Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Министър Красимир Вълчев изпрати поздравителен адрес до организаторите и участниците в състоялия се във Великотърновския университет форум "Български училища зад граница. Еразъм+ студентски практики", който събра представители на 16 български събтно-неделни училища зад граница, студенти и преподаватели от ВТУ в периода в 17-19 април 2019 г.

"Поздравявам Ви по повод провеждането на Първата международна Еразъм+ седмица за обучение и преподаване. Създаването на българските неделни училища в чужбина през последните две десетилетия е отговор на новите реалности и доказателство на българите по света да съхранят езика и родовите си корени... Българските училища в чужбина са истинските образователни посланици пред света. Те са тези, които освен чрез обучението по родния език, история и география на България, популяризират нашата самобитност чрез народната музика, ритмите на танците ни, фолклорните приказки, книгите, театъра, занаятите, пейзажите от родните места. Българските неделни училища с дейността си обединяват общностите зад граница и са огнища на българщина, място за общуване, но и място за утвърждаване на българското присъствие по света. Провеждането на днешната среща доказва, че ефективна образователна политика към сънародниците ни зад граница може да бъде постигната при добър диалог и сътрудничество между институциите и неправителствените организации. Желая на всички здраве, сили и успехи в утвърждаването на българското образование!"

Във форума участваха учители, директори и председатели на сдружения на българите зад граница. Те споделиха своя най-добър опит и обмениха най-добри практики за повишаване на ефективността на обучението чрез прилагане на различни интерактивни методи, повишаване на мотивацията на обучаваните и организиране на извънкласни дейности за децата. Преподаватели от Педагогически, Исторически и Филологически факултети споделиха своя опит и представиха два нови учебника за обучението по география и история за български училища зад граница. „Великотърновският университет винаги се е стремял да помага. Ние правим учебници, методика на преподаване, изпращаме преподаватели, за да развиваме българистиката зад граница. Това е мисия, която трябва да стане държавна политика“, каза в приветствието си при откриването Ректорът на Великотърновския университет проф. Хр. Бонджолов.

Седмицата е инициирана от Еразъм офиса на ВТУ, поради нарастващия интерес на студентите и реализираните студентски практики в българските училища - партньори на ВТУ зад граница.

Пълен текст на поздравителния адрес от Министъра на образованието и науката: тук