Езици, Науки за здравето и Графичен дизайн.
   • Университет на Прищина в Косовска Митровица, Косово – за направления Туризъм, Спорт, Езици (сръбски), Право, Изобразителни изкуства, Философия
   • Университет в Мансура, Египет – за направления История и Археология, Бизнес и администрация.
   • Университет Хелуан в Кайро, Египет – за направление Бизнес и администрация, Изобразително изкуство
   • Universite Chouaib Doukkali, Мароко – за направление Бизнес и администрация, Езици
   • Национална академия на науките на Република Армения, Йереван, Армения – за направление Математика и информатика
   • Кавказки международен университет, Тбилиси, Грузия – за направление Бизнес и администрация, Информационни и комуникационни технологии, Изобразително изкуство, Езици, Психология
   • Европейски университет, Тбилиси, Грузия – за направление Педагогика, Международни отношения, Бизнес и администрация, Информационни и комуникационни технологии
   • Грузински институт за международни отношения, Тбилиси, Грузия - Педагогика, Бизнес и администрация, Информационни и комуникационни технологии, Изобразително изкуство, Социални науки, Социални дейности
   • Тбилиския държавен университет "Ив. Джавахишвили, Тбилиси, Грузия – за направление Педагогика, Бизнес и администрация, Информационни и комуникационни технологии, Изобразително изкуство, Социални науки, Социални дейности, Услуги за сигурност
   • Тараклийски държавен университет, Тараклия, Република Молдова – за направление Езици (български) 

Периодът на мобилност е 5 дни престой и 2 дни за пътуване. Задължително се изисква провеждането на минимум 8 часа лекции в приемащия университет.

Заявление за кандидатстване можете да намерите тук.

Срок за подаване на документи: до 30 септември 2023 г. в кабинет 406/407 в Ректората. За незаетите места за втори семестър срокът се удължава до 31 януари 2024 г.

След селекция кандидатите ще бъдат уведомени за резултатите. 

За въпроси:  

За Албания и Косово:  

За Молдова: 


 

 
 

 

 

ОБЯВА 

за преподавателска мобилност за първи семестър или втори на учебната 2021/2022 г. с държави извън ЕС

 

За „Еразъм+“ мобилност с цел преподаване за първи или втори семестър на учебната 2021/2022 г. в следните университети: 

   • Пекински Университет за езици и култури, Пекин, КНР – за преподаватели от направление Езици.
   • Китайски университет по геонауки, Ухан, КНР – преподаватели от направление Изобразително изкуство.
   • Университет в Баня Лука, Босна и Херцеговина – за преподаватели от направление Бизнес и администрация, Икономика, Езици, Педагогика и Политически науки.
   • Тверски държавен университет, Твер, Русия – за преподаватели от направления Езици и  История и археология.
   • Башкирски държавен университет, Уфа, Русия - за преподаватели от направление Езици
   • Университет в Тирана, Албания - за преподаватели от направление Езици (български).
   • Университет „Александър Джувани“ в Елбасан, Албания - за преподаватели от направление Физическо възпитание и спорт.
   • Университет „Фан С. Ноли“ в Корча, Албания - за преподаватели от направление Педагогика и Езици.
   • Университет „Исмаил Кемали“ във Вльора, Албания - за преподаватели от направление Бизнес и икономика (Туризъм и Маркетинг).

Периодът на мобилност е 5 дни престой и 2 дни за пътуване. Задължително се изисква провеждането на минимум 8 часа лекции в приемащия университет.  

Заявление за кандидатстване можете да намерите тук.

Срок за подаване на документи: до 08 октомври 2021 г. в кабинет 406/407 в Ректората.

За въпроси:  (за Албания


 

 
 

 

 

ОБЯВА

за преподавателска мобилност за първи семестър или втори на учебната 2020/2021 г. с държави извън ЕС

 

За „Еразъм+“ мобилност с цел преподаване за първи или втори семестър на учебната 2020/2021 г. в следните университети: 

   • Пекински Университет за езици и култури, Пекин, КНР – за преподаватели от направление Езици.
   • Китайски университет по геонауки, Ухан, КНР – преподаватели от направление Изобразително изкуство.
   • Университет в Баня Лука, Босна и Херцеговина – за преподаватели от направление Бизнес и администрация, Икономика, Езици, Педагогика и Политически науки.
   • Тверски държавен университет, Твер, Русия – за преподаватели от направление История и археология.
   • Башкирски държавен университет, Уфа, Русия - за преподаватели от направление Езици
   • Университет в Тирана, Албания - за преподаватели от направление Езици (албански език).
   • Университет „Александър Джувани“ в Елбасан, Албания - за преподаватели от направление Физическо възпитание и спорт.
   • Университет „Фан Ноли“ в Корча, Албания - за преподаватели от направление Педагогика.
   • Университет „Исмаил Кемали“ във Вльора, Албания - за преподаватели от направление Бизнес и икономика (Туризъм и Маркетинг).

Периодът на мобилност е 5 дни престой и 2 дни за пътуване. Задължително се изисква провеждането на минимум 8 часа лекции в приемащия университет.  

Заявление за кандидатстване можете да намерите тук.

Срок за подаване на документи: до 09 октомври 2020 г. в кабинет 406/407 в Ректората.

За въпроси:

Staff mobility

  • преподавателска мобилност с цел преподаване и мобилност на персонала с цел обучение;
  • продължителност на мобилността - от 5 дни до 2 месеца (без дните за път);
  • минимум 8 часа преподавателска дейност на седмица (или по-кратък период);
  • кандидатстване – участникът трябва да е нает в университет, участващ по програмата;
  • селекцията на участниците се извършва в техния университет;
  • финансиране – дневен грант за издръжка и грант за транспорт;
  • двустранни договори на ВТУ с университети от партниращи страни;
  • обява за кандидатстване;
  • месечни грантове и грант за транспорт;
  • Mobility agreement for Teaching;
  • Mobility agreement for Training;
  • Certificate for Teaching;
  • Certificate for Training

Кандидатстване

Само висшите училища от Програмните страни могат да кандидатстват самостоятелно или като част от Консорциум с проектно предложение към съответната Национална агенция.

*Програмни страни

Белгия, България, Чешка Република, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватска, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Холандия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция, Обединено Кралство, Република Македония, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция

*Списък на легитимните партниращи държави

Western Balkans (Region 1) Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo[i], Montenegro, Serbia
Eastern Partnership countries (Region 2) Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Territory of Ukraine as recognizes by international law
South-Mediterranean countries (Region 3) Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libiya, Morocco, Palestine[ii], Syria, Tunesia

Russian Federation (Region 4)

Territory of Russia as recognized by international law
Region 5 Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City State, Switzerland
Region 6[iii] Asia Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, DPR Korea, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand and Vietnam
Region 7[iv] Central Asia Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
Region 8[v] Latin America Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Homnduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Urugay, Venezuela
Region 9[vi] Iran, Iraq, Yemen
Region 10[vii] South Africa
Region 11 ACP Angola, Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Congo- Democratic Republik of the, Cook Islands, Djibouti, Dominika, Dominican Republic, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Republic f Cote d’lvoire, Jamaica, Kenya, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Marshal Islands, Mauritania, Mauritius, Micronesia – Federated States of, Mozambique, Namibia, Nauru, Niger, Nigeria, Niue, Palau, Papua New Guinea, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and The Grenadines, Samoa, Sao Tome and Principe, Senegal, Seyshelles, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Suriname, Swaziland, Timor Leste – Democratic Republic of, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe
Region 12[viii] Industrialised: Gulf Cooperation countries Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates
Region 13[ix] Other Industrialised countries Australia, Brunei, Canada, Hong Kong, Japan, (Republic of) Korea, Macao, New Zealand, Singapore, Taiwan, United States of America

[i] This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.

[ii] This designation shall not be construed as recognition of a State of Palestine and is without prejudice to the individual positions of the Member States on this issue.

[iii] Classification used in the framework of the Development and Cooperation Instrument (DCI)

[iv] As above

[v] As above

[vi] As above

[vii] As above

[viii] Classification used in the framework of the Partnership Instrument (PI).

[ix] Classification used in the framework of the Partnership Instrument (PI).

За повече информация относно участието на ВТУ