Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Еразъм+ офисът на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ получи най-голямата оценка – наградата за качество на Годишната валоризационна конференция на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР).

Наградите през 2020 се връчват за най-успешно изпълнение на приключили през 2019 година проекти по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“. Това е най-тържественото ежегодно събитие на ЦРЧР, което тази година се проведе он-лайн на 18 декември 2020 г. Наградени са 41 проекта в различните категории и дейности, като сред тях само два са отличените проекти за мобилност в сферата на висшето образование, с водещ Великотърновския университет.

Проектът за мобилност на Великотърновския университет е награден за успешно изпълнение на целите си за подобряване на интернационализацията, европейската интеграция и качеството на обучението, преподаването и работата в университета чрез качествено реализиране на 635 изходящи и входящи мобилности на студенти, преподаватели и административен персонал по над 370 между-институционални споразумения. Високо е оценена допълнителната дейност по проекта - специализирана езикова подготовка в 8 курса по английски език за преподаватели и административен персонал като подготовка за участие в мобилност, 4 курса по български език за чуждестранни входящи Еразъм студенти и проведената първа международна седмица „Български училища зад граница. Еразъм+ студентски практики“ през април 2019 г.

 Erasmus nagrada 18 dek 2020 presentation