Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Продължава езикова подготовка по английски език за преподаватели и административен персонал на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" във всички нива, 120 часа, по 60 часа на семестър.

Обучението за 2022-2023 г. се реализира по проект за Еразъм+ мобилност КА131-BG01-KA131-HED-000011281 с преподаватели от Департамента за езиково обучение на ВТУ.

Желаещите да участват е необходимо да се регистрират със срок 30 септември 2022 г. на следния линк: https://forms.gle/trcunzb3Cx3YDbiS6