Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

В периода 27-31. 05. 2024 г., съвместно с преподаватели от Университет Аристотел в Солун, Гърция и Букурещки университет, Румъния в областта на Метеора се проведе „Еразъм+“ Смесена интензивна програма „Духовно и културно наследство на Метеора“, с координатор ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. В програмата се включиха 18 студента, 2 докторанта и 6 преподавателя от 3 университета.

Чрез интересните и добре подбрани лекции на гръцки, румънски и български език участниците имаха възможност да се потопят в духовния свят и култура на монашеските обители на Метеора. В последователно посетените манастири – „Св. Никола Анапафсас“, „Русану“ (св. Варвара), „Варлаам“ (Вси Светии), „Свети Стефан“, „Преображение“ (Голям Метеор) и храм „Успение Богородично“ (старата катедрала Каламбака), студентите имаха възможност на живо да се срещнат с творчеството на световно известните зографи от Критската школа Теофан Стрелицас Батас, Зорзис, Кириазис и Неофитос - син на критския художник Теофан и др. и да почерпят вдъхновение от върховите постижения на тяхната църковна живопис.

Във всички споменати паметници (манастири и храмове), на студентите от изброените по-горе университети бе предоставена възможност да рисуват и изпълниха множество иконографски композиции, фигури на светци, както и свободни ескизи на теми, инспирирани от духовността, монашеската култура и от внушителния пейзаж на Метеора.

Групата от участници бе посрещната топло от братството на манастира „Варлаам“ и от игумена на манастира Венедикт.

Заключителното събитие по връчване на сертификати за участие в програмата се състоя в Университет Аристотел, в присъствието на ръководството на факултета, програмния координатор по програма „Еразъм+“ и колеги преподаватели от Богословския факултет.

Осъществяването на Смесена интензивна програма „Духовно и културно богатство на Метеора“ създаде възможност за градивно развитие на осъществената през 2023 първа смесена програма между трите университета, в която съчетаването на нови знания и придобиване на умения, необходими за практическата и теоретическа подготовка на участниците в нея е от съществено значение и за поставяне на културната рамка на Балканите като обединяваща за съвременния млад човек и възможностите му за реализация в един глобализиран свят. Безценен е и опитът в обмяна на добри практики и впечатления между студенти и преподаватели от различните университети. Диалогът за съвременните църковни изкуства и мисията им да продължават и развиват вековните традиции има нужда да бъде продължен, както разкри пред всички участници и доц. Андрей Мушат чрез презентацията на избрани реализирани от него църковни художествени проекти.

Програмата завърши с официално посрещане от деканското ръководство в Богословския факултет на Солунския университет Аристотел, където лично декана на факултета проф. д-р Н. Майорос поздрави участниците с успешната реализация и отличните резултати от проведеното обучение и им раздаде сертификати.

В рамките на онлайн компонента студентите ще имат възможност да създадат едно общо електронно тяло с по-голяма част от своите произведения.

Проектът бе осъществен успешно със съдействието на Отдел Международно сътрудничество на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и координиран от гл. ас. д-р Тодор Енчев, Катедра „Историческо и практическо богословие“, ПБФ.