Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Факултет по Изобразително изкуство към Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" беше домакин на Еразъм смесена интензивна програма за студенти „Традиция и съвременност – дигитални трансформации“. 

Тя се проведе от 23 до 27 октомври 2023 г. и включваше лекции, творчески работилници и ателиета, в които бяха представени класическите техники на леене на хартия, стъклопис и калиграфия. За работа в ателиетата бяха предоставени естествени материали, които се комбинират с дигитални или аналогови изразни средства. Технологиите които са използвани за визуализиране на авторските идеи са по избор на участниците с оглед намиране на най-силното изразно средство. Това насърчава проявата на креативност и смесване на класически техники със смарт или компютърни устройства за реализация на произведенията.

Участниците са студенти от Варшавско училище за информационни технологии във Варшава, Полша, Политехнически институт на Кастело Бранко в Кастело Бранко, Португалия, Нишки университет, Сърбия и Университета на Прищина в Косовска Митровица.

Водещи на работилниците бяха: доц. д-р Анастасия Тонкова, доц. д-р Красимира Друмева, гл.ас. д-р Биляна Цанова, гл.ас. д-р Радимира Йорданова, ас. д-р Симеон Желев и ас. д-р Велина Сталева.

Създадените произведения от участниците в творческите работилници и ателиета ще бъдат представени в изложби през 2024 г., с цел повишаване интереса на широката аудиторията посредством технологиите, към процесите, класическите техники, идейните концепции и тенденциите в съвременното изкуство.

Проект „Традиция и съвременност – дигитални трансформации“ има за цел да създаде мост между традиции и съвременност, да възроди класическите техники и ги трансформира в съвременно изразно средство. Предвидените обучения, уършопи, ателиета и изложби ще създадат атмосфера на приемственост, ще поставят отпечатък на идентичност и принадлежност към културна общност. Пътят към глобализацията преминава през личностно съзнаване на богатството на различията в изкуството и културата. Именно чрез съхраняването на уникалността в локалните традиции, младите автори ще предоставят оригинален творчески продукт, интересен и разпознаваем за културната индустрия в световен мащаб.

Проектът е насочен към създаване на мрежа от млади автори, творящи в областта на класическите техники, дигиталните технологии и съвременни форми в изкуството. Целта е да се осигури отворена творческа среда за изява и обучение, която ще се обновява и допълва в крак с актуалните тенденции във визуалната култура. Включените художници ще получат допълнителна квалификация за работа в екип, с културни институции и осъществяване на цялостен творчески продукт. Придобиване на ключови компетенции като мобилност, толерантност и отговорност при изпълнение на проекти.

Цели и очаквани резултати на програмата:

  • Възраждане на класически техники и трансформирането им в изразно средство в съвременното изкуство посредством дигиталните технологии.
  • Създаване на произведения на изкуството симбиоза между традиции и съвременност, между творчество и технологии.
  • Развитие на дигиталните умения на млади артисти с цел овладяване на компютърните технологии, като изразен инструмент за създаване на художествени произведения.
  • Колаборацията с лектори, ментори и професионални художници от различни области на визуалните изкуства, занаятите и компютърната графика.
  • Мотивиране на младите художници да проявяват инициативност и креативност да се развиват и работят по интердисциплинарни проекти насочени към обмен на информация, иновации и изследвания.
  • Създаване на дискусионен форум и разпространяване на академични знания в областта на визуалните изкуства, въз основа на най-добрите традиции и актуалните тенденции в българското и световно изкуство.
  • Прилагане принципите на интегрираното и интердисциплинарно обучение и формиране на равноправни условия за придобиване на качествена квалификация и професионална реализация в сферата на визуалните изкуства.
  • Осигуряване на по-широк достъп до художествени и културни ценности.
  • Постигане на хармонична връзка между българската традиция, съвременните форми на творческо изразяване и дигиталните технологии.

 

Еразъм+ смесена интензивна програма за студенти Традиция и съвременност – дигитални трансформации  Еразъм+ смесена интензивна програма за студенти Традиция и съвременност – дигитални трансформации   Еразъм+ смесена интензивна програма за студенти Традиция и съвременност – дигитални трансформации