Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

В периода април 2019 – април 2021 година осемдесет и четири практикуващи в социалната сфера в малки населени места от седем европейски държави взеха участие в по един тридневен национален тренинг и в седем едноседмични международни уъркшопа. Повече от 30 представители на партньорските организации също участваха като обучаеми в два четиридневни уъркшопа.

Като резултат от обучението и споделянето на опит между практикуващите в социалната сфера, бяха събрани идеи за добри практики в социалната работа, които намериха израз в разработено и публикувано на осем езика практическо ръководство.

https://www.epswra-project.ro/tools-for-pas/  и  https://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=2858&zid=11 

Създадени са професионален блог https://www.epswra-project.ro/  и Фейсбук страница https://www.facebook.com/Epswra-Project-277292906295720/?ref=page_internal, които да функционират като професионални мрежи и след приключване на проекта.