Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Консорциумът по проекта проведе международно обучително събитие, което включва запознаване и тренинг по интегрирана методология за борба с дезинформацията. Събитието се проведе в Университета за приложни науки в Тампере, Финландия, 3-7.06.2024 г.