Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

На 25. юни 2021, по време на първата откриваща конференция, отбелязваща новия седемгодишен период - 2021- 2027, на програмите "Еразъм+" и "Европейски корпус за солидарност", Великотърновският университет "Св. св. Кирил и Методий" получи специална награда за високо качество при изпълнение на Проект 2018-1-BG01-KA103-047172 по програма "Еразъм+" (2014 - 2020).

Доц. д-р Димитър Симеонов, зам.-ректор по учебната дейност, получи наградата от името на Великотърновския университет.

simeonov erasmus1