Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Международна Еразъм седмица за администратори в международни отдели „Приятелства за сътрудничество на Балканите“ се проведе във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ в периода 21-25 юни 2021 г. Сътрудничеството на Балканите е сред приоритетите в стратегията за интернационализация на университета.

Седмицата събра във Велико Търново представители на 10 университета от Румъния, Албания, Босна и Херцеговина и България. Партньорските университети са от Питещ, Тимишоара, Яш, Орадеа, Баня Лука, Тирана, Корча, Елбасан и Вльора.

Certificate Erasmus2020 8

Противоепидемичните мерки възпрепятстваха участието на колеги от други съседни държави, които проявиха интерес към седмицата.

Събитието е посветено на споделяне на опит и добри практики в администрирането на студентската и преподавателската мобилност по програма Еразъм+ и на новите възможности за краткосрочна и смесена студентска мобилност по програмата.

Великотърновският университет вече е кандидатствал за финансиране като водеща организация и партньор в няколко смесени интензивни програми за студенти и преподаватели в областите педагогика, спорт, иконопис, администрация и право.

Програмите се провеждат съвместно с участието на поне три университета от три различни държави. Те са наречени „смесени“, защото съчетават обучение чрез физическо присъствие в продължение на една седмица с дистанционно обучение - съвместно решаване на поставени задачи при използване на дигитални средства. Седмицата се финансира по Еразъм+ проекти на университета за дейност КА103 със страни на ЕС и дейност КА107 с Албания и с Босна и Херцеговина.

mejdunarodna erazam sedmica za adminisratori2