Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Втора международна Еразъм+ седмица за преподаване и обучение „Български училища зад граница. Мотивация за обучение“ с работен език български се организира в периода 6-9 април 2020 г. от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Седмицата е посветена на споделяне на най-добри практики в организацията и обучението по български език като роден, втори и чужд и обучението по българска история и география на български език в българските училища зад граница. Дейностите имат за цел да се насърчат качествени студентски практики по Еразъм+. Срок за кандидатстване 15 ноември 2019 г. тук http://staffmobility.eu/staffweek/2nd-international-week-bulgarian-schools