Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

В периода 3-7.06.2024 г. преподаватели от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, участници в проект INFOTESTER4EDUCATION, посетиха Университет за приложни науки в Тампере, Финландия, където преминаха краткосрочно обучение по интегрирана методология за борба с дезинформацията и недопускането й в обучителния процес, както и конструиране на нов академичен курс, който да имплементира тази методика.