Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

От 11 до 15 декември 2023 г. екип от преподаватели, работещи по проект „EntreAction: An Innovative Case-to-videostory Approach in Entrepreneurial Education (EntreAction: Иновативен подход от казус към видеоразказ в обучението по предприемачество), номер на проекта 2022-1-BG01-KA220-HED-000086899 участва в обучение, водено от Университет за приложни науки в Тампере, Финландия. 

Обучението се осъществи, смесвайки разнообразната експертиза на членовете на екипа, посредством споделяне на технически опит и творческо сътрудничество, съпроводени с множество проницателни дискусии. Темата на обучителната седмица бе „Обучение за преподаватели: Как да подготвим филм за Gen Z и A“.

В обучението се включиха участници от всички партньорски организации на проекта: Морска академия в Шчечин, Полша; Университет по приложни науки в Тампере, Финландия; Университет Лайпциг, Германия; Университет Авейру, Португалия; Университет Чанаккале, Турция, Science4People, Полша и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България. Първият ден от обучението беше с фокус очертаване целта на срещата и планиране на по-нататъшните дейности. Подготовката за обучението започна с приятна среща в Медиаполис и завърши с вечеря в ресторанта на корпуса.

 

Работна среща в Медиаполис и запознаване с дневния ред на седмицата 

Вторият ден от обучението поведе обучаваните преподаватели към същността на кинематографичното изследване. Бяха представени необработени филми и истории от всеки партньор, обсъдени бяха предизвикателствата и заедно с целия екип бяха набелязани бъдещите дейности. След това фокусът се пренасочи към конкретизиране на планираната рамка на лятното училище в Чанаккале, Турция през лятото на 2024 г., с дискусии относно важни етапи, цели и подготовка за обучението. От всяка организация ще участват както студенти, така и преподаватели.

 

Работа в екип 

Дълбоко изследване за това как се правят образователни филми беляза третият ден от обучението. Екипите анализираха представените филми, обсъждайки силните и слабите им страни, както и посланията, предадени от всеки филм. Групата беше много активна и работата изглеждаше динамична и безпроблемна. Денят завърши със сауна и вечеря в ресторант Kuuma, съчетавайки безпроблемно работа и релакс.

Следващият ден включваше пътуване по пътя на спомените със специалист по връзки с обществеността и поредица от презентации от студенти относно използването на социалните медии за учене от Gen Z. Бяха споделени ключови аспекти по ползването на инструмента за редактиране OpenShot, като се наблегна на практически съвети в процеса на редактиране. Дискусии по организирането на лятното училище, темите, четени по предприемачество по време на реализирането му и изпълнена с усмивки церемония по връчването на сертификати белязаха деня.

Интензивното обучение беше финализирано в последния ден, като то включваше четири презентации и едно упражнение. Темите варираха от трансмедийна комуникационна стратегия до проектиране на услуги за образователни видеоклипове. Обучението завърши с прощален обяд, отбелязвайки края на едно „цветно“ обучение по изследване съвременните параметри на видеоразказите.

Участниците в обучението отнесоха със себе си не само нови знания и перспективи, но и споделена страст към изкуството по правене на филми. Снежните пейзажи на Тампере послужиха като фон за едно незабравимо пътуване, което несъмнено ще оформи бъдещето не само на проекта EntreAction, но и на филмовото образование за всеки участник и партньорска организация.

 

Групова снимка на EntreAction екипа, преминал обучението в Тампере, Финландия