Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Студенти от Юридическия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" с преподавател ас. Вълю Анчев участваха в Еразъм+ смесена интензивна програма в Университет „1 декември 1918“ в Алба Юлия, Румъния от 4 до 8 септември 2023 г. Програмата „Развиване на общността чрез публичната администрация – ефикасност, прогрес, нужди и ресурси“ се реализира със съвместното участие на 7 европейски университета, с координатор за ВТУ гл. ас. д-р Христо Орманджиев. 

В програмата участваха студенти и преподаватели и от другите партньорски университети - Ягелонския университет в Краков, Полша, Университета в Ниш, Сърбия, Университета по приложни науки във Вилнюс, Литва, Католическия университет "Пазмани Петър", Унгария и Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград.

Проектът има за цел придобиване на знания и деонтология на публичната администрация; разбиране за фундаменталните права във връзка с публичната администрация; разбиране за публичната власт, знание за развиване на общността чрез администрацията в града и селото; придобиване разбиране на специфичните особености на местното управление по регион/град/държава.

Участниците преминаха лекционен курс и посетиха различни публични институции в града. Смесената интензивна програма Еразъм+ остави незабравими впечатления и професионално вдъхновение във всички участници, нови академични контакти и разширяване на международните връзки на университетите.