Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Тема: "Лятно училище за докторанти на Великотърновския университет в Албания" по програма Еразъм+, 19-23 септември 2023

Лекционна програма: Образователни ресурси и научно-изследователски методи за докторанта.

Социална програма: Културно-историческо наследство и връзки между България и Албания от древността до наши дни.

Приемащ университет: Университет "Фан С. Ноли" в Корча, Албания

Период: 19-23 септември 2023 (пътуване на 18 и на 24 септември)

Участници: докторанти редовна, задочна и свободна форма на обучение във Великотърновския университет. (При повече кандидати предимство имат докторанти в направления История, Езици и Педагогика)

Брой участници: 6-10

Програмата подневно:

✔️ 18.09.2023: пристигане и настаняване

✔️ 19 .09.2023: Университет "Фан С. Ноли" - библиотека, представяне на възможностите за участие в конференции за докторанти, културно-исторически обекти в града - православна катедрала, , Археологически музей.

✔️ 20.09.2023: Университет "Фан С. Ноли" - 2 часа лекционна програма " Образователни ресурси и научно-изследователски методи", 2 часа самостоятелна изследователска работа (библиотека). Посещение на музей за Средновековно изкуство в Корча.

✔️ 21.09.2023: Посещение на културно-исторически обекти и селища: архитектурно-исторически резерват Воскопоя/Москополе.

✔️ 22.09.2023: Университет "Фан С. Ноли" - 2 часа лекционна програма "Образователни ресурси и научно-изследователски методи", 2 часа самостоятелна изследователска работа. Посещение на Музей за Ориенталско изкуство в Корча.

✔️ 23.09.2023: Посещение на Българското съботно-неделно училище в Корча. Посещение на Музей на образованието.

✔️ 24.09.2023: отпътуване

Финансиране: 700 евро за транспорт, настаняване, храна и лични разходи

Кандидатстване: Попълнено Заявление [изтегли от ТУК] по образец. Заявлението се изпраща сканирано по имейл на  или на място в стая 407, Ректорат.

СРОК: 5 септември 2023

За въпроси: Даниела Пандулчева, , 062 618 310