Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

През втория семестър на учебната 2023 – 2024 г. продължава езиковата подготовка по английски език за преподаватели и административен персонал на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий".

Обучението се реализира по проект за Еразъм+ мобилност 2023-1-BG01-KA131-HED-000126300 с преподаватели от Департамента за езиково обучение на ВТУ.

Желаещите да участват е необходимо да се регистрират със срок 1 март 2023 г. на следния линк: https://forms.office.com/e/UrqshBXHaG