Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Проект „Дигитална раница-Моята България": Интерактивно помагало за обучение на български език в чужбина“, Договор № 2020-1-BG01-KA226-SCH-094970, съфинансиран от Програма „Еразъм+“, КД2, „Стратегически партньорства в отговор на ситуацията с COVID-19“, сектор „Училищно образование“

Информационно прессъобщение (прес релийз)

„Дигитална раница-Моята България“: интерактивно помагало за обучение на български език в чужбина“, № 2020-1-BG01-KA226-SCH-094970 е новият проект, който Великотърновският университет "Св. св. Кирил и Методий" спечели по Програма „Еразъм+“, Kлючова дейност 2, проекти за „Стратегически партньорства в отговор на ситуацията с COVID-19“, сектор „Училищно образование“. Проектът ще стартира през юни 2021 година и ще бъде с продължителност от 23 месеца. Координатор е Великотърновският университет, а партньори са две от организациите на българите в чужбина, които ръководят български неделни училища в Кипър и Атина – „Съюз на българите в Кипър“ и Гръцко-българско сдружение за култура „Паисий Хилендарски“.

Общият бюджет на проекта е в размер на 94 396,00 евро.

Целта на проекта е да създаде устойчив модел на "добра практика" за дигитално формално и неформално обучение в извънредни ситуации от различен характер, включващ отворен достъп до образователни ресурси, насърчаване на активното учене чрез система от целенасочени дейности и оказване на подкрепа на учителите от българските училища зад граница да усъвършенстват цифровите си компетентности, съхранявайки приобщаващия характер на образователния процес сред българите в чужбина. Целевата група, към която са насочени проектните дейности, включва ученици от българските училища в чужбина; учители по български език и литература, история и цивилизации и география и икономика в 1 – 7 клас, директори и други педагогически специалисти, родители и представители на българската диаспора.

В тази връзка стратегическото партньорство между Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" и партньорските организации е част от мисията на университета да работи за укрепване на сътрудничеството и изграждане на работещи мрежи между висшите училища в България и българските училища зад граница за нуждите на дигиталното обучение.

Проектът се разработва от екип експерти – преподаватели от Великотърновския университет от различни научни области. Ръководител на проекта е заместник-ректорът по учебната дейност доц. д-р Димитър Симеонов.

В резултат на стратегическото партньорство ще бъдат реализирани три иновативни интелектуални продукта: електронна учебна платформа, която интегрира интерактивно учебно помагало за ученици със свободен достъп и методическо ръководство за учители.

Проект „Дигитална раница-Моята България": Интерактивно помагало за обучение на български език в чужбина“, Договор № 2020-1-BG01-KA226-SCH-094970
Съдържанието отразява единствено гледната точка на автора и Комисията не носи отговорност за използването, по какъвто и да било начин, на съдържащата се в тях информация