Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

От април 2024 г. екип от ВТУ стартира работа по проект «Разработване и прилагане на образователни методи с изкуствен интелект и цифрови инструменти, подпомагащи справянето с дезинформацията», одобрен от Фондация за развитие на образователната система, Полша.

Проектът е 36 месеца с общ бюджет 400 000 евро и цели да повиши осведомеността и практическите умения за откриване на дезинформация сред студенти, преподаватели и други заинтересовани лица от ЕС, като запознае с методите за откриване на дезинформация в мрежата и социалните медии, увеличи аудиторията, разпознаваща надеждна информация и насърчи младите хора да проверят, използвайки услугата за откриване на дезинформация за обучение, поддържана от AI. Консорциумът по този проект се ръководи от Science4People, Полша, а партньорски организации са: Университета по приложни науки, Тампере, Финландия; Полско-японска академия по компютърни технологии, Варшава, Полша; ВТУ «Св. св. Кирил и Методий» и Свободен университет Кипър, Лефкосия, Кипър. В реализацията на проектните дейности от името на ВТУ ще участват екип преподаватели от Стопански и Филологически факултети.