Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Уважаеми студенти,

До 25 април 2022 г. имате възможност да кандидатствате за Еразъм практика за летния период чрез Асоциацията за подпомагане на академичната общност (АПАО).

Практиката следва да се осъществи в периода 1 юни 2022 г. – 30 септември 2022 г. Документи може да подадете в Ректората на Великотърновския университет, Международен отдел, стая 509 или на имейл: .

Документите, както и друга необходима информация, може да намерите на: https://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=2882&zid=95

Телефон за връзка: 062 618306 и мобилен 08840679306.