Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

На 30 май 2018 уебинара ще огласи първите резултати от проучването с фокус върху съвременни тенденции в ученето и преподаването в европейските университети, което е все по-актуална тема както за институциите, така и за европейските образователни политики. На този линк може да се регистриате за уебинара

https://eua.clickmeeting.com/learning-and-teaching-at-european-higher-education-institutions-findings-from-trends-2018-survey/register?_ga=2.89974745.372271194.1525264283-1283962971.1511875557