Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

На 17 април 2024 г. Полско-японската академия по информационни технологии беше домакин на проект Infotester4Education, чийто лидер на консорциума е организацията Science4People. Заедно с представители на партньорските университети: Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България, Свободен университет на Кипър, Университет по приложни науки в Тампере, Финландия се проведоха два интензивни дни, изпълнени с множество презентации и бурни дискусии.

Проектът Infotester4Education има за цел да се справи с нарастващият проблем с дезинформацията в дигиталната ера, с особен акцент върху нейното въздействие върху демократичните ценности и академичните среди.

Национална среща на ESN“  Национална среща на ESN“  Национална среща на ESN“  Национална среща на ESN“ 

Срещата започна с игра за „разбиване на леда“, която „затопли“ всички за действие. След това бяха обсъдени целите, визията на проекта и отделните работни пакети, както и с графика и етапите на реализирането му.

Национална среща на ESN“  Национална среща на ESN“ 

След интензивен ден на групова работа, екипът направи освежаваща разходка из Стария град и отиде на интеграционна вечеря.

Национална среща на ESN“  Национална среща на ESN“  Национална среща на ESN“  Национална среща на ESN“ 

На вторият ден членовете на екипа на Infotester4Education договориха методологията на работа, както и ключовите детайли по проекта. Списъкът с теми, избрани за анализ на дезинформацията, беше представен и след това детайлно обсъден.

Национална среща на ESN“ 

Първоначалната среща по проекта беше много продуктивна и донесе много идеи за мозъчна атака как да се приложи тази инициатива. Следващият етап ще бъде обучение в Тампере, Финландия, за това как успешно да се открива и бори с дезинформацията.

Национална среща на ESN“