Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Днес се откри Есенна академия за докторанти на Великотърновския университет в Република Северна Македония. Приемащ университет е Международният славянски университет Свети Николе с кампуси в градовете Свети Николе, Битоля и Претор.

Днес се откри Есенна академия за докторанти на Великотърновския университет в Република Северна Македония. Приемащ университет е Международният славянски университет Свети Николе с кампуси в градовете Свети Николе, Битоля и Претор.

Ментор на нашите докторанти е д-р Йордан Горчев – президент на приемащия университет.

Лекционната програма е посветена на професионалната етика в научно-изследователската дейност на докторанта. Социалната програма е под надслов „Съвременна Северна Македония“ и включва запознаване със забележителностите на Скопие, Битоля и Охрид.

В програмата участват 17 докторанти от Философски, Стопански, Педагогически, Юридически, Исторически, Математика и информатика и Православен богословски факултети на Великотърновския университет. Преподавателите, които участват в Есенната академия, са проф. д-р Даниела Тасевска, доц. д-р Владимир Владов и проф. д-р Марияна Николова от ВТУ, и доц. д-р Милена Спасовска от МСУ.

Освен предвидените лекционни занятия по време на програмата докторантите провеждат самостоятелна изследователска дейност, както и консултации с преподавателите – научни ръководители.

Съвместната работа с чуждестранни университетски партньори предоставя нови перспективи в обучението на докторантите на Великотърновския университет. Освен в Международния славянски университет в Северна Македония, подобна академична мобилност се проведе и в Университет „Фан С. Ноли“ в Корча, Албания през септември. Предстои и трето издание на докторантска академия в Нишки университет, Сърбия.

Докторантското обучение се финансира по програма Еразъм+ като краткосрочна докторантска мобилност с продължителност една седмица. Предстоят нови издания през следващата година.

 

ЕСЕННА АКАДЕМИЯ ЗА ДОКТОРАНТИ НА ВТУ  В МЕЖДУНАРОДЕН СЛАВЯНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВЕТИ НИКОЛЕ  ЕСЕННА АКАДЕМИЯ ЗА ДОКТОРАНТИ НА ВТУ  В МЕЖДУНАРОДЕН СЛАВЯНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВЕТИ НИКОЛЕ