Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Факултет по Изобразително изкуство към Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" беше домакин на Еразъм смесена интензивна програма за студенти „Велико Търново - историческа и духовна столица на България“ от 13.05.2024 г. до 17.05.2024 г. Участници в програмата са студенти и преподаватели от Академия WIT, Полша; Университет за изкуство и дизайн в Клуж-Напока, Румъния и Университет в Лиепая, Латвия. 

Архитектурното великолепие на Велико Търново, с неговите старинни сгради и паметници, са притегателна и визуално стимулираща среда за творците. Това е и основната причина образователната програма да се фокусира около културното наследство. Бяха изнесени лекции на тема история на Велико Търново, пленерната живопис, като артистистична практика, техники на колажа, нетрадиционни материали за рисуване и адаптиране на класическите техники за нуждите на съвременното изкуство. Творческите задачи обединиха всички участници около една тема, за да придобият способности за работа в екип и създаване на произведения на изкуството. Представените практики обогатиха артистичните умения на студентите и провокираха широк дискурс около културните ценности. Колаборациите между студенти и преподаватели се превърнаха в катализатор за себеоткриване, разширяване на хоризонтите и провокираха критични размисли за ролята на изкуството в съхраняването на културната памет.

Студентите имаха възможност да рисуват на открито по колоритните улички на Старият град. Пленернната живопис им предостави широк и субективен поглед за визуални изследвания, като експресивно третиране на формата и цветовете, пресъздаване на моментно впечатление от заобикалящата среда и умение за възпроизвеждане на многообразието от светлинни рефлекси.

Обучението по програмата цели да се създаде отворена артистична среда за дискусии, творчество и културен обмен. Създадените художествени произведения остават във фонда на Факултет по Изобразително изкуство и ще бъдат представени в изложби у нас и чужбина.

Академичен координатор за ВТУ на проекта е доц. д-р Красимира Борисова Друмева. Водещи преподаватели са: доц. д-р Анастасия Венкова Тонкова, доц. д-р Маринета Млячкова, гл.ас. д-р Стоян Илев Илев и хон. пр. д-р Веселин Симеонов. 

Успешно приключи Смесена интензивна програма ЕРАЗЪМ+ ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ИСТОРИЧЕСКА И ДУХОВНА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ, 13-17 май 2024  Успешно приключи Смесена интензивна програма ЕРАЗЪМ+ ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ИСТОРИЧЕСКА И ДУХОВНА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ, 13-17 май 2024  Успешно приключи Смесена интензивна програма ЕРАЗЪМ+ ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ИСТОРИЧЕСКА И ДУХОВНА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ, 13-17 май 2024  Успешно приключи Смесена интензивна програма ЕРАЗЪМ+ ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ИСТОРИЧЕСКА И ДУХОВНА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ, 13-17 май 2024  Успешно приключи Смесена интензивна програма ЕРАЗЪМ+ ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ИСТОРИЧЕСКА И ДУХОВНА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ, 13-17 май 2024  Успешно приключи Смесена интензивна програма ЕРАЗЪМ+ ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ИСТОРИЧЕСКА И ДУХОВНА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ, 13-17 май 2024  Успешно приключи Смесена интензивна програма ЕРАЗЪМ+ ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ИСТОРИЧЕСКА И ДУХОВНА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ, 13-17 май 2024  Успешно приключи Смесена интензивна програма ЕРАЗЪМ+ ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ИСТОРИЧЕСКА И ДУХОВНА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ, 13-17 май 2024  Успешно приключи Смесена интензивна програма ЕРАЗЪМ+ ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ИСТОРИЧЕСКА И ДУХОВНА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ, 13-17 май 2024  Успешно приключи Смесена интензивна програма ЕРАЗЪМ+ ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ИСТОРИЧЕСКА И ДУХОВНА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ, 13-17 май 2024  Успешно приключи Смесена интензивна програма ЕРАЗЪМ+ ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ИСТОРИЧЕСКА И ДУХОВНА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ, 13-17 май 2024  Успешно приключи Смесена интензивна програма ЕРАЗЪМ+ ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ИСТОРИЧЕСКА И ДУХОВНА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ, 13-17 май 2024  Успешно приключи Смесена интензивна програма ЕРАЗЪМ+ ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ИСТОРИЧЕСКА И ДУХОВНА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ, 13-17 май 2024  Успешно приключи Смесена интензивна програма ЕРАЗЪМ+ ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ИСТОРИЧЕСКА И ДУХОВНА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ, 13-17 май 2024  Успешно приключи Смесена интензивна програма ЕРАЗЪМ+ ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ИСТОРИЧЕСКА И ДУХОВНА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ, 13-17 май 2024  Успешно приключи Смесена интензивна програма ЕРАЗЪМ+ ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ИСТОРИЧЕСКА И ДУХОВНА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ, 13-17 май 2024  Успешно приключи Смесена интензивна програма ЕРАЗЪМ+ ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ИСТОРИЧЕСКА И ДУХОВНА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ, 13-17 май 2024  Успешно приключи Смесена интензивна програма ЕРАЗЪМ+ ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ИСТОРИЧЕСКА И ДУХОВНА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ, 13-17 май 2024  Успешно приключи Смесена интензивна програма ЕРАЗЪМ+ ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ИСТОРИЧЕСКА И ДУХОВНА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ, 13-17 май 2024  Успешно приключи Смесена интензивна програма ЕРАЗЪМ+ ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ИСТОРИЧЕСКА И ДУХОВНА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ, 13-17 май 2024  Успешно приключи Смесена интензивна програма ЕРАЗЪМ+ ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ИСТОРИЧЕСКА И ДУХОВНА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ, 13-17 май 2024  Успешно приключи Смесена интензивна програма ЕРАЗЪМ+ ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ИСТОРИЧЕСКА И ДУХОВНА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ, 13-17 май 2024  Успешно приключи Смесена интензивна програма ЕРАЗЪМ+ ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ИСТОРИЧЕСКА И ДУХОВНА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ, 13-17 май 2024  Успешно приключи Смесена интензивна програма ЕРАЗЪМ+ ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ИСТОРИЧЕСКА И ДУХОВНА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ, 13-17 май 2024