Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Приключи първата мобилност на обучаеми по проект „Овластяване на работещите в социалната сфера в малките населени места“, финансиран по програма Еразъм+, ключова дейност К2 – Обучение на възрастни.

Проектът се реализира от катедра „Организация и методология на социалните дейности“ с ръководител доц. д-р Соня Будева. ВТУ е един от седемте европейски партньори, включени в този проект.

Социални работници от седем държави бяха обучени в тридневни национални сесии, които в рамките на двугодишен период ще обменят опит, ще обсъждат казуси, ще участват в транснационални тренинги и конференции, ще се включат в създаването на професионална мрежа, използвайки разработената специално за целта европейска платформа.

Направени са седем национални проучвания за удовлетвореността, нуждите и професионалните рискове на работещите в соцалната сфера в малки населени места. Националните изследвания и резултати могат да бъдат видяни на страницата на проекта:

https://www.facebook.com/pg/Epswra-Project-77292906295720/posts/?ref=page_internal