Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Във Великотърновския университет се организират курсове по английски език за повишаване на езиковите умения на преподавателския и на административния персонал в рамките на програма „Еразъм+“ като подготвителни курсове за мобилност.

Курсовете за всички нива са безплатни, с продължителност 120 часа (два семестъра по 60 часа), и се водят от квалифицирани преподаватели от Департамента за езиково обучение на университета.

До промяната в епидемиологичната обстановка курсовете ще се водят онлайн.

Заявления [изтегли от ТУК] се приемат електронно на  или в каб. 407 и 406 – Международен отдел/ Еразъм+ офис, Ректорат. Срок: 1 октомври 2021 г.