Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Европейската комисия планира да публикува окончателните работни програми до м. април 2021 г.

Проектодокументите дават подробни указания на изследователите и бизнеса относно това, какви проекти ще бъдат финансирани през първите две години на Програмата.

https://www.tiko-pro.eu/news-details/horizon-europe-draft-work-programmes-2021-2017?fbclid=IwAR380mtktdLyDvJwUxY65Nvkk4t-Lytho3TX0QD3jdE4viVq6l_IiCdACyQ