Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Курсове по английски език за повишаване на езиковите умения на преподавателския и административен персонал на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се организират в рамките на програма „Еразъм+“ като подготвителни курсове за мобилност.

Курсовете за всички нива са безплатни, с продължителност 120 часа (два семестъра по 60 часа), и се водят от квалифицирани преподаватели от Департамента за езиково обучение на ВТУ.

Заявления се приемат в каб. 407 и 406 – Международен отдел/ Еразъм+ офис, Ректорат, до 10 септември 2019 г.