Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Във връзка с провеждане на езикови курсове като подготовка за мобилност по програма Еразъм+ по английски език (всички нива) за преподаватели и служители на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий",

каним преподаватели по практически английски език от Департамента за езиково обучение на ВТУ, които желаят да водят обучението да подадат в срок до 10.09.2019 в Еразъм+ офиса (каб. 406 и 407) следните документи:

   • Заявление свободен текст;
   • CV;
   • Мотивационно писмо, което да съдържа предпочитаното ниво за преподаване по английски;
   • Предложение за методика на обучение (учебник и др).

Критерии за селекция:

   • Проведен езиков курс през 2018-2019;
   • Преподавателски опит в преподаване на английски като чужд;
   • Международен опит – участие в мобилност и др.;
   • Мотивация.

Дата: 23.07.2019 г.