Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

04
Ян
2021
Великотърновският университет получи висока оценка от Европейската комисия

Великотърновският университет получи висока оценка от Европейската комисия на своята кандидатура за Еразъм харта за висше образование - максималната възможна от 100 точки. Прочети още

23
Дек
2020
Еразъм+ офисът на Великотърновския университет получи най-голямата оценка – наградата за качество по програма „Еразъм+“

Еразъм+ офисът на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ получи най-голямата оценка – наградата за качество на Годишната валоризационна конференция на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). Прочети още

30
Окт
2020
EPSWRA - Овластяване на работещите в социалната сфера в малките населени места

Въпреки глобалната пандемия от COVID-19, продължава реализирането на проект "Овластяване на работещите в социалната сфера в малките населени места - EPSWRA", финансиран по програма „Еразъм+“. Проектът се реализира от катедра „Организация и методология на социалните дейности“ с ръководител доц. д-р Соня Будева. ВТУ е един от седемте европейски партньори, включени в този проект. Прочети още

Страница 10 от 22