Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Обръщаме се към преподавателите и служителите, които желаят да осъществят мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“, при кандидатстването към Еразъм офиса да спазват описаната в настоящия сайт процедура -
www.erasmus-vtu.bg/prepodavateli-i-slujiteli/obuchenie-v-es