Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

На 26 юли 2023 г. делегация на Великотърновския университет, водена от ректора проф. д-р Димитър Димитров посети университета „Fan S. Noli“ в Корча, Албания. 

На среща с ректора проф. д-р Димитър Бело и други представители на ръководството на албанския университет бяха обсъдени приоритетите в съвместната дейност на университетите, както и възможностите за задълбочаване на сътрудничеството чрез нови инициативи.

Ректорът проф. Димитров посочи традиционно добрите отношения между двете институции като основа за успеха на бъдещите съвместни проекти.

Срещата беше отразена от албанските телевизионни медии.

Делегация на Великотърновския университет, водена от ректора проф. д-р Димитър Димитров посети университета „Fan S. Noli“ в Корча, Албания  Делегация на Великотърновския университет, водена от ректора проф. д-р Димитър Димитров посети университета „Fan S. Noli“ в Корча, Албания Делегация на Великотърновския университет, водена от ректора проф. д-р Димитър Димитров посети университета „Fan S. Noli“ в Корча, Албания Делегация на Великотърновския университет, водена от ректора проф. д-р Димитър Димитров посети университета „Fan S. Noli“ в Корча, Албания