Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

След провеждане на цялостна оценка на резултатите от дейностите, реализирани по проект номер 2020-1-PL01-KA203-081777 на тема „БOT обучението като съвременен метод на преподаване на генерация Z”), финансиран по програма „Еразъм+” – „Ключова дейност 2”, бе получена високата оценка за признание за пример за добра практика и препоръка да бъде използван от други институции като източник на вдъхновение. 

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ с екип: доц. д-р Венета Христова (катедра „Стопанско управление“, Стопански факултет), гл. ас. д-р Иван Стоянов (катедра „Стопанско управление“, Стопански факултет) и проф. д-р Светослав Косев (катедра „Графичен дизайн и визуални комуникации“, Факултет „Изобразително изкуство“) бе партньор в този проект заедно с Университет по приложни науки – Тампере, Финландия, Университета в Авейро, Португалия, Морска академия, Шчечин, Полша и Университета в Лайпциг, Германия. Лидер на консорциума бе Science4People, компания от Полша. Най-значимият проектен резултат – образователен бот по предприемачество, може да бъде ползван от сайта на проекта:

https://bot.science4people.eu/