Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

С подкрепата на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" от 03 до 25 юли 2023 г. в университета на Тирана за трета поредна година беше проведено Лятното училище по български език, първото такова училище в Република Албания. 

Домакин беше Катедрата по славянски и балкански езици към Факултета по чуждоезиково обучение на Тиранския университет. Лятното училище беше подпомогнато от ВТУ с учебници и преподавателско участие по проекта за мобилност по програма Еразъм+ на Европейската комисия между двата университета.

На церемонията по откриването на лятното училище присъства деканът на Факултета по чуждоезиково обучение, проф. д-р Есмералда Кромида, доц. д-р Огерта Корути, заместник-декан на факултета, доц. д-р Адриатик Деряй, ръководител на Катедрата по славянски и балкански езици, както и представители на българското посолство в Албания, извънредният и пълномощен посланик на Република България, г-н Ивайло Киров, културното аташе към посолството на Република България в Тирана, г-н Асен Пачев, третият секретар кум мисията, г-жа Мария Пеева, лекторът по български език и литература към Тиранския университет, доц. д-р Раки Бело и д-р Миранда Бело, преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

От 3 до 25 юли 2021 доц. д-р Раки Бело и д-р Миранда Бело, преподаватели на Великотърновския университет, водиха присъствени практическите и лекционни занимания с две групи студенти - начинаещи и напреднали. Тази година гости на Училището бяха и много преподаватели от български и албански университети: проф. д-р Ценка Иванова, проф. д-р Слави Димитров и д-р Татяна Димитрова от Великотърновския университет; доц. д-р Радослав Цонев от Югозападен университет; проф. д-р Димитри Бело, ректор на Корчанския университет; доц. д-р Адриатик Деряй от факултета по чужди езици на Тиранския университет. Освен унивесритетски преподаватели, лекции изнесоха и посланикът на Република България в Албания, г-н Ивайло Киров, културното аташе към посолството на Република България в Тирана, г-н Асен Пачев, третият секретар към българското посолство, г-жа Мария Пеева, почетният консул на Република България в Албания, г-н Селим Ходжай и г-жа Милена Селими, преводач на българската литература на албански език. В рамките на Лятното училище, студентите имаха възможност да посетят и историческия град Берат, където видяха отблизо и някои исторически факти, свързани с българската история и култура.

На 25 юли, 38 участници в езиковите курсове по български език получиха сертификатите си за участие в обучението. Раздаването на сертификатите се проведе във Факултета по чуждоезиково обучение. На хубавото тържество, освен студентите, присъства и делегация от Великотърновския университет, предводена от ректора проф. д-р Димитър Димитров, зам.-ректора по международна дейност доц. д-р Анна Иванова и заместник-председателя на Общото събрание доц. д-р Владимир Владов. Присъстваха и ръководството на Факултета по чужди езици на Тиранския университет, представители на българското посолство в Тирана и представители на Първа инвестиционна банка в Тирана. Участниците в Лятното училище получиха своите дипломи от ректора на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, проф. д-р Димитър Димитров, зам.-ректора, доц. д-р Анна Иванова, заместник-председателя на Общото събрание, доц. д-р Владимир Владов, декана на Факултета по чужди езици на Университета на Тирана, Проф. д-р Есмералда Кромида.

Изучаването на българския език са сред приоритетите в стратегията за интернационализация на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Интересът към българския език в Албания се дължи както на добросъседските ни отношения, така и на българското малцинство в тази страна.

Лятно училище по български език в тирана  юли 2023 г.  Лятно училище по български език в тирана  юли 2023 г. Лятно училище по български език в тирана  юли 2023 г.