Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Еразъм смесена интензивна програма „Кастело Бранко: Вечен гоблен от памет и емоция“ в Училище за приложни изкуства (ESART- IPCB), Кастело Бранко, Португалия от 08.04.2024 до 15.04.2024 г. 

Студенти и преподаватели от Факултета по Изобразително изкуство на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ участваха в Еразъм смесена интензивна програма „Кастело Бранко: Вечен гоблен от памет и емоция“ в Училище за приложни изкуства (ESART- IPCB), Кастело Бранко, Португалия от 8 до 15 април 2024.

Академичен координатор на програмата за ВТУ е доц. д-р Красимира Друмева от катедра „Графичен дизайн и визуални комуникации“. Участниците са студенти и преподаватели от Финландия, Полша и Италия. От страна на ВТУ студентите са Анастасия Иванова, Евгени Йовчев, Георги Бумбаров, Велислава Димова, Божидара Гроздева, Рафаел Малоар, Ана Илиева, Боряна Генкова и гл. ас. д-р Радимира Георгиева Йорданова.

На 2 и 3 април 2024 г. преди физическата мобилност се проведоха онлайн лекции, които въведоха участниците в целите, методите, същността и очакваните резултати по програмата.

Участнците пребиваваха в Кастело Бранко от 08.04.2024 г. до 15.04.2024 г. Градът е културен и исторически център, идеална среда за работа на студенти по визуални изкуства. Архитектурното великолепие на района, с неговите тесни улички, старинни сгради и паметници, осигури визуално стимулираща среда за творците. Образователните цели на програмата са задълбоченото проучване на историческото наследство на града, създаване на произведения на изкуството посредством различни медии, представяне на колективна изложба и популяризиране на стойностите в изкуството. Тези творчески практики обогатиха артистичните умения на студентите, но също допринесоха за по-широкия културен дискурс около културното наследство. Практическите експерименти с различни художествени техники са катализатор за разширяване на хоризонтите и критични размисли за ролята на изкуството в съхраняването на културното наследство.

Благодарим за поканата и гостоприемството на проф. Ниил Найк и целия екип от ESART!

Успешно приключи Еразъм+ смесена интензивна програма „Кастело Бранко: Вечен гоблен от памет и емоция“  Успешно приключи Еразъм+ смесена интензивна програма „Кастело Бранко: Вечен гоблен от памет и емоция“ Успешно приключи Еразъм+ смесена интензивна програма „Кастело Бранко: Вечен гоблен от памет и емоция Успешно приключи Еразъм+ смесена интензивна програма „Кастело Бранко: Вечен гоблен от памет и емоция“ Успешно приключи Еразъм+ смесена интензивна програма „Кастело Бранко: Вечен гоблен от памет и емоция“ Успешно приключи Еразъм+ смесена интензивна програма „Кастело Бранко: Вечен гоблен от памет и емоция“ Успешно приключи Еразъм+ смесена интензивна програма „Кастело Бранко: Вечен гоблен от памет и емоция“  Успешно приключи Еразъм+ смесена интензивна програма „Кастело Бранко: Вечен гоблен от памет и емоция“