Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

15
Дек
2017
Стипендии за Франция

Френският институт в България откри своята кампания « Стипендии за Франция » за 2018 година. Тези стипендии се предоставят за нива магистратура (M2), докторантура под двойно научно ръководство и за краткосрочен престой до три месеца на докторанти и млади научни работници. Повече информация можете да намерите в сайта на Френския институт www.institutfrancais.bg

12
Май
2017
Работна среща на заминаващи Еразъм+ студенти

На 17-ти май, сряда, от 15.30 часа в зала 3 на Ректората ще се проведе работна среща за ориентация на заминаващи Еразъм студенти за обучение през първи семестър на 2017-18 година. Срещата е организирана от Еразъм студентската мрежа ESN и Еразъм офиса на ВТУ. Ще се разгледат въпроси, свързани с Еразъм документация, и ще се сподели опит от участвали в програмата студенти.

25
Апр
2017
Конкурс на ЦРЧР по повод 30 години Еразъм+

Страница 5 от 8