Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

В периода 27-31 май студенти от Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ взеха участие в Blended Intensive Programme STAFF по програма Erasmus +, град Шчечин, Полша. Домакин на обучението бе Maritime University of Szczecin, Poland, а участници Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий и Alexandru loan Cuza University of Iasi, Romania. Участваха 28 студента от трите държави, които се разпределиха в седем интернационални работни отбори.

Великотърновският университет бе представен от десет студента от специалности „Международни икономически отношения“, „Публична администрация“ и „Финанси“.

Целта на обучението е развиване на компетенции и придобиване на нови знания и умения в управление на стартираща компания. Занятията преминаха в интерактивна среда, като се приложиха дигитални игрови инструменти за осъществяване на целта. Активното участие и високият ентусиазъм отличиха българските студенти, за което свидетелстват призовите места в крайното класиране в състезателните сегменти от обучението.

Студентите участваха в лекции на професор Noor Un Nabi, от Kulha University, Бангладеш, преподаватели от Sepuluh Nopember Institute of Technology, Indonesia. Академични участници в проекта-обучение са доц. д-р Венета Христова и гл. ас. д-р Иван Стоянов.

Национална среща на ESN“  Национална среща на ESN“  Национална среща на ESN“  Национална среща на ESN“  Национална среща на ESN“  Национална среща на ESN“  Национална среща на ESN“