Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Обява за краткосрочни мобилности по програма Еразъм+ за докторанти в Северна Македония и Сърбия през месец октомври 2023 г.

  • От 10 до 17 октомври 2023 г. (8 дни) в Северна Македония, Международен славянски университет в Свети Николе. Мобилност с цел обучение – кратка лекционна програма, съчетана със самостоятелна работа и социална културна програма в Скопие и Охрид. 
  • От 17 до 23 октомври 2023 г. (7 дни) в Сърбия, Университет в Ниш. Мобилност с цел практика – самостоятелна работа в библиотека и факултети, конференция в спортния факултет (по желание), семинар с практически насоки в спортния факултет.
  • Докторантите, които желаят да съчетаят двете мобилности: има възможност да се съкрати първата мобилност до 7 дни.

Участници: докторанти редовна, задочна и свободна форма на обучение във Великотърновския университет.

Финансиране: 540 евро за 7 дни/ 610 за 8 дни за транспорт, настаняване, храна и лични разходи.

Програмите на двете мобилности следват в детайли:

 

1.СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

Тема: "Есенна академия за докторанти на Великотърновския университет в Северна Македония" по програма Еразъм+, 10-17 октомври 2023 г.

 

Приемащ университет: Международен славянски университет в Свети Николе, и филиала на ВТУ в гр. Свети Николе

10.10.2023: пристигане и настаняване в студентската база на Международен славянски университет в курорта Претор на Преспанското езеро.

11.10.2023: Посещение на Международен славянски университет в гр. Свети Николе: библиотека, възможности за съвместно обучение с ВТУ, културно-исторически обекти в града. Следобед: посещение на гр. Скопие.

12.10.2023: Лекционна програма "Професионалната етика в научно-изследователската дейност за докторанта". Самостоятелна изследователска работа.

13.10.2023: Лекционна програма "Професионалната етика в научно-изследователската дейност за докторанта". Самостоятелна изследователска работа.

14.10.2023: Посещение на филиала на Международния славянски университет в гр. Битоля. Лекционна програма "Професионалната етика в научно-изследователската дейност за докторанта".

15.10.2023: Самостоятелна изследователска работа. Отпътуване за Охрид.

16.10.2023: Културна програма: Забележителности в гр. Охрид.

17.10.2023: Отпътуване

 

1.СЪРБИЯ

Тема: "Есенна академия за докторанти на Великотърновския университет в Сърбия" по програма Еразъм+, 17-23 октомври 2023 г.

 

Приемащ университет: Нишки университет

17.10.2023 пристигане и настаняване в Ниш

18.10.2023 Посещение на Нишки университет – Ректорат и факултети. Представяне на университета, библиотеката, културно-историческите обекти в града.

19.10.2023 Самостоятелна изследователска работа/ Конференция на Спортен факултет/ Посещения по факултети

20.10.2023 Самостоятелна изследователска работа/ Конференция на Спортен факултет/ Посещения по факултети

21.10.2023 Самостоятелна изследователска работа/ Конференция на Спортен факултет/ Посещения по факултети

22.10.2023 Семинар в Спортния факултет: Практически насоки за поддържане на добро здраве чрез физическа активност. Обучение на специалисти по физическо възпитание и спорт./ Самостоятелна изследователска работа.

23.10.2323 Отпътуване

Документи за кандидатстване. Попълнени и подписани:

  • Заявление за всяка от мобилностите, ако кандидатствате и за двете,
  • Договор (два броя за всяка от мобилностите, без да попълвате финансови данни за размер на стипендия, която се изчислява служебно),
  • Декларация данни – по една за всяка от мобилносдтите
  • Декларация за зелен транспорт – по една за всяка от мобилностите,
  • Уверение за докторантски статус (ще се изиса служебно).

Документите се изпращат по поща/куриер на адрес: ВТУ-Ректорат, Еразъм офис, ул. Теодосий Търновски № 2.

За въпроси: Даниела Пандулчева,

СРОК 29 СЕПТЕМВРИ 2023 Г.