Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

23
Дек
2020
Еразъм+ офисът на Великотърновския университет получи най-голямата оценка – наградата за качество по програма „Еразъм+“

Еразъм+ офисът на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ получи най-голямата оценка – наградата за качество на Годишната валоризационна конференция на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). Прочети още

30
Окт
2020
EPSWRA - Овластяване на работещите в социалната сфера в малките населени места

Въпреки глобалната пандемия от COVID-19, продължава реализирането на проект "Овластяване на работещите в социалната сфера в малките населени места - EPSWRA", финансиран по програма „Еразъм+“. Проектът се реализира от катедра „Организация и методология на социалните дейности“ с ръководител доц. д-р Соня Будева. ВТУ е един от седемте европейски партньори, включени в този проект. Прочети още

10
Авг
2020
ОБЯВА - курсове по английски език

Курсове по английски език за повишаване на езиковите умения на преподавателския и на административния персонал на Великотърновския университет се организират в рамките на програма „Еразъм+“ като подготвителни курсове за мобилност. Прочети още

Страница 17 от 29