Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Започна новата Програма „Еразъм+“ за периода 2021 – 2027 г. В новия период програмата ще бъде още по-достъпна, приобщаваща, дигитална и отговорна към заобикалящата среда и ще подкрепи Европейската зелена сделка, дигитализацията, Европейското образователно пространство и възстановяването на Европа.

Началото й беше обявено на он-лайн конференция на 25 март 2021. Г-жа Мария Габриел, еврокомисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, обяви: „Фактът, че бюджетът на „Еразъм+“ за следващите седем години е почти два пъти по-голям от предишния, показва значението, което се отдава на образованието, ученето през целия живот и младежта в Европа. „Еразъм+“ продължава да е уникална програма по отношение на своя размер, обхват и световно признание, като в нея участват 33 държави и тя е достъпна за останалата част от света чрез своите международни дейности. Благодарение на „Еразъм+“ ще превърнем европейското пространство за образование в реалност.

Началото и първите документи на новата Програма „Еразъм+“ са обявени ТУК.

Покана за кандидатстване със срокове може да намерите ТУК.

Ръководството на програма Еразъм+ за 2021-2022 на английски език може да се изтегли от ТУК.

Информационен документ за новата програма Еразъм+ за 2021-2027 - може да намерите ТУК.

Повече информация предстои да бъде публикувана на интернет страницата на Центъра за развитие на човешките ресурси (https://hrdc.bg).